Menu
Heropening horeca

Steunmaatregelen voor de horeca

De coronacrisis heeft de horeca heel zwaar getroffen, en misschien kunt u wel een duwtje in de rug gebruiken. De federale en regionale overheden voorzien daarom een heel pakket steunmaatregelen voor de relance van de horeca.
 

Steunmaatregelen voor de horeca
Federale steun

Steunmaatregelen voor de zwaarst getroffen sector

De federale overheid keurde begin dit jaar 11 crisissteunmaatregelen en 16 relancemaatregelen goed voor de horeca. Het gaat onder andere om:
 • Het dubbele crisis-overbruggingsrecht
  Ondernemers die hun activiteiten volledig moeten onderbreken door COVID-19 kunnen hiervoor tot september 2021 een aanvraag indienen.
 • Het crisis-overbruggingsrecht
  Daalde uw omzet met 40% ten opzichte van de referentieperiode, dan maakt u aanspraak op crisis-overbruggingsrecht. Dat geldt voorlopig tot september 2021.
 • Ook technische werkloosheid wegens overmacht wordt verlengd tot september 2021.
 • Vrijstellingen van FAVV-heffingen
 • Belastingvermindering op kwijtgescholden huur
 • Wie gebruikmaakt van de ‘springplank naar zelfstandigen’ ontvangt zijn volledige werkloosheidsuitkering. Voorwaarde is wel dat zijn activiteit volledig wordt stopgezet door COVID-19.
 • Vermindering van de patronale bijdrage in de evenementensector
Alles over de algemene steunmaatregelen

5 nieuwe maatregelen

Om de heropstart van de gesloten sectoren te ondersteunen voorziet de regering in een pakket van 5 steunmaatregelen. De regering voorziet in totaal voor 835 miljoen euro aan steun. 

De regering zal deze maatregelen verder uitwerken:

 • Tijdelijke BTW-verlaging in de horecasector 
 • Vrijstelling voor de bijdrage jaarlijkse vakantie in de horecasector 
 • Stimulans voor wedertewerkstelling 
 • Stimulering van studentenjobs in heropenende sectoren 
 • Steun voor corona-werklozen 
Alle info over die nieuwe steunmaatregelen
Regionale steun

Ook de regionale overheden ondersteunen de heropening van de horeca

Vlaanderen

De Vlaamse regering keurde eerder dit jaar een heropstartlening voor de horeca goed. Daarmee lenen ondernemers aan een lage rentevoet kapitaal om noodzakelijke aankopen voor de heropening van hun zaak te financiëren. Het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO) vat alles helder samen.
 

Brussel

Wie een hotel, café, bar of restaurant uitbaat in Brussel maakt aanspraak op steunmaatregelen. Zo kent het Brussels Gewest per vestigingseenheid een ‘Tetrapremie’ toe. Die varieert volgens aantal medewerkers en percentage omzetverlies en geldt voor cafés, restaurants en hun toeleveranciers, toeristische logies, ondernemingen in de evenementen-, cultuur-, sport- en toeristische sector, en discotheken. Vanaf 19 april kunt u de premie aanvragen op de site van Brussel Economie en Werkgelegenheid.
 

Wallonië

De Waalse regering stelt een pakket steunmaatregelen samen, om de solvabiliteit van ondernemingen te vergroten bij de heropstart. Zo kunnen ondernemers tot 1 miljoen euro lenen tegen verlaagde rente. De voorwaarden voor een ‘lening Ricochet’ werden aangepast. Alle informatie over de steunmaatregelen in Wallonië leest u op de website van 1890.
 
Overbruggingsrecht

Recht op overbruggingsrecht?

In december 2020 voerde de ministerraad een nieuw crisis-overbruggingsrecht voor 2021 in, waarop alle door de crisis getroffen zelfstandigen aanspraak kunnen maken.
Concreet betekent dit dat er sinds januari 2021 nieuwe types overbruggingsrecht bestaan:
 • Overbruggingsrecht met betrekking tot omzetdaling van 40%
 • Verlenging van het dubbel overbruggingsrecht
 • Overbruggingsrecht met betrekking tot gedwongen sluiting
 • Overbruggingsrecht omwille van quarantaine of zorgen voor een kind
 • Het klassieke overbruggingsrecht in 2021
 • Uitbreiding overbruggingsrecht voor starters
Alles over overbruggingsrecht
Sectorale steun

Doelgroepvermindering voor hoteluitbaters

Hoteluitbaters die een omzetverlies, of een daling van de loonmassa van 60% kunnen aantonen, hebben recht op een doelgroepvermindering voor maximaal vijf werknemers in het tweede kwartaal van 2021.
Het bedrag waarop ze recht hebben, is gelijk aan de netto-werkgeversbijdragen van dat tweede kwartaal.  Meer info vindt u hier

Uitstel afrekening voor het vakantiegeld

De Ministerraad heeft op 19 maart 2021 het voorstel voor betalingsuitstel van de vakantiebijdrages goedgekeurd. Dit geldt voor alle horecawerkgevers met minstens 1 werknemer in dienst. Indien de werkgever meerdere activiteiten heeft, dan geldt het uitstel van betaling enkel voor de horeca.

Omdat de horecasector zwaar te lijden heeft gehad onder de coronacrisis, wordt de betaling voor hen met 6 maanden uitgesteld. De bijdragen moeten dus pas eind oktober 2021 betaald worden. De RSZ moet hierover nog meer duidelijkheid brengen. Werkgevers die betaalmoeilijkheden ondervinden, kunnen nog steeds een minnelijk afbetalingsplan aanvragen bij de RSZ.
  Nood aan een overzicht van alle sectorale maatregelen? Klik dan hier!
Voordelen vast personeel

5 vaste voltijdse werknemers in dienst?

Sinds 2014 krijgen horecawerkgevers een bijdragevermindering voor 5 vaste voltijdse werknemers naar keuze, gedurende een onbeperkt aantal kwartalen. Daarvoor moet u aan enkele voorwaarden voldoen. Let op: deze vermindering geldt niet voor extra’s en studenten.

Ook rond tijdelijke werkloosheid gelden enkele aangepaste regels. Werknemers die tijdelijk werkloos werden door de coronacrisis, hebben in bepaalde gevallen recht op een werkloosheidsvergoeding (tijdelijke werkloosheid wegens overmacht).

Begeleiding

Een vlotte heropstart met de juiste begeleiding

De voorbije maanden had COVID-19 een enorme impact op u en uw zaak. Gelukkig is de heropening van de horecaterrassen een opsteker. En toch, de heropstart vraagt van u als ondernemer heel wat flexibiliteit en creativiteit.

Gelukkig kunt u ook tijdens deze fase rekenen op ons. Samen nemen we uw businessplan onder de loep, onderzoeken we hoe u nieuwe klanten aantrekt en op welke manier u (online) zichtbaarder wordt.
 
Alles over het horecabegeleidingstraject
Heeft u nog vragen over de heropening van uw zaak? Contacteer ons!