Login
Service Contact Lex4You
Login

Coronavirus en tijdelijke werkloosheid

Op welk soort tijdelijke werkloosheid kan uw onderneming beroep doen?

Als gevolg van het coronavirus wordt u als werkgever mogelijk geconfronteerd met een vermindering van werk, beperkingen of sluiting opgelegd door de overheid, of werknemers die niet in staat zijn om te werken. Uw tijdelijk werkloze werknemers kunnen dan mogelijk aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering.

Contacteer ons

Tijdelijke werkloosheid invoeren

Hieronder vindt u alle informatie en instructies die u moet volgen als u beroep wilt doen op tijdelijke werkloosheid in uw onderneming: 

  • Wat betekent dat voor u als werkgever?
  • Wat betekent dit voor uw werknemer(s)?

Werkgever


In welke gevallen kunt u beroep doen op tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus?

U kunt terug gebruik maken van ‘tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus’ in volgende gevallen:

  • Tijdelijke werkloosheid wegens een gebrek aan werk omwille van het coronavirus
  • Tijdelijke werkloosheid op basis van een quarantaineattest
  • Tijdelijke werkloosheid op basis van een attest van de sluiting van de school of de crèche van de kinderen van uw werknemer


Wat moet u doen om de werkloosheidsdagen correct aan te geven?


Als Securex-klant moet u voor de dagen 'tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus':

  • De kalendercode “WOT” aanduiden in de prestatiestaten die u ons doorgeeft.
  • Uw werknemers tijdig informeren over de tijdelijke werkloosheid. Als uw werknemers u een quarantaineattest of een attest van de sluiting van de school bezorgen, moet u hen niet vooraf informeren.

Lees hierover meer op Lex4You.


Voor tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus moet u uw werknemers geen document 'C3.2A' bezorgen.


Wat doet Securex voor u bij tijdelijke werkloosheid?

Securex neemt de dagen tijdelijke werkloosheid op in 'ASR scenario 5'. Dat gebeurt automatisch op basis van de prestatiestaten die u ons bezorgt. U moet daarvoor dus verder niets doen. Met die informatie kan de RVA de werkloosheidsuitkeringen van uw werknemer(s) correct berekenen.

Werknemer


Wat moeten uw werknemers doen als ze nog niet eerder tijdelijk werkloos waren door corona?

Als uw werknemers dit jaar nog geen 'tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van het coronavirus' kenden, moeten ze eerst een document ‘C3.2 werknemer’ bezorgen aan hun vakbond of aan de hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen. Dat document vinden ze op de website van hun vakbond of de hulpkas.


Wat moeten uw werknemers doen als ze wel al eerder tijdelijk werkloos waren door corona?

Uw medewerkers worden automatisch door hun vakbond of hulpkas uitbetaald nadat u ons de code "WOT" heeft doorgeven met de prestatiestaten. Zij moeten dus niets meer ondernemen. 


Extra toeslag voor uw werknemers betaald door de RVA

Uw werknemers hebben recht op een toeslag van 5,63 euro voor elke dag werkloosheid bovenop de werkloosheidsuitkering die ze ontvangen. Die toeslag wordt uitbetaald door de RVA.


Meer info over het coronavirus?

Vind het antwoord op uw vragen in onze FAQ!

FAQ voor Ondernemers FAQ voor Werkgevers FAQ voor Werknemers FAQ voor Boekhouders FAQ over Preventie
Heeft u nog vragen over tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?

Contacteer ons