Login
Corona

Coronavirus en tijdelijke werkloosheid

Op welk soort tijdelijke werkloosheid kan uw onderneming beroep doen?

Als gevolg van het coronavirus wordt u als werkgever mogelijk geconfronteerd met een vermindering van werk, beperkingen of sluiting opgelegd door de overheid, of werknemers die niet in staat zijn om te werken. Uw tijdelijk werkloze werknemers kunnen dan mogelijk aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering.

Contacteer ons
Coronavirus en tijdelijke werkloosheid

Tijdelijke werkloosheid invoeren

Hieronder vindt u alle informatie en instructies die u moet volgen als u beroep wilt doen op tijdelijke werkloosheid in uw onderneming: 

Werkgever

In welke gevallen kunt u beroep doen op tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus?

U kunt terug gebruik maken van ‘tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus’ in volgende gevallen:

• Tijdelijke werkloosheid wegens een gebrek aan werk omwille van het coronavirus
• Tijdelijke werkloosheid op basis van een quarantaineattest
• Tijdelijke werkloosheid op basis van een attest van de sluiting van de school of de crèche van de kinderen van uw werknemer

Wat moet u doen om de werkloosheidsdagen correct aan te geven?


Als Securex-klant moet u voor de dagen 'tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus':
• De kalendercode “WOT” aanduiden in de prestatiestaten die u ons doorgeeft.
• Uw werknemers tijdig informeren over de tijdelijke werkloosheid. Lees hierover meer op Lex4You. Als uw werknemers u een quarantaineattest of een attest van de sluiting van de school bezorgen, moet u hen niet vooraf informeren.

Voor tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus moet u uw werknemers geen document 'C3.2A' bezorgen.
 

Wat doet Securex voor u bij tijdelijke werkloosheid? 

Securex neemt de dagen tijdelijke werkloosheid op in 'ASR scenario 5'. Dat gebeurt automatisch op basis van de prestatiestaten die u ons bezorgt. U moet daarvoor dus verder niets doen. Met die informatie kan de RVA de werkloosheidsuitkeringen van uw werknemer(s) correct berekenen.
Werknemer

Wat moeten uw werknemers doen als ze nog niet eerder tijdelijk werkloos waren door corona?

Als uw werknemers dit jaar nog geen 'tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van het coronavirus' kenden, moeten ze eerst een document ‘C3.2 werknemer’ bezorgen aan hun vakbond of aan de hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen. Dat document vinden ze op de website van hun vakbond of de hulpkas.

Wat moeten uw werknemers doen als ze wel al eerder tijdelijk werkloos waren door corona?

Uw medewerkers worden automatisch door hun vakbond of hulpkas uitbetaald nadat u ons de code "WOT" heeft doorgeven met de prestatiestaten. Zij moeten dus niets meer ondernemen. 

Extra toeslag voor uw werknemers betaald door de RVA

Uw werknemers hebben recht op een toeslag van 5,63 euro voor elke dag werkloosheid bovenop de werkloosheidsuitkering die ze ontvangen. Die toeslag wordt uitbetaald door de RVA.

FAQ

Veelgestelde vragen over tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Wie betaalt de feestdagen tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid overmacht?
U moet de feestdagen, die tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid vallen, enkel betalen indien deze vallen binnen de 14 dagen na de start van de tijdelijke werkloosheid en als deze periode van 14 dagen niet onderbroken wordt.
 
REV 15.03.2021
Heeft de tijdelijke werkloosheid invloed op de eindejaarspremie, vakantie 2021, enz.?

Eindejaarspremie, ecocheques, jaarlijkse premie, …
Of tijdelijke werkloosheid wordt gelijkgesteld met gepresteerde arbeid, is afhankelijk van wat er op het niveau van uw sector bepaald wordt.
Om dit te controleren voor uw sector, log in op Lex4You en surf naar Sectoraal > Paritaire comités. Vul het nummer van uw paritair comité in.

  1. Kijk onder het thema eindejaarspremie, ecocheques, jaarlijkse premie, … of er een gelijkstelling voorzien is voor uw situatie van tijdelijke werkloosheid (bv. tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, economische werkloosheid)
  2. Kijk onder thema corona of er een corona-gerelateerde cao is afgesloten die een gelijkstelling voorziet.
  3. Als er geen gelijkstelling is voorzien (zie stap 1 & 2), kunnen de sociale partners er eventueel later dit jaar nog voor kiezen om een gelijkstelling te voorzien via een cao.

Vakantie
De dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (COVID-19) zullen gelijkgesteld worden met gewerkte dagen voor de jaarlijkse vakantie en het wettelijk vakantiegeld van 2021.
Die gelijkstelling geldt voor de werkloosheidsdagen vanaf 1 februari 2020 tot en met 31 december 2020. Over een eventuele verlenging is er momenteel nog geen concrete info.

Alle informatie op Lex4You

REV 14.01.2021

Mag ik mijn tijdelijke werkloze werknemers vervangen?

Werknemers die tijdelijk werkloos zijn omwille van overmacht door het coronavirus mag u niet vervangen door derden of studenten.

Meer informatie op Lex4You.

REV: 04.11.2020

Hoeveel bedraagt de werkloosheidsuitkering omwille van overmacht?

In geval van tijdelijke werkloosheid ontvangt men, ongeacht de gezinstoestand, een uitkering waarvan het bedrag gelijk is aan 65% van het gemiddeld loon (begrensd tot 2.754,76 euro per maand). Voor de periode van 01/02/2020 tot 30/09/2021 wordt dit percentage verhoogd naar 70%.

Bovenop de uitkering voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht komt een supplement van 5,63 euro per dag, ten laste van de RVA.

Tot 30 september 2021 wordt er slechts 15% bedrijfsvoorheffing ingehouden op de uitkering tijdelijke werkloosheid.

REV 24.09.2021

Kan ik mijn werknemer een halve dag werkloos stellen en de andere halve dag laten werken?
Neen dit kan niet, tenzij uw medewerker normaalgezien deeltijds werkt. Tijdelijke werkloosheid wordt toegekend voor een volledige werkdag. Uw medewerker kan bijvoorbeeld niet 's ochtends werken en in de namiddag tijdelijk werkloos zijn. 
REV 15.03.2021
Ik heb een medewerker die tijdskrediet of loopbaanonderbreking opneemt in halve dagen. Kan ik hem of haar ook tijdelijk werkloos stellen voor die halve dagen?
Deze werknemers kunnen inderdaad tijdelijk werkloos gesteld worden voor de halve dagen waarop ze normaal werken. Zo kan uw werknemer in de voormiddag bijvoorbeeld tijdskrediet opnemen en in de namiddag tijdelijk werkloos zijn.
REV 15.03.2021
Mijn werknemer is ziek en neemt progressief het werk terug deeltijds op. Kan dit gecombineerd worden met tijdelijke werkloosheid? 
Uw medewerker kan deeltijds werken omwille van medische redenen en tijdelijke werkloosheid combineren. Uw werknemer wordt door de RVA (via de HVW of zijn/haar vakbond) vergoed voor de uren van tijdelijke werkloosheid. De ziekte-uren blijven vergoed door de mutualiteit.

Voor de Securex-klanten, vermeld in dit geval de looncode "WOT" voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. U mag de uren die aan de mutualiteit in rekening worden gebracht niet wijzigen (code Z). 
REV 15.03.2021
Heeft u nog vragen over tijdelijke werkloosheid wegens overmacht? Contacteer ons
Meer info over het coronavirus? Vind het antwoord op uw vragen in onze FAQ!
Ondernemers

Wij staan u bij en geven u heldere antwoorden op de vragen die van belang zijn voor u en uw onderneming.

Meer info
Werkgevers

Wij informeren u graag over uw rechten, plichten en over de gepaste maatregelen die u dient te nemen.

Meer info
Preventie

Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen is het van cruciaal belang om in te zetten op preventie en bescherming.

Meer info