Menu
Corona

Veelgestelde vragen over corona voor werknemers

Vind de antwoorden op uw vragen

Als werknemer zit u waarschijnlijk met heel wat vragen en bezorgdheden. 

Securex helpt u hier graag bij en verzamelde een antwoord op enkele vragen die nuttig kunnen zijn voor u en uw werknemers.

Veelgestelde vragen over corona voor werknemers

Afwezigheid

De school of crèche van mijn kind van moet sluiten. Wat nu?
In de volgende gevallen heb je recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen:
  • U woont samen met een minderjarig kind, waarvan het kinderdagverblijf, de school of de klas gesloten wordt als gevolg van een coronamaatregel.
  • U heeft een gehandicapt kind ten laste (minderjarig of meerderjarig), waarvan het centrum voor opvang van gehandicapte personen gesloten wordt of wanneer de intra- of extramurale dienstverlening/behandeling tijdelijk wordt stopgezet. Die sluiting of stopzetting is het gevolg van een coronamaatregel.
Lees hier meer over de voorwaarden en formaliteiten.
REV: 22.10.2020
Ik ben ziek tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid, heb ik recht op gewaarborgd loon?
REV 10.04.2020

Wanneer u ziek wordt vóór de periode van tijdelijke werkloosheid aanvangt en nog steeds ziek bent tijdens de tijdelijke werkloosheid, heeft u geen recht op gewaarborgd loon. U heeft in dat geval wel onmiddellijk recht op uitkeringen van het ziekenfonds.

Wordt u ziek tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid? Dan heeft u geen recht meer op werkloosheidsuitkeringen. Ook dan zal u onmiddellijk recht hebben op uitkeringen van het ziekenfonds.
 
Kan ik vragen om thuis te blijven uit schrik voor besmetting?
Dit is enkel mogelijk wanneer uw werkgever hiermee akkoord gaat. In het beste geval komt u samen met uw werkgever tot een akkoord omtrent bijvoorbeeld thuiswerk, het opnemen van betaald verlof, inhaalrust of toegestane afwezigheid (onbetaald).   
Wat als ik een attest van de huisarts heb waaruit blijkt dat ik niet mag werken?
REV 05.05.2020

Er bestaat nu een nieuw medisch getuigschrift om een onderscheid te maken tussen quarantaine en arbeidsongeschiktheid. De arts kan nu op het medisch getuigschrift vermelden in welke situatie de werknemer zich bevindt.

Als de werknemer in quarantaine is en niet kan telewerken, kan hij rekenen op een uitkering tijdelijke werkloosheid.

Als de werknemer ziek is, moet de werkgever gewaarborgd loon betalen. Als de periode van gewaarborgd loon afgelopen is, moet de mutualiteit een vergoeding voorzien.
Terug uit vakantie: in quarantaine of niet?

Hoewel veel mensen al gevaccineerd zijn, worden veel gebieden in Europa toch opnieuw rode zones. Veel werknemers vragen zich dan ook af of ze in quarantaine moeten bij hun terugkeer uit het buitenland.

Wij zetten daarom de volgende regels nog even op een rijtje op Lex4You.

REV 24.09.2021

Telewerk

Hoe mijn werkpost thuis instellen?
In deze tijden is thuiswerk, waar mogelijk, de regel. Maar hoe organiseert u dit? Welke afspraken maakt u met uw collega’s? En welke tips kunt u hen meegeven rond thuiswerk?

Op onze pagina 'Thuiswerken in tijden van corona' vindt u alle nodige informatie rond thuiswerken, op ergonomisch en juridisch vlak.

Tijdelijke werkloosheid

Hoeveel bedraagt de werkloosheidsuitkering omwille van overmacht of economische reden?
REV 08.06.2020

Werknemers die werkloos zijn omwille van overmacht of omwille van economische reden ontvangen normaal een werkloosheidsuitkering die gelijk is aan 65% van hun gemiddelde brutoloon, met een maximum brutoloon van 2.754,76 euro. Voor de periode van 1 februari 2020 tot 31 augustus 2020 wordt het bedrag van deze vergoeding echter verhoogd tot 70% van het geplafonneerd brutoloon. 


Stel dat één van uw werknemers recht zou hebben op een werkloosheidsuitkering van 65% van 2.754,76 euro, dan zou hij normaal 1.790,59 euro krijgen

Tot en met 31 augustus 2020 krijgt hij, bij werkloosheid omwille van overmacht en omwille van economische reden, een uitkering van 1.927,33 euro
Zal ik in 2021 wettelijke vakantiedagen verliezen als ik tijdelijk werkloos ben door het coronavirus?
De dagen tijdelijke werkloosheid tot 31 december 2020 tellen mee voor de jaarlijkse vakantie. U zal dus geen vakantiedagen verliezen in 2021.
REV 08.06.2021
Moet mijn werkgever mij betalen voor feestdagen die vallen tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid? 
 
U heeft enkel recht op loon voor de feestdagen die vallen in de periode van 14 dagen die volgt op de aanvang van de schorsing.

 
Ik ben in tijdskrediet in halve dagen. Kan mijn werkgever mij voor de rest van de dag op tijdelijke werkloosheid zetten?
REV 03.04.2020

U kunt inderdaad tijdelijk werkloos gesteld worden voor de halve dagen waarop u normaal werkt. Zo kunt u in de voormiddag bijvoorbeeld in tijdskrediet zijn en in de namiddag tijdelijk werkloos zijn. 
Waarom verschilt het aantal dagen TW vermeld door de Hulpkas/vakbond van het aantal doorgegeven dagen TW?
De uitkering van de RVA is berekend per dag in een 6-dagenstelsel. Uw werkgever geeft het aantal werkloosheidsdagen evenwel door aan de RVA volgens uw arbeidstelstel (vaak een 5-dagen-stelsel).De RVA rekent dit vervolgens om naar een 6-dagen-stelsel.
 
Kort  gesteld: het is mogelijk dat de vermelding van het aantal werkloosheidsdagen op de betalingsbevestiging van de HVW/vakbond (of op de vermelding bij de storting) verschilt van het aantal werkloosheidsdagen doorgegeven door uw werkgever.
 
Volledige info hierover vindt u op de website van de RVA.
 
Voorbeeld (louter ter info):
  • P=  aantal uren tijdelijke werkloosheid (aantal dagen tijdelijke werkloosheid => aantal dagen werkloosheid * aantal uren per gewerkte standaarddag
  • Q= aantal arbeidsuren per week dat u verricht in uw onderneming
U heeft 4 dagen tijdelijke werkloosheid gehad in april, u werkt voltijds (38,5u/week)
  • P= 4 dagen omzetten in uur => 4 * 7,7 = 30,8
  • Q= 38,5
  • (P*6) / Q = (30,8 * 6) / 38,5 = 4,8 dagen => de RVA rondt af naar 5 dagen (dit is ook het aantal dagen dat u in de betalingsbevestiging van de HVW/vakbond ziet)
Kan ik een halve dag werkloos zijn en de andere halve dag gewoon werken?
REV 03.04.2020

Neen dit kan niet, tijdelijke werkloosheid wordt toegekend voor een volledige werkdag. U kunt bijvoorbeeld niet 's ochtends werken en in de namiddag tijdelijk werkloos zijn. 
Wat moet ik doen om werkloosheidsuitkering te krijgen?
REV 20.03.2020

U moet enkel een C3.2 voor werknemers invullen en dit afleveren aan uw vakbond of de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW). 
  • Indien u lid bent van een vakbond, zal  uw werkloosheidsuitkering dan betaald worden door de vakbond.
  • Bent u niet aangesloten bij de vakbond? Dan kunt u contact opnemen met de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW). 
Wat gebeurt er met mijn bedrijfswagen tijdens de schorsing van de arbeidsovereenkomst?
De werkgever kijkt dit best na in zijn car policy. Daarin staat vaak vermeld wat er moet gebeuren in geval van schorsing van de arbeidsovereenkomst.
Als hier geen specifieke informatie over te vinden is in de car policy, kan de werkgever beslissen dat de bedrijfswagen tijdelijk moet worden ingeleverd. Tijdens een schorsing zonder loon heeft de werknemer immers geen recht op het gebruik van de bedrijfswagen.
 
Welke extra steunmaatregelen krijg ik bovenop mijn tijdelijke werkloosheidsuitkering?

REV 26.03.2020

Iedere werknemer ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van € 5,63 per dag, ten laste van de RVA. Dat komt neer op €150 per maand. 

Al wie tijdelijk werkloos is wegens corona en in Vlaanderen woont, komt tevens in aanmerking voor een tegemoetkoming van 202,68 euro om de water- en energiefacturen te kunnen blijven betalen.

Als de corona-crisis langer aanhoudt dan de periode van 1 maand, zal de Vlaamse overheid een stelsel van uitstel van betaling voor water- en energiefacturen uitwerken voor de gezinnen waarvan één of meerdere gezinsleden in het stelsel van technische werkloosheid terechtkomen. 
Wie vergoedt de zieke werknemer tijdens een periode van economische werkloosheid?
Nu de aanvragen voor tijdelijke werkloosheid exponentieel zijn toegenomen ten gevolge van de maatregelen van de regering om het coronavirus te bestrijden, is het nuttig om te weten of u een supplement bovenop de uitkeringen tijdelijke werkloosheid van uw werknemers moet toekennen.

Hoeveel bedraagt het supplement?

Arbeiders

Het bedrag van het supplement is vastgesteld op minimum 2 euro per dag waarop de arbeider niet heeft gewerkt omwille van economische redenen, slecht weer of technische stoornis.

Opgelet! Het gaat hier om een minimumbedrag. Indien de sector (of de onderneming) in een supplement voorziet dat hoger ligt dan 2 euro per dag, dan zal dit hogere bedrag toegekend moeten worden.

Het supplement bovenop de uitkering tijdelijke werkloosheid moet in principe door de werkgever aan de werknemers betaald worden. In bepaalde sectoren werd deze verplichting echter doorgeschoven naar het Fonds voor Bestaanszekerheid.

Bedienden

Voor bedienden wordt het bedrag van het supplement vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst of het ondernemingsplan die de tijdelijke economische werkloosheid voor bedienden voorzien.

Veelgestelde vragen over COVID-19

Ondernemers

Wij staan u bij en geven u heldere antwoorden op de vragen die van belang zijn voor u en uw onderneming.

Meer informatie

Werkgevers

Wij informeren u graag over uw rechten, plichten en over de gepaste maatregelen die u dient te nemen.

Meer informatie

Boekhouders

Vind de antwoorden op de vragen van uw klanten, of het nu gaat om zelfstandigen of werkgevers.

Meer informatie

Preventie

Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen is het van cruciaal belang om in te zetten op preventie en bescherming.

Meer informatie

Werknemers

Met een toenemend aantal besmettingen door COVID-19 zit u waarschijnlijk met tal van vragen.

Meer informatie

Heeft u een vraag waar u geen antwoord op kunt vinden?

Contacteer ons!