Menu
Corona

Veelgestelde vragen over corona voor werkgevers

Vind de antwoorden op uw vragen

Als werkgever zit u waarschijnlijk met heel wat vragen en bezorgdheden. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van uw rechten en plichten en om de juiste maatregelen en voorbereidingen te treffen.

Securex helpt u hier graag bij en verzamelde alvast een antwoord op enkele vragen die van belang kunnen zijn voor u en uw onderneming.

Veelgestelde vragen over corona voor werkgevers

Telewerkregister

Welke werkgevers moeten het telewerkregister invullen?
De maatregel is van toepassing op alle werkgevers, zowel in de privé als de publieke sector. Hij geldt dus ook voor de ondernemingen waar niemand telewerkt. De ondernemingen uit gesloten sectoren moeten echter geen aangifte doen.

Let op: horecazaken die take-away aanbieden, zijn niet gesloten en moeten dus een aangifte doen.

Lees alle details op Lex4You

REV 27.03.2021

Welke gegevens moet u meedelen bij uw aangifte?

U moet de volgende info aan de RSZ meedelen:

 • Het aantal personen dat op regelmatige basis aanwezig is in uw onderneming tijdens de maand waarvoor de aangifte gebeurt. Uitzendkrachten, zelfstandigen, werknemers van onderaannemers die regelmatig aanwezig zijn op de werkvloer moet u ook in de aangifte opnemen. Hetzelfde geldt ook voor bijvoorbeeld langdurig zieken of werknemers in tijdskrediet
 • Het aantal personen dat tewerkgesteld is in een functie waarin niet kan getelewerkt worden (zelfs niet gedeeltelijk)
  • Voor dit aantal moet u ook rekening houden met het aantal personen die regelmatig aanwezig zijn in uw onderneming en waarmee u geen arbeidsovereenkomst heeft afgesloten (zoals uitzendkrachten, zelfstandigen,…)
  • U moet hierbij geen rekening houden met personen die slechts deels telewerken of personen die slechts af en toe aanwezig zijn in uw onderneming
De namen van de betrokken personen moeten niet opgenomen worden. U moet enkel de aantallen vermelden.

Voorbeeld: u stelt 10 arbeiders en 10 bedienden tewerk en enkel de bedienden kunnen telewerken. Bovendien zijn twee externe personen elke dag in uw onderneming aanwezig. Dan moet u de volgende aantallen communiceren: 
 • Het aantal personen dat gewoonlijk aanwezig is in de onderneming: 22
 • Het aantal personen in een functie waarvoor telewerk niet mogelijk is: 10

Lees alle details op Lex4You.

REV 27.03.2021

Wanneer moet u het register invullen?
U moet het register ten laatste op 6 april invullenmet de gegevens voor de maand april. Latere wijzigingen in de loop van de maand moet u niet doorgeven.

Als de overheid het telewerk ook zou verplichten in mei en juni, dan moet u ten laatste op 6 mei en 6 juni opnieuw het register invullen met de situatie voor die respectieve maanden.

Lees alle details op Lex4You.

REV 27.03.2021

Wat als u meerdere vestigingseenheden heeft?
U moet per vestigingseenheid één formulier invullen. Meerdere personen kunnen de tool gebruiken en de gegevens invullen voor de vestigingseenheid waarvoor zij verantwoordelijk zijn.
 
Natuurlijk kunt u ook één persoon vragen om voor alle vestigingseenheden de formulieren in te vullen. Het vestigingsnummer dat u moet invullen vindt u in de Public Search van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Ondernemingen met meer dan 20 vestigingseenheden kunnen de gevraagde gegevens met betrekking tot alle vestigingseenheden indienen via de toepassing aan de hand van een gestructureerd excelbestand

Lees alle details op Lex4You.

REV 27.03.2021

Waar vindt u het formulier?
Het formulier vindt u op de website van de RSZ terug.
 
U moet inloggen met uw e-id of Itsme om de gegevens van uw onderneming in te voeren. U vindt ook een gedetailleerde uitleg op de website van de RSZ.
Wanneer moet u het register invullen?
Wees gerust: gelukkig niet elke dag! De gevraagde gegevens moeten één keer per maand worden ingegeven.
 
De registratie moet elke maand voor een bepaalde datum gebeuren:
 • De gegevens voor de maand april 2021 moet u ten laatste op dinsdag 6 april 2021 registeren
 • De gegevens voor de maand mei 2021 moet u ten laatste op donderdag 6 mei 2021 registeren
 • De gegevens voor de maand juni 2021 moet u ten laatste op zondag 6 juni 2021 registeren
Wijzigingen in de loop van de maand moet u niet aangeven.

Lees alle details op Lex4You.

REV 27.03.2021

Zijn er sancties voorzien als de situatie op de werkvloer niet overeenstemt met het register?
De tool is ontwikkeld om de controles op het telewerk te vergemakkelijken. Als de inspectiediensten vaststellen dat de situatie op de werkvloer niet overeenstemt met de gegevens die aan de RSZ werden doorgegeven, is er geen sanctie voorzien. De inspectie zal immers nagaan of u het verplicht telewerk naleeft. Doet u dat niet, dan kan u wel gesanctioneerd worden, met een sanctie van niveau 2.

Voorbeeld: u heeft de volgende gegevens meegedeeld:
 • Het aantal werknemers in uw onderneming: 20 (10 bedienden en 10 arbeiders)
 • Het aantal werknemers in een functie waarvoor telewerk niet mogelijk is: 10 (arbeiders)
Tijdens een inspectie zijn er evenwel 2 bedienden op de werkvloer aanwezig. Dan moet u kunnen rechtvaardigen waarom die bedienden aanwezig zijn. En de reden voor hun aanwezigheid moet legitiem zijn (bijvoorbeeld: het onthaal van een nieuwe werknemer, de vervanging van een defecte laptop,…)

Het is dus wel van belang dat de situatie op de werkvloer zo veel mogelijk overeenstemt met wat u de RSZ heeft meegedeeld.

Lees alle details op Lex4You.

REV 27.03.2021

Steunmaatregelen

Welke steunmaatregelen worden verlengd tot 30 juni?
Voor de werkgevers voorziet de regering een verlenging van volgende steunmaatregelen tot 30 juni 2021:
 • De versoepelde toepassing van de tijdelijke werkloosheid blijft van toepassing in alle sectoren. Als de tijdelijke werkloosheid van uw werknemers gelinkt is aan het coronavirus, moet u als Securex-klant enkel de code “WOT” of “WERKLOOS OVERMACHT CRISISSITUATIES” ingeven.
 • Tijdelijke werkloosheid in de dienstenchequesector en het schooltransport kan in halve dagen opgenomen worden
 • Het quotum van 220 vrijwillige overuren in de zorgsector, de cruciale sectoren en essentiële diensten
 • De detachering van werknemers naar de zorgsector of het onderwijs blijft eenvoudig
 • Er wordt geen rekening gehouden met de prestaties van studenten in de zorg of het onderwijs voor het plafond van de 475 uur met verminderde RSZ bijdragen.
 • De patronale RSZ-bijdragen in de evenementensector wordt verlaagd
 • Commerciële ziekenhuizen en rusthuizen kunnen beroep doen op vrijwilligers.
 
Lees er meer over op Lex4You.

REV 15.03.2021

Welke steunmaatregelen bestaan er nu?

Op Lex4You vindt u een overzicht van de aangekondigde steunmaatregelen van de verschillende regeringen.

De federale regering in het bijzonder heeft enkele steunmaatregelen ingevoerd op het vlak van arbeid:

 • Afsluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
 • Terbeschikkingstelling van werknemers aan bepaalde gebruikers
 • Tijdelijke tewerkstelling in bepaalde sectoren of instellingen
 • Verhoging van het aantal vrijwillige overuren in de kritieke sectoren
 • Uitbreiding van de gevallen waarin gebruik kan worden gemaakt van het quarantaineverlof
Verder kan uw Sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen oplossingen aanreiken, indien u tijdelijke financiële problemen ondervindt als gevolg van het coronavirus. Lees meer in onze actua’s:
REV 15.03.2021
Wat zijn de maatregelen die door de regionale regeringen genomen zijn?

Naar aanleiding van de tweede coronagolf, hebben de verschillende regeringen steunmaatregelen aangekondigd. Lees hier een actueel overzicht.

REV 14.01.2021

Kan ik een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing krijgen?
De fiscale ‘coronavrijstelling’ is sinds begin oktober ook écht toepasbaar. Werkgevers die tussen 12/03 en 31/05 gebruik maakten van tijdelijke werkloosheid, kunnen zo een deel van de bedrijfsvoorheffing recupereren.

Lees hier hoe de vrijstelling werkt. Contacteer uw Client Advisor indien u de vrijstelling nog niet heeft aangevraagd en dit alsnog wenst te doen.
REV 15.03.2021
Kan ik een afbetalingsplan bekomen voor mijn RSZ-bijdragen?

Werkgevers met financiële moeilijkheden vanwege de coronacrisis kunnen betalingstermijnen vragen aan de RSZ voor de verschuldigde bijdragen van het eerste en tweede kwartaal 2021.

U leest er meer over op Lex4You.

REV 15.03.2021

Algemeen

Wat zijn de beslissingen van het Overlegcomité van 18.06?

Op 18 juni heeft het Overlegcomité de maatregelen voor de 2de stap aangekondigd. Aangezien alle indicatoren groen zijn, zal fase 2 nog vroeger van start kunnen gaan, namelijk op 27 juni (in plaats van 1 juli):

 • Telewerk niet langer verplicht, maar aanbevolen
 • Geen beperkingen meer
  • voor het shoppen
  • voor niet-professionele sporten
  • voor de samenscholingen en betogingen
  • voor toeristische logies
 • Evenementen:
  • Binnen: 2.000 personen of 80% van de zaalcapaciteit (zittend, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar)
  • Buiten: 2.500 personen (met mondmasker en op veilige afstand van elkaar)
 • Jeugdkampen en verenigingsleven: tot 100 personen, met overnachting.
 • Recepties: tot 100 personen binnen (zelfde regels horeca). 
 • Huwelijken en begrafenissen: tot 200 personen binnen en 400 buiten. 
 • Sociale contacten tot 8 personen binnen.
 • Voor horeca:
  • sluiting om 1 uur 's nachts
  • maximum 8 personen aan tafel
Alle info op www.info-coronavirus.be
Wat zijn de beslissingen van het Overlegcomité van 04.06?

Op 4 juni heeft het Overlegcomité de versoepeling van een aantal reeds aangekondigde maatregelen bevestigd.
Nood aan een visueel overzicht? Klik hier

Vanaf 9 juni

 • Telewerk blijft verplicht, met 1 terugkeermoment en max 20% van de werknemers tegelijk aanwezig. Testing is sterk aanbevolen. 
 • Heropening horeca binnen van 5u tot 23u30
  • 4 personen of 1 familie per tafel
 • Heropening van Handelsbeurzen, kermissen, brocantes en rommelmarkten
  • Fitnesscentra, sauna's, jacuzzi's en hammams
  • Receptiezalen
  • Bioscopen, bowlings, speelzalen, casino's
  • Binnenspeeltuinen, binnenactiviteiten in natuurparken
  • Huis-aan-huis verkoop
Tips en adviezn op onze website. 
www.info-coronavirus.be
 
Wat zijn de beslissingen van het Overlegcomité van 11.05?

Op 11 mei heeft het Overlegcomité de maatregelen van het "Zomerplan" aangekondigd. 4 stappen naar een normaler leven, op voorwaarde dat de parameters positief blijven evolueren.
Nood aan een visueel overzicht? Klik hier

Stap 1 - Vanaf 9 juni

 • Telewerk blijft verplicht, met 1 terugkeermoment en max 20% van de werknemers tegelijk aanwezig. Testing is sterk aanbevolen. 
 • Heropening horeca binnen van 8u tot 22u
  • 4 personen of 1 familie per tafel
  • Sluitingsuur horeca buiten: van 22 tot 23.30u
 • Evenementen:
  • Binnen: tot 200 personen of 75% van de zaalcapaciteit (zittend, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar)
  • Buiten: tot 400 personen (met mondmasker en op veilige afstand van elkaar)
 • Niet-professionele sporten 
  • Tot 50 personen binnen
  • Tot 100 personen buiten
  • Fitness: heropening mits naleving van het veiligheidsprotocol
 • Jeugdkampen en verenigingsleven: tot 50 personen, zonder overnachting.
 • Recepties: tot 50 personen binnen (zelfde regels horeca). 
 • Huwelijken en begrafenissen: tot 100 personen binnen en 200 buiten. 
 • Heropening van 
  • Kermissen, brocantes en rommelmarkten
  • Sauna's, jacuzzi's en hammams
  • Bioscopen, bowlings, speelzalen, casino's
  • Binnenspeeltuinen, binnenactiviteiten in natuurparken
  • Huis-aan-huis verkoop


Stap 2 - Vanaf 1 juli

 • Telewerk niet langer verplicht, maar aanbevolen
 • Geen beperkingen meer
  • voor het shoppen
  • voor niet-professionele sporten
 • Evenementen:
  • Binnen: 2.000 personen of 80% van de zaalcapaciteit (zittend, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar)
  • Buiten: 2.500 personen (met mondmasker en op veilige afstand van elkaar)
 • Jeugdkampen en verenigingsleven: tot 100 personen, met overnachting.
 • Recepties: tot 100 personen binnen (zelfde regels horeca). 
 • Huwelijken en begrafenissen: tot 200 personen binnen en 400 buiten. 

Stap 3 - Vanaf 30 juli

 • Evenementen:
  • Binnen: 3.000 personen of 100% van de zaalcapaciteit (zittend, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar)
  • Buiten: 5.000 personen. Vanaf 13/08 zijn massa-evenementen toegelaten bij het voorleggen van bewijs van vaccinatie of recente negatieve PCR-test.
 • Jeugdkampen en verenigingsleven: tot 200 personen, met overnachting.
 • Recepties: tot 250 personen binnen (zelfde regels horeca). 
 • Handelbeurzen zijn toegelaten.

Stap 4 - Vanaf 1 september

 • Jeugdkampen en verenigingsleven: zonder beperkingen.
 • Recepties: zonder beperkingen binnen.
 • Huwelijken en begrafenissen: zonder beperkingen.
Alle info op www.info-coronavirus.be
Wordt de geldigheidsduur van maaltijdcheques, consumptiecheques enz. verlengd?
Geeft u uw werknemers maaltijdcheques, sportcheques, cultuurcheques of ecocheques? Dan is er goed nieuws voor hen! Hun geldigheidsduur wordt verlengd. Lees meer op Lex4You.

Ook voor consumptiecheques wordt de geldigheidsduur verlengd, tot 31 december 2021. Lees meer op Lex4You.
REV 15.03.2021
Hoe kunt u een plots personeelstekort opvangen?
In essentiële ondernemingen zoals supermarkten, kan de nood ontstaan om tijdelijk extra werkkrachten aan te trekken. Weet dat hiervoor verschillende mogelijkheden bestaan zoals:
REV 15.03.2021
Mogen jongeren in alternerende opleiding het praktisch gedeelte van hun opleiding in onderneming blijven volgen?
De RVA laat weten dat tijdelijke werkloosheid niet verhindert dat er alternerende opleidingsovereenkomsten kunnen worden gesloten en voortgezet. Op voorwaarde dat het de bedoeling is om nieuwe competenties aan te leren.

Ontdek
 • de voorwaarden waaronder die overeenkomsten mogen worden gesloten (of voortgezet)
 • een aantal richtlijnen voor de theoretische lessen en voor het praktische gedeelte van de opleiding
op Lex4You.
REV 15.03.2021
Wilt u het gebruik van Coronalert-app in uw organisatie aanmoedigen?
Lees onze 4 tips op Lex4You om het gebruik van Coronalert aan te moedigen bij uw personeel. Want hoe meer mensen de applicatie binnen uw bedrijf gebruiken, hoe efficiënter het zal zijn.
 1. Sensibiliseer uw personeel
 2. Moedig aan, maar oefen geen druk uit
 3. Stel gerust over de naleving van de privacy
 4. Registreer ook de aanwezigheden op de werkplek
REV 15.03.2021
Kan COVID-19 soms een beroepsziekte of arbeidsongeval zijn?

Een van uw werknemer is besmet met COVID-19. Onder bepaalde voorwaarden kan die besmetting worden erkend als een beroepsziekte of een arbeidsongeval.

Voor een arbeidsongeval moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • Een plotselinge gebeurtenis
 • Het bestaan van een letsel (in dit geval COVID-19)
 • Een oorzakelijk verband tussen het ongeval en het letsel
 • Het ongeval moet zich tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voordoen
 • Het ongeval moet gebeurd zijn door het uitvoeren van de functie beschreven in de arbeidsovereenkomst

Voor een beroepsziekte gaat het enkel om werknemers:

 • In de gezondheidszorg die een aanzienlijk verhoogd risico lopen op besmetting met het virus
 • Die werkzaam zijn in cruciale sectoren en essentiële en die in de periode van 18 maart tot en met 17 mei 2020 hebben gewerkt en tijdens die periode besmet zijn

Meer info op Lex4You.

REV 15.03.2021

Vaccinatie

Hebben mijn werknemers recht op een vaccinatieverlof?
Van 9 april 2021 tot en met 31 december 2021, hebben uw medewerkers recht op klein verlet als ze zich tegen het coronavirus tijdens de werkuren laten vaccineren. Ze moeten u dan wel vooraf informeren. Bovendien  behouden ze voor de duur van de afwezigheid hun gewone loon dat berekend wordt zoals het loon voor de feestdagen.

De wet legt geen exacte duur voor de afwezigheid vast.

Uw werknemers krijgen de “nodige tijd” om zich te laten vaccineren. De reden daarvoor is dat niet iedereen op dezelfde afstand van het vaccinatiecentrum werkt. De tijd die elke werknemer nodig heeft om zich te laten vaccineren kan dan ook verschillen.


Meer info op Lex4You.

REV 09.04.2021
 

Zorgt Securex voor de vaccinatie tegen COVID-19 bij zijn klanten?
In januari 2021 zijn de arbeidsartsen en verpleegkundigen van onze Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW) gestart met het vaccineren van het personeel van de woonzorgcentra. Verder is het nog niet beslist of er beroep zal gedaan worden op onze diensten.
Volgens het faseplan van de Belgische overheid zouden de arbeidsartsen vanaf april gevraagd worden voor de vaccinaties van personen die essentiële maatschappelijke en/of economische functies uitoefenen, gevolgd door de rest van de bevolking in juni.
Wij houden de organisatie van de vaccinatiecampagne nauwkeurig in de gaten, nemen deel aan het sectoroverleg en zullen hierover communiceren zodra we meer informatie hebben.

 
Wie mag het vaccin niet krijgen?
 • Wie vroeger reeds ernstige reacties op vaccins deed waarvoor ziekenhuisopname nodig was (gekende anafylaxie)
 • Wie koortsig is (> 38°C) al dan niet te wijten aan COVID-19
 • Wie zwanger is (geen systematische vaccinatie)
 • Wie in de komende 2 maanden zwanger wilt worden (indien zij met Moderna® is ingeënt)
 • Wie positief getest was op COVID-19. Hij/zij mag dan geen vaccin krijgen tijdens 14 dagen na verdwijnen van de symptomen.
Per vaccin geeft de leverancier overigens deze minimum leeftijden mee:
 • Pfizer/BioNTech: minimum 16 jaar
 • Moderna: minimum 18 jaar
Waar vind ik betrouwbare info over de verschillende vaccins en hun werking, eventuele bijwerkingen, wat met de mutaties, …?
Neem zeker een kijkje op: Vindt u niet wat u zoekt? Aarzel niet om ons te contacteren. We helpen u graag verder.

 

Quarantaine & Afwezigheid

Wat moet er gebeuren bij terugkeer van een rode zone?

Download hier het overzicht van de documenten die u en uw werknemer moeten invullen na een verblijf in een rode zone. U ziet ook meteen of en hoelang uw werknemer in quarantaine moet gaan na een professionele verplaatsing.

 
REV 15.03.2021
Afstandsonderwijs, de school of crèche van het kind van mijn werknemer moet sluiten... Wat nu?
In de volgende gevallen hebben uw werknemers recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen:
 • De werknemer blijft thuis bij zijn kinderen, omdat de school overschakelt op afstandsonderwijs. De werknemer heeft dan recht op uitkeringen, maar kan ook eventuele vakantiedagen opnemen.
 • De werknemer woont samen met een minderjarig kind, waarvan het kinderdagverblijf, de school of de klas gesloten wordt als gevolg van een coronamaatregel.
 • De werknemer heeft een gehandicapt kind ten laste (minderjarig of meerderjarig), waarvan het centrum voor opvang van gehandicapte personen gesloten wordt of wanneer de intra- of extramurale dienstverlening/behandeling tijdelijk wordt stopgezet. Die sluiting of stopzetting is het gevolg van een coronamaatregel.
Lees meer details op onze pagina Tijdelijke Werkloosheid
REV 15.03.2021
Wat als uw werknemer in quarantaine moet?

Uw werknemer kan een quarantaineverplichting hebben, hoewel hij/zij geen symptomen vertoont. Meer info op info-coronavirus.be.

Uw werknemer is geldig afwezig van het werk mits voorlegging van een quarantainecertificaat.

Het quarantaine-attest kan recht geven op RVA-uitkeringen tijdelijke werkloosheid. Lees meer op onze pagina ‘Tijdelijke werkloosheid’.

REV 15.03.2021

Wat als een werknemer niet aanwezig kan zijn omdat die voor een ziek familielid moet zorgen?
De werknemer kan familiaal verlof opnemen. U kunt ook samen tot een akkoord komen omtrent bijvoorbeeld het opnemen van betaald verlof, inhaalrust of toegestane afwezigheid (onbetaald).
REV 15.03.2021 

 

Tijdelijke werkloosheid

Op welk soort tijdelijke werkloosheid kan ik beroep doen?
U kunt terug gebruik maken van ‘tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus’ in volgende gevallen:
 • Tijdelijke werkloosheid wegens een gebrek aan werk omwille van het coronavirus
 • Tijdelijke werkloosheid op basis van een quarantaineattest
 • Tijdelijke werkloosheid op basis van een attest van de sluiting van de school of de crèche van de kinderen van uw werknemer.
Ontdek alle details op onze pagina tijdelijke werkloosheid.
REV: 14.01.2021
Wie betaalt de feestdagen tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid overmacht?
U moet de feestdagen, die tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid vallen, enkel betalen indien deze vallen binnen de 14 dagen na de start van de tijdelijke werkloosheid en als deze periode van 14 dagen niet onderbroken wordt.
 
REV 15.03.2021
Heeft de tijdelijke werkloosheid invloed op de eindejaarspremie, vakantie 2021, enz.?

Eindejaarspremie, ecocheques, jaarlijkse premie, …
Of tijdelijke werkloosheid wordt gelijkgesteld met gepresteerde arbeid, is afhankelijk van wat er op het niveau van uw sector bepaald wordt.
Om dit te controleren voor uw sector, log in op Lex4You en surf naar Sectoraal > Paritaire comités. Vul het nummer van uw paritair comité in.

 1. Kijk onder het thema eindejaarspremie, ecocheques, jaarlijkse premie, … of er een gelijkstelling voorzien is voor uw situatie van tijdelijke werkloosheid (bv. tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, economische werkloosheid)
 2. Kijk onder thema corona of er een corona-gerelateerde cao is afgesloten die een gelijkstelling voorziet.
 3. Als er geen gelijkstelling is voorzien (zie stap 1 & 2), kunnen de sociale partners er eventueel later dit jaar nog voor kiezen om een gelijkstelling te voorzien via een cao.

Vakantie
De dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (COVID-19) zullen gelijkgesteld worden met gewerkte dagen voor de jaarlijkse vakantie en het wettelijk vakantiegeld van 2021.
Die gelijkstelling geldt voor de werkloosheidsdagen vanaf 1 februari 2020 tot en met 31 december 2020. Een verdere verlenging ligt momenteel niet op tafel.

Alle informatie op Lex4You

REV 14.01.2021

Mag ik mijn tijdelijke werkloze werknemers vervangen?

Werknemers die tijdelijk werkloos zijn omwille van overmacht door het coronavirus mag u niet vervangen door derden of studenten.

Meer informatie op Lex4You.

REV: 04.11.2020

Hoeveel bedraagt de werkloosheidsuitkering omwille van overmacht?

In geval van tijdelijke werkloosheid ontvangt men, ongeacht de gezinstoestand, een uitkering waarvan het bedrag gelijk is aan 65% van het gemiddeld loon (begrensd tot 2.754,76 euro per maand). Voor de periode van 01/02/2020 tot 30/06/2021 wordt dit percentage verhoogd naar 70%.

Bovenop de uitkering voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht komt een supplement van 5,63 euro per dag, ten laste van de RVA.

Tot 30 juni 2021 wordt er slechts 15% bedrijfsvoorheffing ingehouden op de uitkering tijdelijke werkloosheid.

REV 15.03.2021

Kan ik mijn werknemer een halve dag werkloos stellen en de andere halve dag laten werken?
Neen dit kan niet, tenzij uw medewerker normaalgezien deeltijds werkt. Tijdelijke werkloosheid wordt toegekend voor een volledige werkdag. Uw medewerker kan bijvoorbeeld niet 's ochtends werken en in de namiddag tijdelijk werkloos zijn. 
REV 15.03.2021
Ik heb een medewerker die tijdskrediet of loopbaanonderbreking opneemt in halve dagen. Kan ik hem of haar ook tijdelijk werkloos stellen voor die halve dagen?
Deze werknemers kunnen inderdaad tijdelijk werkloos gesteld worden voor de halve dagen waarop ze normaal werken. Zo kan uw werknemer in de voormiddag bijvoorbeeld tijdskrediet opnemen en in de namiddag tijdelijk werkloos zijn.
REV 15.03.2021
Mijn werknemer is ziek en neemt progressief het werk terug deeltijds op. Kan dit gecombineerd worden met tijdelijke werkloosheid? 
Uw medewerker kan deeltijds werken omwille van medische redenen en tijdelijke werkloosheid combineren. Uw werknemer wordt door de RVA (via de HVW of zijn/haar vakbond) vergoed voor de uren van tijdelijke werkloosheid. De ziekte-uren blijven vergoed door de mutualiteit.

Voor de Securex-klanten, vermeld in dit geval de looncode "WOT" voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. U mag de uren die aan de mutualiteit in rekening worden gebracht niet wijzigen (code Z). 
REV 15.03.2021
Wat moet mijn werknemer doen om zijn werkloosheidsuitkering te krijgen?

Wordt uw werknemer voor het eerst tijdelijke werkloosheid gesteld wegens overmacht (coronastelsel)?
Dan moet uw werknemer een C3.2 voor werknemers invullen en dit afleveren aan zijn vakbond of de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW). 

 • Indien uw werknemer lid is van een vakbond, zal zijn/haar werkloosheidsuitkering betaald worden door de vakbond.
 • Is uw werknemer niet aangesloten bij de vakbond? Dan kan hij/zij contact opnemen met de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW). De Hulpkas zal dan instaan voor de betaling. De Hulpkas zal dan instaan voor de betaling.
REV 15.03.2021

Vakantie

Telt tijdelijke werkloosheid mee voor het bepalen van het vakantiegeld en het aantal dagen vakantie? 

De dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (COVID-19) worden gelijkgesteld voor de jaarlijkse vakantie en het wettelijk vakantiegeld van 2021.

Die gelijkstelling geldt voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 31 december 2020. Een verdere verlenging ligt momenteel niet op tafel. 

Alle informatie op Lex4You.

REV  15.03.2021

Telewerk

Zal de overheid controles voeren op telewerk?

Om de coronacrisis onder controle te krijgen, moet waar mogelijk iedereen telewerken. Om na te gaan of de bedrijven die maatregel voldoende naleven, zullen de sociale inspectiediensten hier in het bijzonder op controleren tijdens hun flitscontroles en andere controles.

REV 15.03.2021

Waar vind ik meer informatie over het telewerk, en waar kan ik de documenten vinden die nodig zijn om een kader voor het telewerk in te voeren in mijn onderneming?
U vindt een overzicht van de regels met betrekking tot het telewerk onder het trefwoord « Telewerkers » van ons dossier Contracten en Clausules (onder de rubriek Sociaal van Lex4You). Uw Legal Advisor staat bovendien ter uwer beschikking indien u gepersonaliseerd advies wenst.

Om u te helpen hebben we verschillende pakketten samengesteld met alle nodige documenten om telewerk in te voeren. Bestel uw pakket in onze e-Shop en ga onmiddellijk aan de slag!
REV 15.03.2021
Mag ik telewerk toestaan zonder dat er een kader is?
Een recente cao nr. 149 van de Nationale Arbeidsraad verplicht elke werkgever om in een minimum juridisch kader voor corona-telewerk te voorzien. Het volstaat dus niet langer dat u werknemers mondelinge toestemming geeft om te telewerken.

Als u nog geen kader rond telewerk overeengekomen bent met uw personeel, dan raden wij u aan om de policy in onze Eshop te gebruiken.

PS: via de werkbaarheidscheques kunt u een financiële tussenkomst krijgen bij het invoeren van telewerk in uw onderneming. Lees er hier meer over.
REV 15.03.2021
Wat zijn de regels rond telewerkvergoedingen?
Sinds 1 maart 2021 zijn de regels om vergoedingen voor telewerk toe te kennen dezelfde voor de fiscus en de RSZ. Deze regels blijven ook na de coronacrisis van toepassing. U leest er alles over op Lex4You.
REV 15.03.2021
Waar vind ik een attest voor werknemers die niet telewerken?
Aan werknemers die niet kunnen telewerken, moet u een attest bezorgen dat aantoont dat hun aanwezigheid op de werkplaats noodzakelijk is.
 
 1. Download ons modelattest via Lex4You 
 2. Vul het attest in en bezorg het aan uw werknemer
 3. Uw werknemer toont het document bij een eventuele controle
Thuiswerk is de regel, wat betekent dat?

De regering bevestigde dat telewerk tot 1 maart 2021 verplicht blijft voor de functies waarvoor dat mogelijk is. Meer info op Lex4You.

U mag wel rekening houden met de continuïteit van uw bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening van uw onderneming. Als het voor de continuïteit nodig is, mogen uw werknemers in uw onderneming werken.

Uw werknemers hebben dan wel een attest nodig dat aantoont dat hun aanwezigheid nodig is.

Wat die continuïteit inhoudt, wordt niet vastgelegd door de regering. Maar denk bijvoorbeeld aan de volgende situaties:
 • Het begeleiden van een nieuwe werknemer tijdens zijn eerste werkdagen
 • Het verzekeren van een permanentie om klanten op uw onderneming verder te helpen
 • Het organiseren van een meeting die fysiek moet gehouden worden
U ben wel verplicht om in dergelijke gevallen de social distancing zo veel mogelijk te respecteren. Lukt dat niet, dan moet u maatregelen nemen om uw werknemers zo veel mogelijk te beschermen, zoals het ter beschikking stellen van mondmaskers.

Bovendien moet u in ieder geval en op alle momenten in staat zijn om de reden aan te tonen van de aanwezigheid van iedere werknemer in de onderneming.

Als u telewerk invoert, gaat het dan om occasioneel of structureel telewerk?
Omdat de regering bepaalt dat telewerk de regel wordt, gaat het om occasioneel telewerk. Meer info over het telewerk leest u in dit artikel.
REV 15.03.2021
Mijn grensarbeider moet thuiswerken. Heeft dat gevolgen voor de sociale zekerheid?
Presteert één van uw grensarbeiders in die periode meer dan 25% van zijn arbeidstijd in zijn woonland omwille van coronamaatregelen (verplicht thuiswerk)? Dan blijft u toch in België RSZ-bijdragen betalen voor die werknemer.
Lees meer op Lex4You.
REV 15.03.2021
Kan ik steun krijgen bij het invoeren van een telewerkbeleid?
Wist u dat u in Vlaanderen voor het uitwerken van een telewerkbeleid ook beroep kunt doen op Werkbaarheidscheques?

Lees meer op Lex4You
 
Telewerk voor mijn personeel? Hoe pak ik dit aan? Enkele tips.

REV 27.03.2020

Als uw activiteiten het toelaten is het in deze tijden van corona geen slecht idee om telewerk in te lassen. Heeft u hier nog geen ervaring mee? Geen probleem! Onderstaande tips helpen u alvast op weg:

1. Zorg ervoor dat u over de nodige hulpmiddelen beschikt
Eerst en vooral moet u er zeker van zijn dat uw medewerkers over de noodzakelijke technologie beschikken. Een computer en internetverbinding zijn in de meeste gevallen onmisbaar om het werk naar behoren te kunnen uitvoeren.
 
2. Maak duidelijke afspraken omtrent communicatie
 
Maak duidelijke afspraken met klanten, leveranciers, medewerkers,… over de wijze waarop jullie met elkaar zullen communiceren. Er zijn heel wat hulpmiddelen, zoals callcentersoftware, die een prima telefonische dienstverlening voor klanten en tussen collega’s garanderen.
 
3. Maak een duidelijk planning op
 
Terwijl sommigen er helemaal geen moeite mee hebben om van thuis uit te werken, kan het voor anderen een grote bron van afleiding betekenen. Het is belangrijk om voor uzelf te beslissen in welke mate u nood hebt aan een concrete planning en takenlijst. Ken uzelf en bereid u voor al naargelang u daar zelf nood aan hebt.
 
4. Maak afspraken met gezinsleden en huisgenoten
 
Licht uw gezinsleden of huisgenoten in over uw situatie en maak indien nodig concrete afspraken. Heeft u een belangrijke online vergadering? Waarschuw hun hier dan voor en vraag hen om u zeker niet te storen.

Wat als mijn werknemer thuis een arbeidsongeval heeft? 
Elke werknemer is verzekerd voor arbeidsongevallen tijdens het telewerken. De voorwaarde is wel dat het op voorhand duidelijk was dat de werknemer aan telewerk zou doen. 
 
U vindt meer informatie in onze fiches over het structurele en occasionele telewerk op Lex4You (Sociaal/Dossier Contracten en clausules).
REV 15.03.2021

Ontslag

Ontslag tijdens corona: waarop moet ik letten?  

Veel ondernemingen gaan door een moeilijke periode, waardoor ontslag soms onvermijdelijk is. Let daarbij zeker op volgende zaken:  

 • Een ontslagbrief is altijd een goed idee. En is  zelfs verplicht als u uw werknemers wil ontslaan met een opzegtermijn. De brief moet soms aan extra voorwaarden voldoen.  
 • ​Zorg dat u concreet kunt motiveren waarom u de werknemer ontslagen heeft. Kunt u geen geldige reden geven wanneer de werknemer er later om zou vragen? Dan riskeert u een sanctie van 3 tot 17 weken loon.  
 • ​Werkgevers die tijdelijk werkloos personeel ontslaan en vervolgens meteen een student of flexi-jobber aanwerven, riskeren dezelfde sanctie wegens kennelijk onredelijk ontslag

Raadpleeg ook onze webpagina over ontslag en ons Ebook over die thematiek. En contacteer steeds uw Securex Legal Advisor, zo bent u zeker dat u niets over het hoofd ziet. 

REV: 22.10.2020

Welke zijn de alternatieven voor ontslag?

Vaak moeten bedrijven overgaan tot ontslag. Ontslag is echter een zware en dure procedure, daarom kan u beter eerst eens kijken of u uw personeelskosten niet kan doen dalen. 

Ontdek de alternatieven voor ontslag

REV 15.03.2021

Moet ik een ontslagbrief opstellen?  

Als u wilt dat de werknemer nog een opzegtermijn presteert, stuur dan zeker een aangetekende brief met vermelding van de aanvangsdatum en de duur van de opzegtermijn. Als u wilt dat de opzegtermijn de volgende maandag begint te lopen, dan moet u de brief ten laatste op de voorafgaande woensdag versturen.  

Opgelet, als gevolg van de feestdagen 1 mei (Dag van de Arbeid) en 13 mei (O.H. Hemelvaart) moet u de aangetekende brief mogelijk al op dinsdag versturen.

U wilt dat de opzegtermijn begint op: Verstuur de aangetekende brief dan ten laatste op:
maandag 3 mei 2021 dinsdag 27 april
maandag 17 mei 2021 dinsdag 11 mei
maandag 24 mei 2021 * woensdag 19 mei

* De opzegtermijn kan perfect aanvangen op Pinkstermaandag 24 mei.

Ook als u een werknemer onmiddellijk ontslaat met een opzegvergoeding, is een aangetekende brief een goed idee. Juridisch gezien mag u dat ontslag nochtans mondeling geven, maar dan heeft u geen enkel bewijs van het ontslag in handen. 

REV: 29.04.2021

Welke regels gelden er bij een herstructurering?
Of het nu gaat over financiële moeilijkheden, een uitbreiding van activiteiten, een verhuis of fusie… De wetgeving bij een herstructurering is vaak complex of onbekend.
Veelgestelde vragen over COVID-19

Ondernemers

Wij staan u bij en geven u heldere antwoorden op de vragen die van belang zijn voor u en uw onderneming.

Meer informatie

Werkgevers

Wij informeren u graag over uw rechten, plichten en over de gepaste maatregelen die u dient te nemen.

Meer informatie

Boekhouders

Vind de antwoorden op de vragen van uw klanten, of het nu gaat om zelfstandigen of werkgevers.

Meer informatie

Preventie

Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen is het van cruciaal belang om in te zetten op preventie en bescherming.

Meer informatie

Werknemers

Met een toenemend aantal besmettingen door COVID-19 zit u waarschijnlijk met tal van vragen.

Meer informatie

Heeft u een vraag waar u geen antwoord op kunt vinden?

Contacteer ons!