Menu
Corona

Veelgestelde vragen over corona voor werkgevers

Vind de antwoorden op uw vragen

Als werkgever zit u waarschijnlijk met heel wat vragen en bezorgdheden. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van uw rechten en plichten en om de juiste maatregelen en voorbereidingen te treffen.

Securex helpt u hier graag bij en verzamelde alvast een antwoord op enkele vragen die van belang kunnen zijn voor u en uw onderneming.

Veelgestelde vragen over corona voor werkgevers

Steunmaatregelen

Wat zijn de maatregelen die door de regionale regeringen genomen zijn?

Naar aanleiding van de tweede coronagolf, hebben de verschillende regeringen steunmaatregelen aangekondigd. Lees hier een actueel overzicht.

REV 14.01.2021

Kan ik een afbetalingsplan bekomen voor mijn RSZ-bijdragen?

Werkgevers met financiële moeilijkheden vanwege de coronacrisis kunnen betalingstermijnen vragen aan de RSZ voor de verschuldigde bijdragen van het eerste, tweede en derde kwartaal 2021.

U leest er meer over op Lex4You.

REV 24.09.2021

Algemeen

Wat zijn de beslissingen van het Overlegcomité van 27.10?
Het Overlegcomité heeft de epidemiologische toestand besproken en heeft volgende maatregelen genomen:
 • Uitbreiding van de mondmaskerplicht in volgende binnenruimtes:
  • Winkels en winkelcentra
  • Zorginstellingen
  • Publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsgebouwen en gerechtsgebouwen
  • Inrichtingen voor culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve activiteiten, waaronder: schouwburgen, concertzalen, cinema’s, musea, indoor pret- en themaparken, indoor fitnesscentra en sportcentra
  • Bibliotheken, spelotheken en mediatheken
  • Erediensten
 • Het Covid Safe Ticket:
  • Voor evenementen vanaf 200 personen binnen
  • Voor evenementen vanaf 400 personen buiten
  • Bij gebruik van het Covid Safe Ticket vervalt de mondmaskerplicht
 • Telewerk wordt opnieuw sterk aanbevolen
 • Testbeleid - de testcentra blijven open tijdens de winterperiode
 • Organisatie van de derde vaccinatieprik van zodrra een herhalingsdosis wetenschappelijk wordt aangetoond
Meer info op Lex4You.
REV 27.10.2021
Wordt de geldigheidsduur van maaltijdcheques, consumptiecheques enz. verlengd?
Geeft u uw werknemers maaltijdcheques, sportcheques, cultuurcheques of ecocheques? Dan is er goed nieuws voor hen! Hun geldigheidsduur wordt verlengd. Lees meer op Lex4You.

Ook voor consumptiecheques wordt de geldigheidsduur verlengd, tot 31 december 2022. Lees meer op Lex4You.
REV 24.09.2021
Hoe kunt u een plots personeelstekort opvangen?
In essentiële ondernemingen zoals supermarkten, kan de nood ontstaan om tijdelijk extra werkkrachten aan te trekken. Weet dat hiervoor verschillende mogelijkheden bestaan zoals:
REV 15.03.2021
Mogen jongeren in alternerende opleiding het praktisch gedeelte van hun opleiding in onderneming blijven volgen?
De RVA laat weten dat tijdelijke werkloosheid niet verhindert dat er alternerende opleidingsovereenkomsten kunnen worden gesloten en voortgezet. Op voorwaarde dat het de bedoeling is om nieuwe competenties aan te leren.

Ontdek
 • de voorwaarden waaronder die overeenkomsten mogen worden gesloten (of voortgezet)
 • een aantal richtlijnen voor de theoretische lessen en voor het praktische gedeelte van de opleiding
op Lex4You.
REV 15.03.2021
Kan COVID-19 soms een beroepsziekte of arbeidsongeval zijn?

Een van uw werknemer is besmet met COVID-19. Onder bepaalde voorwaarden kan die besmetting worden erkend als een beroepsziekte of een arbeidsongeval.

Voor een arbeidsongeval moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • Een plotselinge gebeurtenis
 • Het bestaan van een letsel (in dit geval COVID-19)
 • Een oorzakelijk verband tussen het ongeval en het letsel
 • Het ongeval moet zich tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voordoen
 • Het ongeval moet gebeurd zijn door het uitvoeren van de functie beschreven in de arbeidsovereenkomst

Voor een beroepsziekte gaat het enkel om werknemers:

 • In de gezondheidszorg die een aanzienlijk verhoogd risico lopen op besmetting met het virus
 • Die werkzaam zijn in cruciale sectoren en essentiële en die in de periode van 18 maart tot en met 17 mei 2020 hebben gewerkt en tijdens die periode besmet zijn

Meer info op Lex4You.

REV 15.03.2021

Vaccinatie

Hebben mijn werknemers recht op een vaccinatieverlof?
Van 9 april 2021 tot en met 31 december 2021, hebben uw medewerkers recht op klein verlet als ze zich tegen het coronavirus tijdens de werkuren laten vaccineren. Ze moeten u dan wel vooraf informeren. Bovendien  behouden ze voor de duur van de afwezigheid hun gewone loon dat berekend wordt zoals het loon voor de feestdagen.

De wet legt geen exacte duur voor de afwezigheid vast.

Uw werknemers krijgen de “nodige tijd” om zich te laten vaccineren. De reden daarvoor is dat niet iedereen op dezelfde afstand van het vaccinatiecentrum werkt. De tijd die elke werknemer nodig heeft om zich te laten vaccineren kan dan ook verschillen.


Meer info op Lex4You.

REV 09.04.2021
 

Wie mag het vaccin niet krijgen?
 • Wie vroeger reeds ernstige reacties op vaccins deed waarvoor ziekenhuisopname nodig was (gekende anafylaxie)
 • Wie koortsig is (> 38°C) al dan niet te wijten aan COVID-19
 • Wie zwanger is (geen systematische vaccinatie)
 • Wie in de komende 2 maanden zwanger wilt worden (indien zij met Moderna® is ingeënt)
 • Wie positief getest was op COVID-19. Hij/zij mag dan geen vaccin krijgen tijdens 14 dagen na verdwijnen van de symptomen.
Per vaccin geeft de leverancier overigens deze minimum leeftijden mee:
 • Pfizer/BioNTech: minimum 16 jaar
 • Moderna: minimum 18 jaar
Waar vind ik betrouwbare info over de verschillende vaccins en hun werking, eventuele bijwerkingen, wat met de mutaties, …?
Neem zeker een kijkje op: Vindt u niet wat u zoekt? Aarzel niet om ons te contacteren. We helpen u graag verder.

 

Quarantaine & Afwezigheid

Terug uit vakantie: in quarantaine of niet?

Hoewel veel mensen al gevaccineerd zijn, worden veel gebieden in Europa toch opnieuw rode zones. Veel werknemers vragen zich dan ook af of ze in quarantaine moeten bij hun terugkeer uit het buitenland.

Wij zetten daarom de volgende regels nog even op een rijtje op Lex4You.

REV 24.09.2021
Wat als uw werknemer in quarantaine moet?

Uw werknemer kan een quarantaineverplichting hebben, hoewel hij/zij geen symptomen vertoont. Meer info op info-coronavirus.be.

Uw werknemer is geldig afwezig van het werk mits voorlegging van een quarantainecertificaat.

Het quarantaine-attest kan recht geven op RVA-uitkeringen tijdelijke werkloosheid. Lees meer op onze pagina ‘Tijdelijke werkloosheid’.

REV 15.03.2021

Wat als een werknemer niet aanwezig kan zijn omdat die voor een ziek familielid moet zorgen?
De werknemer kan familiaal verlof opnemen. U kunt ook samen tot een akkoord komen omtrent bijvoorbeeld het opnemen van betaald verlof, inhaalrust of toegestane afwezigheid (onbetaald).
REV 15.03.2021 

 

Tijdelijke werkloosheid

Op welk soort tijdelijke werkloosheid kan ik beroep doen?
U kunt terug gebruik maken van ‘tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus’ in volgende gevallen:
 • Tijdelijke werkloosheid wegens een gebrek aan werk omwille van het coronavirus
 • Tijdelijke werkloosheid op basis van een quarantaineattest
 • Tijdelijke werkloosheid op basis van een attest van de sluiting van de school of de crèche van de kinderen van uw werknemer.
Ontdek alle details op onze pagina tijdelijke werkloosheid.
REV: 14.01.2021
Wie betaalt de feestdagen tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid overmacht?
U moet de feestdagen, die tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid vallen, enkel betalen indien deze vallen binnen de 14 dagen na de start van de tijdelijke werkloosheid en als deze periode van 14 dagen niet onderbroken wordt.
 
REV 15.03.2021
Heeft de tijdelijke werkloosheid invloed op de eindejaarspremie, vakantie 2021, enz.?

Eindejaarspremie, ecocheques, jaarlijkse premie, …
Of tijdelijke werkloosheid wordt gelijkgesteld met gepresteerde arbeid, is afhankelijk van wat er op het niveau van uw sector bepaald wordt.
Om dit te controleren voor uw sector, log in op Lex4You en surf naar Sectoraal > Paritaire comités. Vul het nummer van uw paritair comité in.

 1. Kijk onder het thema eindejaarspremie, ecocheques, jaarlijkse premie, … of er een gelijkstelling voorzien is voor uw situatie van tijdelijke werkloosheid (bv. tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, economische werkloosheid)
 2. Kijk onder thema corona of er een corona-gerelateerde cao is afgesloten die een gelijkstelling voorziet.
 3. Als er geen gelijkstelling is voorzien (zie stap 1 & 2), kunnen de sociale partners er eventueel later dit jaar nog voor kiezen om een gelijkstelling te voorzien via een cao.

Vakantie
De dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (COVID-19) zullen gelijkgesteld worden met gewerkte dagen voor de jaarlijkse vakantie en het wettelijk vakantiegeld van 2021.
Die gelijkstelling geldt voor de werkloosheidsdagen vanaf 1 februari 2020 tot en met 31 december 2020. Over een eventuele verlenging is er momenteel nog geen concrete info.

Alle informatie op Lex4You

REV 14.01.2021

Mag ik mijn tijdelijke werkloze werknemers vervangen?

Werknemers die tijdelijk werkloos zijn omwille van overmacht door het coronavirus mag u niet vervangen door derden of studenten.

Meer informatie op Lex4You.

REV: 04.11.2020

Hoeveel bedraagt de werkloosheidsuitkering omwille van overmacht?

In geval van tijdelijke werkloosheid ontvangt men, ongeacht de gezinstoestand, een uitkering waarvan het bedrag gelijk is aan 65% van het gemiddeld loon (begrensd tot 2.754,76 euro per maand). Voor de periode van 01/02/2020 tot 30/09/2021 wordt dit percentage verhoogd naar 70%.

Bovenop de uitkering voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht komt een supplement van 5,63 euro per dag, ten laste van de RVA.

Tot 30 september 2021 wordt er slechts 15% bedrijfsvoorheffing ingehouden op de uitkering tijdelijke werkloosheid.

REV 24.09.2021

Kan ik mijn werknemer een halve dag werkloos stellen en de andere halve dag laten werken?
Neen dit kan niet, tenzij uw medewerker normaalgezien deeltijds werkt. Tijdelijke werkloosheid wordt toegekend voor een volledige werkdag. Uw medewerker kan bijvoorbeeld niet 's ochtends werken en in de namiddag tijdelijk werkloos zijn. 
REV 15.03.2021
Ik heb een medewerker die tijdskrediet of loopbaanonderbreking opneemt in halve dagen. Kan ik hem of haar ook tijdelijk werkloos stellen voor die halve dagen?
Deze werknemers kunnen inderdaad tijdelijk werkloos gesteld worden voor de halve dagen waarop ze normaal werken. Zo kan uw werknemer in de voormiddag bijvoorbeeld tijdskrediet opnemen en in de namiddag tijdelijk werkloos zijn.
REV 15.03.2021
Mijn werknemer is ziek en neemt progressief het werk terug deeltijds op. Kan dit gecombineerd worden met tijdelijke werkloosheid? 
Uw medewerker kan deeltijds werken omwille van medische redenen en tijdelijke werkloosheid combineren. Uw werknemer wordt door de RVA (via de HVW of zijn/haar vakbond) vergoed voor de uren van tijdelijke werkloosheid. De ziekte-uren blijven vergoed door de mutualiteit.

Voor de Securex-klanten, vermeld in dit geval de looncode "WOT" voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. U mag de uren die aan de mutualiteit in rekening worden gebracht niet wijzigen (code Z). 
REV 15.03.2021
Wat moet mijn werknemer doen om zijn werkloosheidsuitkering te krijgen?

Wordt uw werknemer voor het eerst tijdelijke werkloosheid gesteld wegens overmacht (coronastelsel)?
Dan moet uw werknemer een C3.2 voor werknemers invullen en dit afleveren aan zijn vakbond of de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW). 

 • Indien uw werknemer lid is van een vakbond, zal zijn/haar werkloosheidsuitkering betaald worden door de vakbond.
 • Is uw werknemer niet aangesloten bij de vakbond? Dan kan hij/zij contact opnemen met de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW). De Hulpkas zal dan instaan voor de betaling. De Hulpkas zal dan instaan voor de betaling.
REV 15.03.2021

Vakantie

Telt tijdelijke werkloosheid mee voor het bepalen van het vakantiegeld en het aantal dagen vakantie? 

De dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (COVID-19) worden gelijkgesteld voor de jaarlijkse vakantie en het wettelijk vakantiegeld van 2021.

Die gelijkstelling geldt voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 31 december 2020. Over een eventuele verlenging is er momenteel nog geen concrete info. 

Alle informatie op Lex4You.

REV  24.09.2021

Telewerk

Waar vind ik meer informatie over het telewerk, en waar kan ik de documenten vinden die nodig zijn om een kader voor het telewerk in te voeren in mijn onderneming?
Lees hier alles over de spelregels bij telewerk. Uw Legal Advisor staat bovendien ter uwer beschikking indien u gepersonaliseerd advies wenst.

Om u te helpen hebben we verschillende pakketten samengesteld met alle nodige documenten om telewerk in te voeren. Bestel uw pakket in onze e-Shop en ga onmiddellijk aan de slag!
REV 24.09.2021
Wat zijn de regels rond telewerkvergoedingen?
Sinds 1 maart 2021 zijn de regels om vergoedingen voor telewerk toe te kennen dezelfde voor de fiscus en de RSZ. Deze regels blijven ook na de coronacrisis van toepassing. U leest er alles over op Lex4You.
REV 24.09.2021
Mijn grensarbeider moet thuiswerken. Heeft dat gevolgen voor de sociale zekerheid?
Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie werden uw grensarbeiders misschien verplicht om thuis te werken. België heeft in de strijd tegen het coronavirus akkoorden gesloten met Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland inzake thuiswerk. Deze akkoorden bepalen dat de thuiswerkdagen worden beschouwd als arbeidsdagen in het normale werkland.

Lees meer op Lex4You:
REV 24.09.2021
Kan ik steun krijgen bij het invoeren van een telewerkbeleid?
Wist u dat u in Vlaanderen voor het uitwerken van een telewerkbeleid ook beroep kunt doen op Werkbaarheidscheques?

Lees meer op Lex4You
 
Telewerk voor mijn personeel? Hoe pak ik dit aan? Enkele tips.

REV 27.03.2020

Als uw activiteiten het toelaten is het in deze tijden van corona geen slecht idee om telewerk in te lassen. Heeft u hier nog geen ervaring mee? Geen probleem! Onderstaande tips helpen u alvast op weg:

1. Zorg ervoor dat u over de nodige hulpmiddelen beschikt
Eerst en vooral moet u er zeker van zijn dat uw medewerkers over de noodzakelijke technologie beschikken. Een computer en internetverbinding zijn in de meeste gevallen onmisbaar om het werk naar behoren te kunnen uitvoeren.
 
2. Maak duidelijke afspraken omtrent communicatie
 
Maak duidelijke afspraken met klanten, leveranciers, medewerkers,… over de wijze waarop jullie met elkaar zullen communiceren. Er zijn heel wat hulpmiddelen, zoals callcentersoftware, die een prima telefonische dienstverlening voor klanten en tussen collega’s garanderen.
 
3. Maak een duidelijk planning op
 
Terwijl sommigen er helemaal geen moeite mee hebben om van thuis uit te werken, kan het voor anderen een grote bron van afleiding betekenen. Het is belangrijk om voor uzelf te beslissen in welke mate u nood hebt aan een concrete planning en takenlijst. Ken uzelf en bereid u voor al naargelang u daar zelf nood aan hebt.
 
4. Maak afspraken met gezinsleden en huisgenoten
 
Licht uw gezinsleden of huisgenoten in over uw situatie en maak indien nodig concrete afspraken. Heeft u een belangrijke online vergadering? Waarschuw hun hier dan voor en vraag hen om u zeker niet te storen.

Wat als mijn werknemer thuis een arbeidsongeval heeft? 
Elke werknemer is verzekerd voor arbeidsongevallen tijdens het telewerken. De voorwaarde is wel dat het op voorhand duidelijk was dat de werknemer aan telewerk zou doen. 
 
U vindt meer informatie in onze fiches over het structurele en occasionele telewerk op Lex4You (Sociaal/Dossier Contracten en clausules).
REV 15.03.2021

Ontslag

Ontslag tijdens corona: waarop moet ik letten?  

Veel ondernemingen gaan door een moeilijke periode, waardoor ontslag soms onvermijdelijk is. Let daarbij zeker op volgende zaken:  

 • Een ontslagbrief is altijd een goed idee. En is  zelfs verplicht als u uw werknemers wil ontslaan met een opzegtermijn. De brief moet soms aan extra voorwaarden voldoen.  
 • ​Zorg dat u concreet kunt motiveren waarom u de werknemer ontslagen heeft. Kunt u geen geldige reden geven wanneer de werknemer er later om zou vragen? Dan riskeert u een sanctie van 3 tot 17 weken loon.  
 • ​Werkgevers die tijdelijk werkloos personeel ontslaan en vervolgens meteen een student of flexi-jobber aanwerven, riskeren dezelfde sanctie wegens kennelijk onredelijk ontslag

Raadpleeg ook onze webpagina over ontslag en ons Ebook over die thematiek. En contacteer steeds uw Securex Legal Advisor, zo bent u zeker dat u niets over het hoofd ziet. 

REV: 22.10.2020

Welke zijn de alternatieven voor ontslag?

Vaak moeten bedrijven overgaan tot ontslag. Ontslag is echter een zware en dure procedure, daarom kan u beter eerst eens kijken of u uw personeelskosten niet kan doen dalen. 

Ontdek de alternatieven voor ontslag

REV 15.03.2021

Moet ik een ontslagbrief opstellen?  

Als u wilt dat de werknemer nog een opzegtermijn presteert, stuur dan zeker een aangetekende brief met vermelding van de aanvangsdatum en de duur van de opzegtermijn. Als u wilt dat de opzegtermijn de volgende maandag begint te lopen, dan moet u de brief ten laatste op de voorafgaande woensdag versturen.  

Opgelet, als gevolg van de feestdagen 1 mei (Dag van de Arbeid) en 13 mei (O.H. Hemelvaart) moet u de aangetekende brief mogelijk al op dinsdag versturen.

U wilt dat de opzegtermijn begint op: Verstuur de aangetekende brief dan ten laatste op:
maandag 3 mei 2021 dinsdag 27 april
maandag 17 mei 2021 dinsdag 11 mei
maandag 24 mei 2021 * woensdag 19 mei

* De opzegtermijn kan perfect aanvangen op Pinkstermaandag 24 mei.

Ook als u een werknemer onmiddellijk ontslaat met een opzegvergoeding, is een aangetekende brief een goed idee. Juridisch gezien mag u dat ontslag nochtans mondeling geven, maar dan heeft u geen enkel bewijs van het ontslag in handen. 

REV: 29.04.2021

Welke regels gelden er bij een herstructurering?
Of het nu gaat over financiële moeilijkheden, een uitbreiding van activiteiten, een verhuis of fusie… De wetgeving bij een herstructurering is vaak complex of onbekend.
Veelgestelde vragen over COVID-19

Ondernemers

Wij staan u bij en geven u heldere antwoorden op de vragen die van belang zijn voor u en uw onderneming.

Meer informatie

Werkgevers

Wij informeren u graag over uw rechten, plichten en over de gepaste maatregelen die u dient te nemen.

Meer informatie

Boekhouders

Vind de antwoorden op de vragen van uw klanten, of het nu gaat om zelfstandigen of werkgevers.

Meer informatie

Preventie

Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen is het van cruciaal belang om in te zetten op preventie en bescherming.

Meer informatie

Werknemers

Met een toenemend aantal besmettingen door COVID-19 zit u waarschijnlijk met tal van vragen.

Meer informatie

Heeft u een vraag waar u geen antwoord op kunt vinden?

Contacteer ons!