Menu
Corona

Veelgestelde vragen over corona en preventie op het werk

Vind de antwoorden op uw vragen

Als werkgever zit u waarschijnlijk met heel wat vragen en bezorgdheden. Het nemen van de juiste maatregelen en een goede voorbereiding zijn van groot belang.
Securex helpt u hier graag bij en verzamelde een antwoord op enkele vragen die nuttig kunnen zijn voor u en uw werknemers.

Bekijk hier de nieuwste updates van de FOD Volksgezondheid: www.info-coronavirus.be 

Veelgestelde vragen over corona en preventie op het werk

Vaccinatie

Zorgt Securex voor de vaccinatie tegen COVID-19 bij zijn klanten?
In januari 2021 zijn de arbeidsartsen en verpleegkundigen van onze Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW) gestart met het vaccineren van het personeel van de woonzorgcentra. Verder is het nog niet beslist of er beroep zal gedaan worden op onze diensten.
Volgens het faseplan van de Belgische overheid zouden de arbeidsartsen vanaf april gevraagd worden voor de vaccinaties van personen die essentiële maatschappelijke en/of economische functies uitoefenen, gevolgd door de rest van de bevolking in juni.
Wij houden de organisatie van de vaccinatiecampagne nauwkeurig in de gaten, nemen deel aan het sectoroverleg en zullen hierover communiceren zodra we meer informatie hebben.

 
Wie mag het vaccin niet krijgen?
 • Wie vroeger reeds ernstige reacties op vaccins deed waarvoor ziekenhuisopname nodig was (gekende anafylaxie)
 • Wie koortsig is (> 38°C) al dan niet te wijten aan COVID-19
 • Wie zwanger is (geen systematische vaccinatie)
 • Wie in de komende 2 maanden zwanger wilt worden (indien zij met Moderna® is ingeënt)
 • Wie positief getest was op COVID-19. Hij/zij mag dan geen vaccin krijgen tijdens 14 dagen na verdwijnen van de symptomen.
Per vaccin geeft de leverancier overigens deze minimum leeftijden mee:
 • Pfizer/BioNTech: minimum 16 jaar
 • Moderna: minimum 18 jaar
Waar vind ik betrouwbare info over de verschillende vaccins en hun werking, eventuele bijwerkingen, wat met de mutaties, …?
Neem zeker een kijkje op: Vindt u niet wat u zoekt? Aarzel niet om ons te contacteren. We helpen u graag verder.

 

Besmetting

Kan COVID-19 soms een beroepsziekte of arbeidsongeval zijn?

Een van uw werknemer is besmet met COVID-19. Onder bepaalde voorwaarden kan die besmetting worden erkend als een beroepsziekte of een arbeidsongeval.

Voor een arbeidsongeval moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • Een plotselinge gebeurtenis
 • Het bestaan van een letsel (in dit geval COVID-19)
 • Een oorzakelijk verband tussen het ongeval en het letsel
 • Het ongeval moet zich tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voordoen
 • Het ongeval moet gebeurd zijn door het uitvoeren van de functie beschreven in de arbeidsovereenkomst

Voor een beroepsziekte gaat het enkel om werknemers:

 • In de gezondheidszorg die een aanzienlijk verhoogd risico lopen op besmetting met het virus
 • Die werkzaam zijn in cruciale sectoren en essentiële en die in de periode van 18 maart tot en met 17 mei 2020 hebben gewerkt en tijdens die periode besmet zijn

Meer info op Lex4You.

REV 15.03.2021

Preventiemaatregelen

Welke preventiemaatregelen respecteren na vaccinatie of test?
De vaccinatie voor covid-19 komt in een stroomversnelling. Sommige bedrijven investeren eveneens in een strategie van regelmatig testen met sneltesten of zelftesten.
Er wordt ons gevraagd om de bedrijven die bij onze externe dienst zijn aangesloten op het hart te drukken dat een vaccinatie of een recent  testresultaat geen alibi mag zijn om de geldende preventiemaatregelen voor de verspreiding van Covid-19 stop te zetten.
 
Gevaccineerde personen
Er zijn momenteel beperkte gegevens dat personen die gevaccineerd zijn het virus minder zouden overdragen. De bescherming lijkt echter onvolledig, de vaccinatiegraad in de bevolking ligt momenteel nog laag en de druk op de ziekenhuizen blijft hoog. Over het algemeen gelden dan ook dezelfde regels voor gevaccineerde personen als voor ongevaccineerde personen. 
Zolang er geen “kuddeimmuniteit” is opgebouwd wordt dus ook aan gevaccineerde personen gevraagd om de afstandsregels en ontsmettingsregels te respecteren. Ook het dragen van een mondmasker blijft noodzakelijk in de situaties waar dit aangewezen is voor de niet-gevaccineerden..
Het vaccin beschermt ook geen  100%. Personen die gevaccineerd zijn en mogelijke symptomen van COVID-19 vertonen moeten daarom ook nog steeds getest worden, bij voorkeur met een PCR-test. 

Testen
Bepaalde snelle Ag-testen kunnen gebruikt worden als zelftest of sneltest.  Dit soort  testen kunnen niet gebruikt worden als vervanging voor testen in een testcentrum of door de huisarts voor de reeds bestaande test-indicaties, bv. voor personen met mogelijke symptomen van COVID-19, na hoog-risico contact of na terugkeer uit een rode zone. Ze kunnen wel bijkomend gebruikt worden door asymptomatische personen als gebaar van hoffelijkheid naar hun omgeving (bv. voor bezoek aan een knuffelcontact met een risico op een ernstige ziekte).

Een negatief resultaat van een zelftest of een andere sneltest is echter nooit een vrijgeleide voor het niet langer respecteren van de geldende voorzorgsmaatregelen, een positief resultaat vereist bijna altijd bevestiging met PCR. 
 
Bron : Coronavirus Covid-19 (sciensano.be)
REV 03.05.2021
Welke zijn de zwaarwichtige inbreuken bij het niet naleven van de preventiemaatregelen?
Eind oktober, toen de maatregelen ter bestrijding van de pandemie werden versterkt, hebben de regionale autoriteiten de federale overheid gevraagd het toezicht op de naleving van de preventiemaatregelen op de werkplek te intensiveren. De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het werk heeft een indicatieve lijst van zwaarwichtige inbreuken opgesteld.
Deze vindt u op Lex4You.
REV: 23.11.2020
Hoe een goede ventilatie op kantoor verzekeren?
Het is bewezen dat ruimtes regelmatig verluchten doeltreffend is om de verspreiding van het virus tegen te gaan. In bedrijven is zoveel mogelijk verluchten een must om de werknemers te beschermen.

Ontdek meer informatie in onze blog.
En kijk ook eens naar onze FAQ over verluchting en verwarming.
Hoe beschermt u zichzelf tegen het coronavirus? 
REV 20.03.2020

Maak uw medewerkers ervan bewust  door herhaling van de basisregels:
 • Zeker doen: regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) de handen wassen met water en zeep.
  • Op onze affiche, ziet u hoe u best uw handen wast.
 • Hoesten in een papieren zakdoekje of in de elleboogplooi.
 • Papieren zakdoekjes gebruiken bij het niezen of snuiten en deze weggooien in een afsluitbare vuilbak.
 • Vermijden om handen te geven en te kussen.
 • Zeker thuis blijven als men ziek is. Niet naar het werk gaan!
 • Zelf nauw contact Vermijden met zieke personen.
 • Proberen erop te letten het gezicht zo weinig mogelijk aan te raken met de handen.
Zorg ervoor dat er zeep en handdoeken, bij voorkeur wegwerpbare, beschikbaar zijn.
Gebruik onze affiches:
Iedereen moet bijzonder alert zijn voor één of meerdere van volgende symptomen :
 • Controle van de temperatuur 's morgens en 's avonds: mag niet hoger zijn dan 37,3°C (gemeten door voorhoofdthermometer – WHO-aanbevelingen).
 • Pijnlijke hoest
 • Moeilijke of pijnlijke ademhaling
 !!!! Vanaf het moment dat een van de volgende symptomen aanwezig is, kan men als mogelijk besmet worden beschouwd. Wat te doen ? Naar huis gaan en contact opnemen met zijn huisarts.
 
Kan een werknemer weigeren om de fundamentele preventiemaatregelen te volgen die binnen het bedrijf worden opgelegd?

REV 27.03.2020

Neen. Elementaire preventiemaatregelen, zoals handhygiëne, ademhalingshygiëne, sociale afstand en het melden van symptomen.

Waarom? Omdat het hier gaat om legitieme bevelen van de werkgever die de werknemer dient te respecteren in het kader van de bescherming van zijn/haar eigen gezondheid en die van zijn/haar collega’s.

Beschermingsmiddelen

Heeft het zin om handschoenen te gebruiken tegen COVID-19?

Zoals de FOD Volksgezondheid al heeft getweet :  “Handschoenen dragen om te vermijden dat je besmet wordt met het coronavirus? Een goed slecht idee. Het is veel beter om regelmatig je handen te wassen met water en zeep en je gezicht niet aan te raken.” 

Rubberen handschoenen beschermen de handen tegen bacteriën en virussen en voorkomen dat de handen geïrriteerd raken door het frequente wassen met water en zeep of het uitdrogen door alcoholgel. Echter geven handschoenen een vals gevoel van veiligheid.  

Mensen hebben immers de neiging om vele malen daags, onbewust met de handen het gezicht aan te raken, waardoor besmetting van de ogen , neus en of mond met ziektekiemen toch gebeurt , handschoenen of niet. Mensen- die handschoenen dragen- gaan de handen ook minder frequent gaan wassen, waardoor nog meer ziektekiemen verschillende oppervlakken gaan besmetten, er een tijdje kunnen overleven en dus ook een bron zijn van infectie. 

Correcte handhygiëne is daarom van het grootste belang. (affiche

Belangrijk!  Knip de nagels kort en draag geen ringen : ontsmettende gel of zeep desinfecteren immers moeilijk de kiemen die zich verschuilen onder ringen en nagels 

Draag je toch handschoenen, trek ze dan uit volgens onderstaande werkwijze om contact met de buitenkant van de handschoenen en dus besmetting met de op de handschoenen aanwezige kiemen te vermijden :  

 1. Neem de buitenkant van de handschoen bij de pols vast zonder daarbij de huid te raken.  
 2. Trek de handschoen binnenste buiten uit.  
 3. Vouw de handschoen tot een bal op en hou de handschoen in de andere gehandschoende hand vast.   
 4. Schuif de (wijs)vinger onder de rand van de nog aanwezige handschoen (binnenzijde).  
 5. Wikkel af vanuit de binnenzijde, waarbij een zak wordt gemaakt voor beide handschoenen.  
 6. Werp de handschoenen in een daarvoor bestemde afvalzak weg.  
 7. Onmiddellijk na het uittrekken van de handschoenen MOETEN de handen gewassen worden met water en zeep of ontsmet met een alcoholgel 

Rubberen handschoenen zijn ontworpen voor eenmalig gebruik en mogen niet hergebruikt worden. 

Hoe een pleximasker gebruiken?

BELANGRIJK 

 • Probeer steeds de afstandsregel van 1,5 m te bewaren, maar indien niet mogelijk kan het masker als bescherming dienen. 
 • Het vervangt nooit de handhygiëne die steeds verder moet worden toegepast. 

MASKER OPZETTEN 

1. Was eerst uw handen met water en zeep en droog deze af met een papieren wegwerphanddoekje. Gooi het papier in een pedaalemmer met plasticzak die kan afgesloten worden  

2. Neem het masker uit de zak en neem het vast aan de hoofdband. Probeer te vermijden het scherm zelf aan te raken. 

3. Plaats het scherm voor het aangezicht en pas de sluiting van de hoofdband aan, zodanig dat het masker goed vast zit op het hoofd. Er zijn er met linten, velcro en stripsluitingen.  

DRAGEN VAN HET MASKER 

4. Raak tijdens et dragen het masker niet aan met de handen.  

5. Wil u het masker even afzetten, neem het dan enkel vast bij de hoofdband en niet bij het scherm zelf 

MASKER AFDOEN 

6. Neem het masker enkel vast aan de hoofdband en niet bij het scherm zelf. Vermijd zeker aanraking van de buitenzijde. 

7. Ontsmet het masker met een alcoholische oplossing van 70% alcohol of een javeloplossing van 0,1 % bleekwater (=40 ml javel aan 8°, opgelost in 1 L water). Doe dit na elke shift van 4 uur. Zeker na einde shift. 

8. Was het nog eens af met water en een detergent en droog af met wegwerp papierrol. Gooi het papier in de pedaalemmer met plastic zak. 

9. Was opnieuw uw handen met water en zeep. 

ONDERHOUD VAN HET MASKER 

10. Bewaar het masker in een papieren zak . Houd deze zo veel als mogelijk voor uw persoonlijk gebruik. Schrijf dus bij voorkeur uw naam op de zak, waarin u het pleximasker bewaart. 

11. Indien langere tijd niet gebruikt, was het masker intussen eens af met water en detergent (wekelijks). 

 

Telewerk

Hoe mijn werkpost thuis instellen?
In deze tijden is thuiswerk, waar mogelijk, de regel. Maar hoe organiseert u dit? Welke afspraken maakt u met uw collega’s? En welke tips kunt u hen meegeven rond thuiswerk?

Op onze pagina 'Thuiswerken in tijden van corona' vindt u alle nodige informatie rond thuiswerken, op ergonomisch en juridisch vlak.

Testing

Is het mogelijk om sneltesten te implementeren?
Vandaag worden veel vragen gesteld over de uitvoering van testen in bedrijven: klassieke PCR-testen, snelle antigeentesten, opsporingstesten, sneltesten,.....  

Bekijk ons dossier hierover

Onze arbeidsartsen staan tot uw beschikking: type test, relevantie ervan, implicaties voor uw bedrijf, implementatie, ... We zijn er om u te adviseren. Aarzel niet om contact op te nemen met uw arbeidsarts. 
REV: 04.06.2021
Moeten mijn buitenlandse medewerkers, die in België komen werken, zich laten testen?
Ja. Werknemers of zelfstandigen die tijdelijk in België komen werken, moeten een negatieve test voorleggen die niet ouder is dan 72 uur. Het gaat om 72 uur vóór aanvang van de prestaties in België.
Lees meer op Lex4You.
REV 14.01.2021
Veelgestelde vragen over COVID-19

Ondernemers

Wij staan u bij en geven u heldere antwoorden op de vragen die van belang zijn voor u en uw onderneming.

Meer informatie

Werkgevers

Wij informeren u graag over uw rechten, plichten en over de gepaste maatregelen die u dient te nemen.

Meer informatie

Boekhouders

Vind de antwoorden op de vragen van uw klanten, of het nu gaat om zelfstandigen of werkgevers.

Meer informatie

Preventie

Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen is het van cruciaal belang om in te zetten op preventie en bescherming.

Meer informatie

Werknemers

Met een toenemend aantal besmettingen door COVID-19 zit u waarschijnlijk met tal van vragen.

Meer informatie

Heeft u een vraag waar u geen antwoord op kunt vinden?

Contacteer ons!