Menu
Corona

Veelgestelde vragen over corona voor boekhouders

Vind de antwoorden op uw vragen en die van uw klanten

Als boekhouder of accountant krijgt u waarschijnlijk te maken met veel vragen en bezorgdheden van zowel uw boekhoudkantoor als van uw zelfstandige klanten en werkgevers Daarom is het van belang de juiste maatregelen te nemen om deze crisis het hoofd te bieden. 

Wij zullen u hierbij helpen en hebben daarom de vragen geselecteerd die ondernemers en werkgevers het vaakst stellen, zodat u de relevante en volledige antwoorden kunt geven die uw klanten nodig hebben. 

Veelgestelde vragen over corona voor boekhouders

Steunmaatregelen

Welke steunmaatregelen bestaan er nu?

Steunmaatregelen tot en met 31 december 2022:

 
Steunmaatregelen tot en met 31 december 2021:
 • De versoepelde toepassing van de tijdelijke werkloosheid blijft van toepassing in alle sectoren. Als de tijdelijke werkloosheid van uw werknemers gelinkt is aan het coronavirus, moet u als Securex-klant enkel de code “WOT” of “WERKLOOS OVERMACHT CRISISSITUATIES” ingeven.
 
Steunmaatregelen tot en met 30 september 2021:
 • De detachering van werknemers naar de zorgsector of het onderwijs blijft eenvoudig
 • Er wordt geen rekening gehouden met de prestaties van studenten in de zorg of het onderwijs voor het plafond van de 475 uur met verminderde RSZ bijdragen.
 • De patronale RSZ-bijdragen in de evenementensector, reissector en hotelsector worden verlaagd
 • Commerciële ziekenhuizen en rusthuizen kunnen beroep doen op vrijwilligers.
 • Afsluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
 • Terbeschikkingstelling van werknemers aan bepaalde gebruikers
 • Tijdelijke tewerkstelling in bepaalde sectoren of instellingen
 • Verhoging van het aantal vrijwillige overuren in de kritieke sectoren
 • Uitbreiding van de gevallen waarin gebruik kan worden gemaakt van het quarantaineverlof
 
Steunmaatregelen die afliepen op 30 juni 2021:
 • Tijdelijke werkloosheid in de dienstenchequesector en het schooltransport kan in halve dagen opgenomen worden
 
Lees meer op Lex4You:

REV 24.09.2021

Wat zijn de maatregelen die door de regionale regeringen genomen zijn?

Naar aanleiding van de tweede coronagolf, hebben de verschillende regeringen steunmaatregelen aangekondigd. Lees hier een actueel overzicht.

REV 14.01.2021

Kan ik een afbetalingsplan bekomen voor mijn RSZ-bijdragen?

Werkgevers met financiële moeilijkheden vanwege de coronacrisis kunnen betalingstermijnen vragen aan de RSZ voor de verschuldigde bijdragen van het eerste, tweede en derde kwartaal 2021.

U leest er meer over op Lex4You.

REV 24.09.2021

Algemeen

Wordt de geldigheidsduur van maaltijdcheques, consumptiecheques enz. verlengd?
Geeft u uw werknemers maaltijdcheques, sportcheques, cultuurcheques of ecocheques? Dan is er goed nieuws voor hen! Hun geldigheidsduur wordt verlengd. Lees meer op Lex4You.

Ook voor consumptiecheques wordt de geldigheidsduur verlengd, tot 31 december 2022. Lees meer op Lex4You.
REV 24.09.2021
Kan COVID-19 soms een beroepsziekte of arbeidsongeval zijn?

Een van uw werknemer is besmet met COVID-19. Onder bepaalde voorwaarden kan die besmetting worden erkend als een beroepsziekte of een arbeidsongeval.

Voor een arbeidsongeval moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • Een plotselinge gebeurtenis
 • Het bestaan van een letsel (in dit geval COVID-19)
 • Een oorzakelijk verband tussen het ongeval en het letsel
 • Het ongeval moet zich tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voordoen
 • Het ongeval moet gebeurd zijn door het uitvoeren van de functie beschreven in de arbeidsovereenkomst

Voor een beroepsziekte gaat het enkel om werknemers:

 • In de gezondheidszorg die een aanzienlijk verhoogd risico lopen op besmetting met het virus
 • Die werkzaam zijn in cruciale sectoren en essentiële en die in de periode van 18 maart tot en met 17 mei 2020 hebben gewerkt en tijdens die periode besmet zijn

Meer info op Lex4You.

REV 15.03.2021

Wat houdt "carry-back" verliezen in?

Teneinde de zelfstandigen en bedrijven verder te blijven ondersteunen en de solvabiliteit te versterken ten gevolge van de COVID-19-pandemie , werd er een nieuwe wet aangenomen die de zelfstandigen en bedrijven toelaten om hun verliezen van 2020 te kunnen afzetten tegen de winsten van 2019, ook wel het carry back-mechanisme genoemd. Dankzij deze maatregel, kunnen zij hun voorafbetaling, al dan niet gedeeltelijk terugvragen, en zullen de belastingen voor het inkomstenjaar 2019 dalen.  

Deze maatregel geldt wel maar voor één belastbaar tijdperk dat in de periode van 13 maart 2019 tot 31 december 2020 afgesloten wordt.  

Bovendien is deze maatregel optioneel en bent u niet verplicht om deze toe te passen.  

Zijn o.a. uitgesloten van deze regeling:

 • Vennootschappen die dividenden hebben uitgekeerd of zijn overgegaan tot een kapitaalvermindering tussen 12/03/2020 en datum indiening aangifte over boekjaar 2020
 • Ondernemingen met deelnemingen in bedrijven gelegen in belastingparadijzen of ondernemingen die bepaalde betalingen doen aan bedrijven in belastingparadijzen, tenzij ze daarvoor een gerechtvaardigde economische of financiële verantwoording hebben. 

Let wel op! Indien u de verliezen van dit jaar heeft overschat en u meer verliezen dan verwacht heeft teruggebracht: dan kan u zich verwachten aan een fiscale sanctie wanneer de overschatting meer dan 10% bedraagt van het werkelijk geleden verlies.

REV 27/07/2020

Overbruggingsrecht

Wat houdt het nieuwe overbruggingsrecht voor 2021 in?

Ter ondersteuning van de zelfstandigen van wie hun ondernemingen gedwongen werden te sluiten als gevolg van de beperkende maatregelen genomen door de overheid, kan een aanvraag tot het overbruggingsrecht worden ingediend. Ook zelfstandigen die afhankelijk zijn van deze sectoren, of zelfstandigen die een omzetdaling hebben, kunnen, onder bepaalde voorwaarden, aanspraak maken op het overbruggingsrecht. Afhankelijk van uw statuut en situatie, bestaan er verschillende soorten overbruggingsrechten. Lees hier na op welk overbruggingsrecht u mogelijks recht heeft.

REV. 11/02/2021

Mijn klant heeft al een aanvraag voor het overbruggingsrecht voor oktober en/of november gedaan. Moet hij een nieuwe aanvraag doen om het dubbel overbruggingsrecht te krijgen?

Je klant door de overheid zelf verplicht gesloten? Hier zijn 3 mogelijkheden:

 1. Hij moet sluiten vanaf oktober (vb. horeca) of hij bent nog steeds verplicht gesloten (vb evenementensector) en u heeft al een aanvraag van type “gedwongen sluiting” aangevraagd voor oktober
  Hij is automatisch geregistreerd voor het dubbel overbruggingsrecht voor oktober en november.
   
 2. Hij moet sluiten vanaf oktober (vb. horeca) en hij heeft al een aanvraag van type “ondersteuning van de heropstart” aangevraagd voor oktober
  Hij is automatisch geregistreerd voor het dubbel overbruggingsrecht voor oktober en november.
   
 3. Hij moet sluiten vanaf november (vb. kappers of kledingwinkel) en hij heeft al een aanvraag van type “ondersteuning van de heropstart” aangevraagd voor oktober.
  U kunt de aanvraag voor november en december voor uw klant direct in Visio 360 invoeren (toegankelijk via uw boekhoudportaal) voor het type gedwongen sluiting en zo is automatisch geregistreerd voor het dubbel overbruggingsrecht voor november.
 

Moet hij zelf niet verplicht gesloten door de overheid maar is hij afhankelijk van een verplicht gesloten sector in oktober en/ of november?

 • U kunt de aanvraag voor uw klant direct in Visio 360 invoeren (toegankelijk via uw boekhoudportaal).

Zijn aanvraag kan worden aangevuld met bewijsstukken die aantonen dat hij afhankelijk is van een sector die verplicht gesloten is.

Opgelet: bij de vraag over de reden van zijn aanvraag, selecteer de derde optie ‘Activiteit is geheel of gedeeltelijk onderbroken ingevolge richtlijnen van de overheid’.

Deze nieuwe aanvraag geldt meteen ook als registratie voor het dubbel overbruggingsrecht.


 
Hoe introduceert u aanvraagen voor overbruggingsrecht voor uw klanten?
Als u een Securex-partner bent, kunt u de aanvragen voor uw klanten die aangesloten zijn bij ons online via Visio 360 (toegankelijk op uw boekhoudersportaal).
Wat is de fiscale impact van het overbruggingsrecht als tijdelijke crisismaatregel?  
Heeft u in 2020 geprofiteerd van tijdelijke crisismaatregelen in het kader van het overbruggingsrecht? Onze tabel op Lex4You helpt u bij het invullen van uw belastingaangifte. 

Meer info via onze blog Lex4You

Sociale bijdragen

Wat is de impact van uw uitstel van betaling?
Topic Impact
Uw sociale rechten: pensioen, kinderbijslag, ziekte-uitkering,..  Een uitstel heeft geen impact op uw sociale rechten! U moet wel betalen voor de uitgestelde vervaldatum.
Wettelijke verhogingen wegens laattijdige betalingen Zodra u de sociale bijdragen betaalt vóór de uitgestelde datum, worden deze verhogingen automatisch geannuleerd.
Fiscaal - personenbelasting Uw sociale bijdragen zijn enkel fiscaal aftrekbaar in het jaar van betaling. Als u de betaling van uw sociale bijdragen uitstelt naar volgend jaar, kan u deze betaling niet fiscaal aftrekken van uw personenbelasting dit jaar.
Fiscaal - VAPZ Bij wijze van éénmalige administratieve tolerantie werd beslist om de fiscale aftrekbaarheid als beroepskosten van de in 2020 gestorte premies van de VAPZ niet te verwerpen, op voorwaarde dat u een uitstel van uw bijdragen heeft verkregen.
Om de fiscale aftrekbaarheid van de VAPZ-premies van 2021 te verkrijgen, zal u in orde moeten zijn met zijn bijdragen van 2021 en de overgedragen bijdragen van 2020 die in 2021 vervallen.  Indien u niet al uw bijdragen in 2021 heeft betaald, zijn de VAPZ-premies niet aftrekbaar.  Dit heeft echter geen invloed op de aftrekbaarheid van de VAPZ-premies die in 2020 worden afgetrokken.
Liquiditeit Om te voorkomen dat uw liquiditeitsproblemen zou hebben door de uitgestelde bijdragen tegelijk met de bijdragen voor 2021 te moeten betalen, raden wij u aan om zo snel mogelijk uw sociale bijdragen dit jaar te betalen.
Uitstel en niet kunnen betalen in 2021- vrijstelling Verlies van uw sociale rechten en risico op terugbetaling van ontvangen uitkeringen. Bovendien verliest u ook het automatisch kwijtschelding van verhogingen.  

Vraag uw vrijstelling aan voor 2020 vóór 31/03/2021 

Of vraag een kwijtschelding van de verhogingen aan zodra uw hoofdbijdragen zijn betaald. 
Impact op SSS/ uitstel bedrijfsvoorheffing? Variabel, neem contact op met uw boekhouder.

Een uitgestelde sociale bijdragen al eerder betalen? Goed idee!
Gebruik dan het rekeningnummer BE78 3101 1397 5086 (BIC BBRUBEBB) met de referentie op uw laatste factuur of vermeld uw rijksregisternummer als referentie. 

 
Is er een uitstel, vrijstelling of vermindering van sociale bijdragen voorzien?

Ja. De maatregel inzake uitstelling van de sociale bijdragen is van toepassing op iedere zelfstandige (alle categorieën) die moeilijkheden ondervindt als gevolg van het coronavirus.

Telewerk

Kan ik steun krijgen bij het invoeren van een telewerkbeleid?
Wist u dat u in Vlaanderen voor het uitwerken van een telewerkbeleid ook beroep kunt doen op Werkbaarheidscheques?

Lees meer op Lex4You
 
Telewerk voor mijn personeel? Hoe pak ik dit aan? Enkele tips.

REV 27.03.2020

Als uw activiteiten het toelaten is het in deze tijden van corona geen slecht idee om telewerk in te lassen. Heeft u hier nog geen ervaring mee? Geen probleem! Onderstaande tips helpen u alvast op weg:

1. Zorg ervoor dat u over de nodige hulpmiddelen beschikt
Eerst en vooral moet u er zeker van zijn dat uw medewerkers over de noodzakelijke technologie beschikken. Een computer en internetverbinding zijn in de meeste gevallen onmisbaar om het werk naar behoren te kunnen uitvoeren.
 
2. Maak duidelijke afspraken omtrent communicatie
 
Maak duidelijke afspraken met klanten, leveranciers, medewerkers,… over de wijze waarop jullie met elkaar zullen communiceren. Er zijn heel wat hulpmiddelen, zoals callcentersoftware, die een prima telefonische dienstverlening voor klanten en tussen collega’s garanderen.
 
3. Maak een duidelijk planning op
 
Terwijl sommigen er helemaal geen moeite mee hebben om van thuis uit te werken, kan het voor anderen een grote bron van afleiding betekenen. Het is belangrijk om voor uzelf te beslissen in welke mate u nood hebt aan een concrete planning en takenlijst. Ken uzelf en bereid u voor al naargelang u daar zelf nood aan hebt.
 
4. Maak afspraken met gezinsleden en huisgenoten
 
Licht uw gezinsleden of huisgenoten in over uw situatie en maak indien nodig concrete afspraken. Heeft u een belangrijke online vergadering? Waarschuw hun hier dan voor en vraag hen om u zeker niet te storen.

Wat zijn de regels rond telewerkvergoedingen?
Sinds 1 maart 2021 zijn de regels om vergoedingen voor telewerk toe te kennen dezelfde voor de fiscus en de RSZ. Deze regels blijven ook na de coronacrisis van toepassing. U leest er alles over op Lex4You.
REV 24.09.2021

Tijdelijke werkloosheid

Op welk soort tijdelijke werkloosheid kan ik beroep doen?
U kunt terug gebruik maken van ‘tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus’ in volgende gevallen:
 • Tijdelijke werkloosheid wegens een gebrek aan werk omwille van het coronavirus
 • Tijdelijke werkloosheid op basis van een quarantaineattest
 • Tijdelijke werkloosheid op basis van een attest van de sluiting van de school of de crèche van de kinderen van uw werknemer.
Ontdek alle details op onze pagina tijdelijke werkloosheid.
REV: 14.01.2021
Heeft de tijdelijke werkloosheid invloed op de eindejaarspremie, vakantie 2021, enz.?

Eindejaarspremie, ecocheques, jaarlijkse premie, …
Of tijdelijke werkloosheid wordt gelijkgesteld met gepresteerde arbeid, is afhankelijk van wat er op het niveau van uw sector bepaald wordt.
Om dit te controleren voor uw sector, log in op Lex4You en surf naar Sectoraal > Paritaire comités. Vul het nummer van uw paritair comité in.

 1. Kijk onder het thema eindejaarspremie, ecocheques, jaarlijkse premie, … of er een gelijkstelling voorzien is voor uw situatie van tijdelijke werkloosheid (bv. tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, economische werkloosheid)
 2. Kijk onder thema corona of er een corona-gerelateerde cao is afgesloten die een gelijkstelling voorziet.
 3. Als er geen gelijkstelling is voorzien (zie stap 1 & 2), kunnen de sociale partners er eventueel later dit jaar nog voor kiezen om een gelijkstelling te voorzien via een cao.

Vakantie
De dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (COVID-19) zullen gelijkgesteld worden met gewerkte dagen voor de jaarlijkse vakantie en het wettelijk vakantiegeld van 2021.
Die gelijkstelling geldt voor de werkloosheidsdagen vanaf 1 februari 2020 tot en met 31 december 2020. Over een eventuele verlenging is er momenteel nog geen concrete info.

Alle informatie op Lex4You

REV 14.01.2021

Hoeveel bedraagt de werkloosheidsuitkering omwille van overmacht?

In geval van tijdelijke werkloosheid ontvangt men, ongeacht de gezinstoestand, een uitkering waarvan het bedrag gelijk is aan 65% van het gemiddeld loon (begrensd tot 2.754,76 euro per maand). Voor de periode van 01/02/2020 tot 30/09/2021 wordt dit percentage verhoogd naar 70%.

Bovenop de uitkering voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht komt een supplement van 5,63 euro per dag, ten laste van de RVA.

Tot 30 september 2021 wordt er slechts 15% bedrijfsvoorheffing ingehouden op de uitkering tijdelijke werkloosheid.

REV 24.09.2021

Kan ik mijn werknemer een halve dag werkloos stellen en de andere halve dag laten werken?
Neen dit kan niet, tenzij uw medewerker normaalgezien deeltijds werkt. Tijdelijke werkloosheid wordt toegekend voor een volledige werkdag. Uw medewerker kan bijvoorbeeld niet 's ochtends werken en in de namiddag tijdelijk werkloos zijn. 
REV 15.03.2021
Welke zijn de alternatieven voor ontslag?

Vaak moeten bedrijven overgaan tot ontslag. Ontslag is echter een zware en dure procedure, daarom kan u beter eerst eens kijken of u uw personeelskosten niet kan doen dalen. 

Ontdek de alternatieven voor ontslag

REV 15.03.2021

Wie betaalt de feestdagen tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid overmacht?
U moet de feestdagen, die tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid vallen, enkel betalen indien deze vallen binnen de 14 dagen na de start van de tijdelijke werkloosheid en als deze periode van 14 dagen niet onderbroken wordt.
 
REV 15.03.2021

Vakantie

Telt tijdelijke werkloosheid mee voor het bepalen van het vakantiegeld en het aantal dagen vakantie? 

De dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (COVID-19) worden gelijkgesteld voor de jaarlijkse vakantie en het wettelijk vakantiegeld van 2021.

Die gelijkstelling geldt voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 31 december 2020. Over een eventuele verlenging is er momenteel nog geen concrete info. 

Alle informatie op Lex4You.

REV  24.09.2021

Terug uit vakantie: in quarantaine of niet?

Hoewel veel mensen al gevaccineerd zijn, worden veel gebieden in Europa toch opnieuw rode zones. Veel werknemers vragen zich dan ook af of ze in quarantaine moeten bij hun terugkeer uit het buitenland.

Wij zetten daarom de volgende regels nog even op een rijtje op Lex4You.

REV 24.09.2021

Ziekte

Wat als ik besmet ben met het coronavirus? 
U heeft vanaf dag 1 van de arbeidsongeschiktheid recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering ten laste van het ziekenfonds, op voorwaarde dat u minstens 8 dagen arbeidsongeschikt bent. 
Veelgestelde vragen over COVID-19

Ondernemers

Wij staan u bij en geven u heldere antwoorden op de vragen die van belang zijn voor u en uw onderneming.

Meer informatie

Werkgevers

Wij informeren u graag over uw rechten, plichten en over de gepaste maatregelen die u dient te nemen.

Meer informatie

Boekhouders

Vind de antwoorden op de vragen van uw klanten, of het nu gaat om zelfstandigen of werkgevers.

Meer informatie

Preventie

Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen is het van cruciaal belang om in te zetten op preventie en bescherming.

Meer informatie

Werknemers

Met een toenemend aantal besmettingen door COVID-19 zit u waarschijnlijk met tal van vragen.

Meer informatie

Heeft u een vraag waar u geen antwoord op kunt vinden?

Contacteer ons!