Login
Blog Werkgevers

Zo beperkt u het aantal zieke werknemers

Werkgevers | 13 februari 2018 | Geschreven door Heidi Verlinden

Het aantal afwezige werknemers is in stijgende lijn sinds vele jaren. Dat is een verontrustende tendens. Deze afwezigheden kosten een onderneming immers handenvol geld.

Zo beperkt u het aantal zieke werknemers

Ja, personeelsafwezigheid is een kost

Dit probleem heeft niet alleen een invloed op de loonkost van een bedrijf. Afwezigheden hebben ook een weerslag op de productiviteit en de organisatie van het werk. U moet namelijk een vervanger zoeken. Die zoektocht neemt veel tijd in beslag. In sommige gevallen nemen andere werknemers bepaalde taken over. Maar die extra werkdruk komt hun motivatie meestal niet ten goede.

Kortom: afwezigheden wegen op een bedrijf. Het kost een onderneming geld, het kost de werkgever tijd en de productie daalt.

Wat zijn de oorzaken?

Voordat we oplossingen formuleren, is het belangrijk om eerst de oorzaken te begrijpen. Onze onderzoeken hebben de volgende factoren aan het licht gebracht:

  • Fysieke stress: zware handenarbeid in bijvoorbeeld de bouwsector leidt vaak tot afwezigheden door problemen met de rug, schouders, nek en knieën.
  • Psychische stress: ook een burn-out door te veel psychische druk (privé en op het werk) kan voor langdurig zieke werknemers zorgen.
  • Inactiviteit: zitten is het nieuwe roken. Bedienden zitten te veel stil achter hun computer. Een gebrek aan beweging werkt allerlei lichamelijke problemen in de hand.
  • Vergrijzing: de pensioenleeftijd werd al enkele keren verhoogd, waardoor de gemiddelde leeftijd van het Belgisch personeelsbestand stijgt. Dat is een oud zeer. Deze mensen zijn gevoeliger voor chronische kwaaltjes.

Wat meteen opvalt is de diversiteit. Zowel fysieke als mentale factoren liggen aan de basis van afwezigheden.

Zo beperkt u het aantal afwezigheden

Genoeg gepraat over de problemen. Hoog tijd om oplossingen te zoeken. De stijging van absenteïsme bestrijdt u met onderstaande tips:

1. Voorzie loopbaanbegeleiding

Minder stress, een betere werk-privé balans en een hogere werktevredenheid: loopbaanbegeleiding biedt alleen maar voordelen. Het is dus het ideale wapen om het aantal afwezigheden te beperken. Deze begeleiding kunt u intern organiseren of u kunt een loopbaancoach inschakelen. De Vlaamse overheid biedt hiervoor zelfs loopbaancheques aan.

Securex voerde in 2017 onderzoek naar de kwaliteit van motivatie die bepaalt tot welke leeftijd mensen willen werken. Het geeft werkgevers meer inzicht in de gevolgen van ‘willen’ versus ‘moeten’ werken. En wat u eraan kunt doen. Deze studie toonde ook aan dat puur autonoom gemotiveerde werknemers een lager risico lopen op burn-out dan hun collega’s die enkel werken omdat het moet. Loopbaanbegeleiding verhoogt die autonome motivatie. En dat hoeft niet met een nieuwe job, maar kan ook binnen een job of binnen een team.

2. Ga actief op zoek naar burn-out signalen

Merkt u stresssymptomen op bij bepaalde werknemers? Wacht dan niet te lang en ga over tot actie. Met de professionele hulp van een loopbaancoach, arts, psycholoog of preventie-adviseur pakt u stress-gerelateerde problemen aan voordat ze tot een burn-out leiden.

Ons advies? Focus als werkgever op vertrouwen geven, zingeving en talent. En natuurlijk op een mooi evenwicht tussen drukke en minder drukke periodes.

Heeft u moeite met het opvangen van stresssignalen? Binnenkort beschikt België over een wetenschappelijk gefundeerde vragenlijst die nagaat of werknemers risico lopen op een burn-out. Laat uw werknemers deze vragenlijst invullen en ze krijgen persoonlijk advies.

3. Zorg voor open leiderschap

Managers die vanuit hun ivoren toren bevelen schreeuwen, is een achterhaald concept. Modern leiderschap is gebaseerd op vertrouwen. Toon respect voor uw werknemers, bied hen een luisterend oor en help mensen die het moeilijk hebben. Deze dialoog voorkomt burn-outs, pesterijen op het werk en andere zaken die voor afwezigheden zorgen.

Lees ook: “Vertrouwt u uw medewerkers?”

4. Investeer in de gezondheid van uw werknemers

Het zal u niet verbazen dat gezonde werknemers productiever zijn. Zij zijn ook minder vaak afwezig. Investeer dus in oplossingen voor problemen rond beweging, voeding, stress, slapen, roken… Hiervoor kunt u bijvoorbeeld een health coach inschakelen. Die spoort knelpunten bij werknemers op en pakt ze actief aan. Het resultaat: een fit team dat barst van de energie en minder afwezigheden kent. Da’s een win-win!

5. Houd contact tijdens de afwezigheid en bereid de terugkeer voor

Uw werknemer heeft zich toch ziek gemeld. Wat nu? Neem regelmatig contact op. Contact onderhouden is essentieel om de betrokkenheid met het werk te bewaren. Betrokkenheid verhoogt dan weer de kans op werkhervatting. Vordert het herstel? Bereid dan samen de terugkeer voor. Plan een verwelkoming en maak een plan van aanpak om een nieuwe ziektemelding zoveel mogelijk te vermijden.

Absenteïsme bestrijden is een uitdaging. Losstaande acties zijn niet voldoende. Ga aan de slag met een aanwezigheidsbeleid afgestemd op uw visie en uw werknemers. Zo verhoogt u de betrokkenheid en de goesting om te werken.