Menu
Blog Werkgevers

Krijgt de wet langdurig afwezigen terug aan de slag? Vijf vaststellingen na twee jaar re-integratie

Werkgevers | 11 december 2018 | Geschreven door Sophie Dumont

De wetgeving rond de re-integratie is bijna twee jaar van kracht. Tijd dus om een eerste evaluatie te maken. Wat stellen we vast?

Krijgt de wet langdurig afwezigen terug aan de slag? Vijf vaststellingen na twee jaar re-integratie
“Het vertrekpunt van de nieuwe wetgeving is dat een deel van de langdurig zieken hun plaats op de arbeidsmarkt kan herwinnen in aangepast of ander werk, bij de huidige of een andere werkgever”, zo vat André Kruse, directeur van de Externe dienst voor preventie en bescherming Securex het samen.
 
Hij stelt ook deze zaken vast die mogelijk ook voor uw organisatie van tel zijn:
 
Formele (en wettelijke) re-integratie is zeker niet enige weg
De formele weg, via de wettelijke procedure dus, is lang niet de enige manier om als langdurig afwezige opnieuw geïntegreerd te raken. “Er wordt veel gere-integreerd in de Belgische bedrijven, maar wel op informele wijze. Zonder dat de formele wettelijke procedure opgestart wordt”, vertelt hij. “Maar die informele trajecten zie je nergens terug in de cijfers, waardoor we een te negatief beeld krijgen van het hele re-integratiegebeuren.”
 
Vele andere inspanningen van werkgevers rond re-integratie blijven onder de radar, merkt Kruse op. “Denk aan personen met medische problemen die aan het werk blijven, omdat ze aangepast werk kregen.”
 
Verzoek voor formele re-integratie komt vaak na mislukken van informele weg
“We moeten ervan uitgaan dat werknemers met gezondheidsproblemen die langdurig afwezig zijn, niets liever willen dan opnieuw aan de slag te gaan. En velen gaan hiervoor informeel met hun werkgever praten”, weet Kruse. “Helaas is niet altijd een oplossing mogelijk en wordt er vervolgens gekozen voor de opstart van de formele procedure.”
 
Meeste formele (wettelijke) re-integraties eindigen met ontslag om medische redenen
Een verzoek voor formele re-integratie wordt meestal door de werknemer gevraagd, met de bedoeling om een ontslag om medische redenen te bekomen. 
 
“Het is de arbeidsgeneesheer die samen met de werkgever moet analyseren of een aangepaste job nog kan in het huidige bedrijf, rekening houdend met de gezondheidsproblemen van de werknemer”, legt Kruse uit. Zo niet is een ontslag om medische redenen de logische oplossing om de werknemer opnieuw inzetbaar te maken op de volledige arbeidsmarkt.
 
Ontslag om medische redenen moet opstap zijn naar nieuwe en meer gepaste job
Dat een langdurig afwezige niet opnieuw aan de slag kan gaan bij zijn huidige werkgever, is volgens Kruse op zich niet onoverkomelijk. “Doel van de wetgeving is om de werknemers terug te activeren en hen opnieuw te laten werken. Dat is overigens in het belang van iedereen: de maatschappij, de (huidige of toekomstige) werkgever maar vooral ook de werknemer zelf”, argumenteert hij. Of hoe een medisch ontslag zeker ook de opstap kan zijn naar een nieuwe job.
 
Overheid kan (moet) re-integratie nog meer ondersteunen
Re-integratie vergt een engagement van werknemer en werkgever. “Er moet bijvoorbeeld naar een oplossing en aangepaste job worden gezocht”, stelt Kruse, die suggereert om een werkgever op een of andere manier aan te moedigen of te belonen bij het aantrekken of opnieuw aan het werk stellen van een langdurig afwezige werknemer.

“Bij werklozen zijn die stimuli al veel meer beschikbaar voor werkgevers. Maar voor langdurig afwezigen zijn ze helaas nog veel minder uitgewerkt.”
 
De visie van SecurexBij Securex werken we aan een re-integratiebeleid waarbij de focus ligt op de vaardigheden van uw werknemers. En niet op waartoe ze niet meer in staat zijn.
Met deze aanpak helpen wij u om de terugkeer van werknemers die langdurig afwezig zijn binnen hun eigen functie te vergemakkelijken of om ze naar een andere, beter geschikte werkplek over te plaatsen.
 
Ontdek meer over de visie van Securex.
0 Reactie(s) Verberg/toon commentaren
Geen reactie.
Geef een reactie