Menu
Blog Werkgevers

Werken in de toekomst

Werkgevers | 01 maart 2019 | Geschreven door Patrick Lootens

De afgelopen decennia zijn arbeid en tewerkstelling weinig geëvolueerd. Maar binnen 2 à 3 jaar zullen veranderingen zich opvallender manifesteren. Binnenkort zal meer dan 30% van de tewerkstelling gebaseerd zijn op flexibele contracten. Een intro tot 5 trends in het werken van morgen.

Werken in de toekomst
Vijf trends
1. Meerdere werkgevers
Werken voor meerdere werkgevers wordt een toekomstige zekerheid. Wist je dat in de UK vandaag bijna 50% van de werknemers al voor meer dan 1 werkgever werkt? Werknemers verwachten meer en zijn zich steeds meer bewust dat de zekerheid van een vast contract relatief wordt. Zij mikken niet meer op één levenslange werkgever. Ze zijn gericht op jobs die hen ervarings-of leerkansen bieden voor toekomstige tewerkstelling.

2. Voorspellende kracht
We kunnen steeds preciezer pieken in werk voorspellen. Het weerbericht geeft aan hoeveel horeca- of winkelpersoneel er nodig is bijvoorbeeld. En analytics en big data brengen het gedrag van consumenten, producenten en werknemers in kaart en voorspellen zo het werkvolume. Zo kunnen werkgevers het werk organiseren op basis van piekperiodes.

3. Geen vast personeel
Zoals hierboven vermeld, gaat de werkgever steeds meer nood hebben aan “variabel” personeel. De openingsuren van winkels worden uitgebreid, mensen bestellen online en daardoor ontstaan er drukke en minder drukke periodes. Om het werk betaalbaar te houden, moeten werknemers flexibel ingezet kunnen worden. Het aantal freelancers neemt wereldwijd toe. We zien in België dagelijks nieuwe initiatieven die inspelen op flexibele arbeid. (Uber is een goed voorbeeld van een bedrijf dat groot werd zonder een vast personeelsbestand.)

In functie van levensfase en omstandigheden verlangen mensen ook tijdelijk meer, minder of anders te werken. Ze willen hun arbeid flexibel invullen. Ieder van ons zal in zijn/haar werkperiode intensere werkperiodes afwisselen met andere.

4. De autonome medewerker
Er is ook sprake van een nieuw statuut: de autonome medewerker. Hij geniet meer sociale bescherming dan de zelfstandige maar minder dan de loontrekkende. M.a.w. meer zelfstandigheid en een kleinere mate van ondergeschiktheid. Dit zonder aan sociale bescherming in te boeten.

5. Totaal of Integraal Talentenbeheer
Talentenbeheer wordt de belangrijkste uitdaging. Schaarste in bepaalde talenten en nood aan flexibilisering zullen ervoor zorgen dat de diversiteit in samenwerkingsovereenkomsten zal toenemen. De uitdaging wordt dan Totaal of Integraal Talentenbeheer. Dit brengt nieuwe en andersoortige HR uitdagingen met zich mee. De organisatie moet alle medewerkers doen samenwerken, plannen én administreren.
 
De rol van de overheid?De wetgeving is vaak bepalend. Heel wat werkgevers ervaren de loonkost als een steeds groter wordend probleem. Ons model van sociale zekerheid komt onder druk te staan. De wetgever ijvert voor toename van de tewerkstelling. Momenteel krijgt de deeleconomie (Uber of AirBnB) nu al een ruggensteun van de wetgever met een nieuw fiscaal kader.
Realiteit is dat mensen onvrijwillig langer zullen werken ten gevolge van toenemende vergrijzing en de stijgende gemiddelde levensverwachting. Ook de levensduurverwachting van bedrijven daalt.

Overheid, sociale partners, academici en ervaren dienstverleners moeten samen zoeken naar nieuwe formules om werken “slimmer” te organiseren.

Hoopgevend is alvast dat ook de Nationale Arbeidsraad onderzoekt hoe pilootprojecten kunnen gefinancierd worden rond de toekomstige arbeidsorganisatie:  “pilootprojecten moeten duidelijk maken welke maatregelen bijvoorbeeld een soepelere arbeidsorganisatie mogelijk maken of een verbeterde werk-privéleven balans en verbeterde werkbaarheid in de loopbaan voor de werknemer.”
 
Ontdek meer over de toekomst van het werken en de veranderingen van morgen: