Menu
Blog Werkgevers

Welke kosten bespaart u als u vandaag aanwerft?

AANGEPASTE VERSIE
Werkgevers | 18 maart 2020

De doelgroepvermindering 'Eerste aanwerving', oorsprongkelijk voorzien tot eind 2020, is verlengd! Het goede nieuws is dat de regering de doelgroepvermindering op dit moment niet meer beperkt in de tijd. Als de regelgeving niet wijzigt, zal u ook voor aanwervingen na 2021 beroep kunnen doen op deze maatregel. De regering gaat de maatregel dit jaar wel verder bestuderen. Wijzigingen kunnen dus niet uitgesloten worden.

Ons dossier 'Uw eerste werknemer aanwerven'
Welke kosten bespaart u als u vandaag aanwerft?
Ruim acht op de tien btw-plichtigen in België zijn zelfstandigen die geen medewerkers in dienst hebben. De stap zetten om een eerste werknemer aan te werven, heeft dan ook een prijskaartje. En die prijs wilt u misschien niet betalen in deze moeilijke tijden ... Weet echter dat de economie zich wel weer zal herstellen. Het blijft dus zeer interessant om dit jaar nog aan te werven in plaats van nog een jaartje te wachten.

Een werknemer kost meer dan zijn loon alleen. Bij die basis komen immers nog de verzekeringskosten, het vakantiegeld en uiteraard de befaamde patronale basis RSZ-bijdragen. Dat is tenminste gewoonlijk het geval, want nu kunt u profiteren van een levenslange vrijstelling van die RSZ-bijdragen. Bovendien ontvangt u elk kwartaal 36,45 euro om de aansluitingskosten bij een erkend sociaal secretariaat te betalen.
 

Voor wie precies?

De doelgroepvermindering 'Eerste aanwerving' geldt voor iedere ondernemer die zijn eerste werknemer wil aanwerven. De enige voorwaarde is dat hij sinds ten minste een jaar alleen werkt. De sector of de anciënniteit van zijn activiteit zijn niet van belang. Het volstaat dat hij de kwartaalbijdrage bij de RSZ indient.

Ook voor de nieuwe werknemer zijn er zo goed als geen beperkingen. Zo zijn er bijvoorbeeld geen voorwaarden voor de leeftijd, de periode van werkloosheid of het diploma om van deze vrijstelling te kunnen profiteren. Alleen studenten, leerlingen en gelegenheidsmedewerkers zijn uitgesloten.
En de kers op de taart? De vrijstelling is niet gekoppeld aan de naam van een specifieke werknemer. Verlaat uw eerste werknemer dus uw schip? Dat maakt niet uit, want u verliest niets. Het systeem blijft identiek voor al zijn opvolgers.
 
Een enorme besparingIn België bedragen de patronale bijdragen momenteel 25% van het brutoloon (loonmatiging inbegrepen). Dankzij de maatregel voor uw eerste aanwerving moet u enkel bepaalde bijzondere bijdragen betalen zoals sectorbijdragen of werkloosheidsbijdragen, de bijzondere bijdrage arbeidsongevallen of de bijdrage voor de vakantie van de arbeiders.

Met een online loonkostsimulator krijgt u snel een zicht op het bedrag dat uw eerste medewerker u zal kosten. Dit zijn alvast enkele voorbeelden:
 
Wie werft u aan? Hoeveel bespaart u gemiddeld?
Een geschoolde bakker 18%
Een verkoper 17,5%
Een afwasser 16,7%
Een zeer ervaren kinesist 22,6%
 
Ook voordelen voor de volgende vijf aanwervingenWilt u meer dan één werknemer aanwerven? Of heeft u al een medewerker in dienst? Dan geldt de maatregel ook voor u. Er zijn immers eveneens voordelen voor de volgende vijf aanwervingen. In dat geval gaat het niet meer om vrijstellingen maar om forfaitaire verminderingen op de patronale basisbijdragen, waar u gedurende 13 kwartalen recht op heeft:
 
  Kwartaal
1 tot 5
Kwartaal
6 tot 9
Kwartaal
10 tot 13
Totaal
2e aanwerving € 1.550 € 1.050 € 450 € 13.750
3e tot 6e aanwerving € 1.050 € 1.050 € 450 € 11.250
 
Heeft u voldoende werk om uw bedrijf te laten groeien? Of wilt u nieuwe competenties in huis halen om u te onderscheiden en/of mee te zijn met het digitale tijdperk? Dan is dé oplossing misschien wel een aanwerving.

 

Bereken de loonkost van uw eerste werknemer

Dankzij onze berekeningstool kunt u snel de loonkost van uw eerste werknemer inschatten.

Gebruik onze berekeningstool
Bereken de loonkost van uw eerste werknemer
Dit zou u ook kunnen interesseren: