Menu
Blog Werkgevers

Vermijd boetes met de Screening R&D!

Werkgevers | 30 april 2020 | Geschreven door Kim Leemans

Investeert u in onderzoek en ontwikkeling? Dan is de kans groot dat u recht heeft op een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. De administratieve afhandeling van de aanvraag is helaas geen sinecure. Met vaak een belastingcorrectie als gevolg. Gelukkig kunt u dit vermijden.

Vermijd boetes met de Screening R&D!

In dit artikel, ontdekt u:

Vrijstelling voor onderzoek & ontwikkeling: wat is het?

“Voor 8 van de 10 bedrijven is het optimaliseren van de R&D-financiering een prioriteit. Weinig van hen voelen zich echter op hun gemak met administratieve eisen. Amper 9% van de ondervraagde bedrijven is van mening dat het aanvragen van subsidies ‘gemakkelijk’ of ‘zeer gemakkelijk’ is. Negenenzestig procent van hen vindt de procedure ‘moeilijk’ of ‘zeer moeilijk’” (bron: L’Echo, 11.07.2019.

De steunmaatregel is nochtans simpel: bedrijven die aan onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten doen, mogen 80 % van de ingehouden bedrijfsvoorheffing op de lonen van onderzoekers recupereren. Mits ze aan de voorwaarden voldoen. En daar knelt vaak het schoentje. Die voorwaarden zijn niet altijd even transparant. Veel ondernemers voelen zich niet voldoende ervaren of vertrouwd met de administratieve procedure. Gevolg? Ze dienen een onvolledige aanvraag in bij BELSPO, het overheidsorgaan dat deze aanvragen behandelt. Of ze laten deze maatregel voor R&D zelfs links liggen.

Correctie voor onjuiste toepassing

De administratieve complexiteit is een drempel maar ook het risico op fiscale boetes vormt een obstakel. Van de bedrijven die een belastingcontrole moesten ondergaan, werd bijna een op de twee (44 %) gecorrigeerd voor een onjuiste toepassing. Het probleem ligt ofwel op het niveau van de geldigheid van de diploma’s van de onderzoekers ofwel op het niveau van pro rata en/of de aard van de R&D-projecten (bron: L’Echo, 11.07.2019).

Vermijd boetes met Screening R&D

Een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing aanvragen is dus geen gemakkelijke opgave. Wilt u op zeker spelen en onaangename verrassingen vermijden? Doe dan een beroep op onze nieuwe dienst Screening R&D. Onze experts gaan van A tot Z na of uw onderneming mogelijk in aanmerking komt voor de fiscale stimulans. We onderzoeken grondig alle voorwaarden en helpen u bij het correct indienen van uw aanvraag bij BELSPO.

Mogelijk recht op een gedeeltelijke vrijstelling op de bedrijfsvoorheffing? Doe de simulatieOf contacteer ons!