Login
Blog Werkgevers

Verhoog het welzijn op de werkvloer met werkbaarheidscheques

Werkgevers | 25 maart 2021

Inzetten op werkbaar werk is een win-win, voor zowel werkgevers als werknemers. Gezonde en gelukkige werknemers presteren immers beter, zijn gemotiveerder en blijven uiteindelijk ook langer aan de slag. Om hierop in te zetten kent de Vlaamse regering een financiële steun toe - de werkbaarheidscheque. Ondertussen al het derde jaar op rij en waarschijnlijk het laatste jaar. Profiteer er dus nog van en vraag een cheque aan vóór 31 december van 2021.

Verhoog het welzijn op de werkvloer met werkbaarheidscheques

Het is de logica zelve dat werknemers die zich goed in hun vel voelen, gemotiveerder en meer betrokken zijn. Maar hoe bereikt u dat? Waar vindt u de middelen? Niet zo evident, zeker in tijden van crisis. De werkbaarheidscheques geven u een forse financiële duw in de rug. Ze ondersteunen u om knelpunten rond werkbaar werk binnen uw organisatie in kaart te brengen. Als eenmanszaak, kmo, grote onderneming of socialprofitorganisatie met minstens 1 werknemer op de payroll kunt u steun ontvangen.

Wat is een werkbaarheidscheque & wat is het doel?

De werkbaarheidscheque is een maatregel van het actieplan ‘werkbaar werk’ van de Vlaamse regering. Dit plan speelt in op de kwaliteit van onze loopbaan. Met deze cheque krijgt u financiële steun om de werkbaarheidsgraad in uw bedrijf in kaart te brengen.

Vorig jaar heeft de Vlaamse regering, mede door COVID-19, de mogelijkheden uitgebreid. Met de cheques kunt u advies, begeleiding of opleidingen financieren om:

 • De werkbaarheid te verbeteren. Met het organiseren van surveys rond:
  • Inzetbaarheid, absenteïme, motivatie, risicoanalyse psychosociale aspecten ...
 • De competenties van de medewerkers te versterken om te kunnen werken in een gewijzigde arbeidscontext:
  • Change management (begeleiding en opleiding)
  • Opleiding rond leiding geven op afstand
 • De werkposten en arbeidsorganisatie aan te passen. Met workshops over
  • Ergocoaching voor thuiswerkers
  • Implementatie van telewerk
 • De impact op het psychisch welzijn aan te pakken. Met oplossingen zoals
  • De feelgood@work scan
  • Opleidingen rond mentaal welzijn, vitaliteit
  • Psychosociale coaching met medewerkers (individueel of in groep)

Hoeveel bedraagt de steun ?

 • Het maximumbedrag per ondernemingsnummer is € 10.000
 • Een bedrijf moet zelf 40% van de oorspronkelijke factuur financieren, 60% wordt gesubsidieerd.
 • Een bedrijf mag maximaal 3 keer beroep doen op de cheques.
 • Het totaal budget van € 3.000.000 € voor de werkbaarheidscheques en de verhoging KMO-portefeuille samen. En op is op!
Wat zijn de voorwaarden?

De werkbaarheidscheque kan aangevraagd worden door een eenmanszaak, kmo, grote onderneming of socialprofitorganisatie. En dat rekening houdend met volgende voorwaarden:

 • De onderneming moet een rechtspersoonlijkheid hebben (dus geen feitelijke vereniging, tijdelijke handelsvennootschap of maatschap).
 • Het bedrijf moet minstens 1 werknemer tellen.
 • Met een erkende dienstverlener van de kmo-portefeuille werken (zoals Securex).
 • De onderneming moet een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest hebben.
 • De aanvraag moet binnen zijn voor 31 december.

Hoe vraag ik werkbaarheidscheques aan?

Vraag uw cheques online aan volgens onderstaand proces:


 

Bekijk ook alle video's van de Vlaamse overheid en raadpleeg onze infografiek, daar vindt u alle informatie in een oogopslag.

Investeer in duurzaam mensbeleid

Securex werkt samen met u een plan uit voor meer inzetbaar werk.
 

Contacteer ons!