Login
Blog Werkgevers

Verandering? Een gezamenlijke verantwoordelijkheid!

Werkgevers | 01 oktober 2021 | Geschreven door Charlotte Martot

“We vragen je om open te staan voor verandering”, dat is wat medewerkers in organisaties tegenwoordig vaak horen. Als organisatie heb je de verantwoordelijkheid om een context te creëren waarin jouw medewerkers kunnen en durven openstaan voor verandering.

Verandering? Een gezamenlijke verantwoordelijkheid!

Medewerkers moeten op hun beurt dan weer aangeven wat ze nodig hebben om hun verandervermogen te versterken.  Tegenwoordig moeten we verandering omarmen. Want enkel door te veranderen, blijf je als bedrijf relevant voor de markt. Gevolg? Je medewerkers moeten, meer dan ooit, bereid zijn mee aan die veranderingen te werken. Maar hoe zorg je voor veranderingsbereidheid? Hoe verhoog je het verandervermogen van je organisatie?

5 tips om de veranderingsbereidheid van jouw medewerkers te verhogen
  1. Veranderingen komen meestal voort uit projecten. Maak ruimte in projectplannen voor het begeleiden van de verandering. De ‘go live’ datum is niet het moment waarop het werk af is. Dan begint het pas.
  2. Wees transparant. Betrek je medewerkers in de verandering. Ga deze niet met een select groepje in een hoekje uittekenen om dan te implementeren en te verwachten dat iedereen betrokken is.
  3. Zet leidinggevenden in hun kracht. Ga met hen in dialoog en geef hen wat ze nodig hebben om hun teams te begeleiden in de verandering.
  4. Communiceer herhaaldelijk waarom de organisatie deze verandering doorvoert: wat is het voordeel voor de klant? Wat winnen de medewerkers erbij? Welk risico loopt de organisatie indien de verandering niet succesvol doorgevoerd wordt? Waarom doen we deze verandering nu?
  5. Verandering is een individueel proces. Heb aandacht voor de verschillende behoeften van je medewerkers. Pas geen ‘one-size-fits-all’ aanpak toe.

Wat kan je als medewerker doen om jouw verandervermogen te versterken?

Stel jezelf de vraag: “wat staat mij écht in de weg om de keuze te maken actief deel te nemen aan de verandering?” En wees radicaal eerlijk ten opzichte van jezelf hierin: wat is het écht? Het zouden wel eens volgende zaken kunnen zijn:

  • Je begrijpt niet waarom je organisatie deze verandering doorvoert
  • Je beseft dat je eigenlijk niet de nodige kennis hebt om wat van jou gevraagd wordt te doen
  • Het is thuis even heel druk, je maakt je zorgen of je dit er wel kan bijnemen
  • Je bent bang dat de verandering impact heeft op jouw werkzekerheid

Wat de reden ook is: spreek erover met je leidinggevende zodat hij/zij jou kan begeleiden in jouw individueel veranderingsproces.

 

Verandering is een gezamenlijke verantwoordelijkheid die genomen moet worden om blijvend meerwaarde te creëren voor jouw klanten. Maak er dus een prioriteit van.

Begeleid de verandering

Leer jouw medewerkers omgaan met interne en externe veranderingen.

Ontdek de opleidingen voor uw managers