Login
Blog Werkgevers

Taxshift: verlenging maatregel ‘Eerste aanwerving’

Werkgevers | 27 oktober 2020

Het nieuwe regeerakkoord voorziet in de verlenging van de maatregel waardoor ondernemers hun eerste werknemer tegen een gunstig kunnen aanwerven. Dit is goed nieuws voor alle groeiende zelfstandigen die serieus nadenken over het uitbreiden van hun zaak. De maatregel is nu tot 31.12.2021 verlengd.

Ons dossier 'Uw eerste werknemer aanwerven'
Taxshift: verlenging maatregel ‘Eerste aanwerving’
Als ondernemers hun eerste werknemer aanwerven, genieten zij een volledige en permanente vrijstelling van de bijbehorende patronale RSZ-bijdragen. Dit houdt in dat de werkgever geen basis patronale bijdrage voor deze werknemer moet betalen, dit tijdens de volledige duur van zijn tewerkstelling. Bovendien is de vrijstelling niet gekoppeld aan een persoon. Verlaat uw eerste werknemer uw schip? Dan verliest de werkgever niets. Het systeem blijft op alle vlakken identiek voor (al) zijn opvolger(s).
 
Bovendien genieten de werkgevers dankzij de taxshift ook van interessante RSZ-verminderingen voor de aanwerving van de tweede tot de zesde werknemer.  
 
Welke besparing?De kostprijs van een werknemer beperkt zich niet tot het loon dat hem uitbetaald wordt. Bij deze basis komen immers nog de kosten voor verzekeringen, het vakantiegeld, de bedrijfsvoorheffing en uiteraard de “beruchte” patronale RSZ-bijdragen. Dat geldt alleszins “in normale tijden”.  Als u nu een eerste werknemer aanwerft, betaalt u dus enkel een beperkte bijkomende bijdrage. Dat komt in de meeste gevallen neer op een besparing van 25% per maand.
 
Als u dus overweegt om een eerste werknemer aan te werven, doe dat dan in 2020 of 2021. Zo geniet u zeker onbeperkt van die doelgroepvermindering. Het is immers niet zeker dat de maatregel verlengd wordt. De regering moet deze verlenging nog wel verder uitwerken in een koninklijk besluit. We houden u hiervan zeker op de hoogte.
 

De regering moet deze verlenging nog wel verder uitwerken in een koninklijk besluit. We houden u hieran zeker op de hoogte. 
 

Bereken de loonkost van uw eerste werknemer

Dankzij onze berekeningstool kunt u snel de loonkost van uw eerste werknemer inschatten.

Gebruik onze berekeningstool
Bereken de loonkost van uw eerste werknemer
Dit zou u ook kunnen interesseren: