Menu
Blog Werkgevers

Sociale verkiezingen 2020: uw voorbereiding begint nu!

Werkgevers | 30 oktober 2018 | Geschreven door Marie-Lise Pottier

Elke vier jaar organiseren bedrijven sociale verkiezingen. De volgende editie is pas gepland in 2020. Maar let op: u moet uw personeelsbestand misschien al vanaf 1 oktober 2018 bepalen.

Sociale verkiezingen 2020: uw voorbereiding begint nu!

Elke vier jaar stellen bedrijfsleiders personeelsvertegenwoordigers binnen hun onderneming aan. Dat is belangrijk voor het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) en/of uw Ondernemingsraad (OR).

Is uw bedrijf verplicht om sociale verkiezingen te organiseren?

Stelt uw bedrijf gemiddeld minstens 100 werknemers te werk? Dan vormt u een Ondernemingsraad.

Heeft u 50 werknemers in dienst? Dan moet u alleen nadenken over een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Haalt u bovengenoemde drempels niet? Dan zijn sociale verkiezingen niet nodig. Start dus tijdig met de berekening van uw aantal personeelsleden. Zo vermijdt u de opstart van onnodige procedures.

Hoe bepaalt u uw personeelsbestand?

Een optimale voorbereiding op de sociale verkiezingen vereist een berekening van het aantal personeelsleden in uw bedrijf. Daarvoor baseert u zich op een referentiejaar. Voor de sociale verkiezingen van 2020 is dat het kalenderjaar 2019. Het personeelsaantal van dat jaar bepaalt of uw onderneming sociale verkiezingen moet organiseren. Maar...

U moet op tijd beginnen met de voorbereiding

In werkelijkheid begint de sociale verkiezingsprocedure (die in mei 2020 plaatsvindt) 150 dagen voor de verkiezingsdatum. Als we naar het tijdschema kijken, zou u als werkgever dus al begin december 2019 met de sociale verkiezingen moeten beginnen. Op dat moment wordt u echter nog steeds verondersteld uw personeelsbestand te berekenen en hoeft u misschien geen sociale verkiezingen te organiseren.

Om dit probleem op te lossen, wordt in een nieuw wetsontwerp voorgesteld om de referentieperiode voor de berekening van het aantal werknemers met een kwart te vervroegen. Deze zou dan op 1 oktober 2018 van start gaan voor de sociale verkiezingen van 2020. En ja, dat is nu al!

Nieuwsgierig naar het vervolg? Wij houden u op de hoogte.

Wilt u zich al voorbereiden op de dag X? Neem contact op met onze experts!
 
0 Reactie(s) Verberg/toon commentaren
Geen reactie.
Geef een reactie