Menu
Blog Werkgevers

Hoe omgaan met rouwen op het werk?

Werkgevers | 01 oktober 2019 | Geschreven door Anouk Van Laere

Van 1 tot 10 oktober vindt de 10-daagse van de geestelijke gezondheid plaats. In deze periode van het jaar worden we herinnerd aan onze mentale gezondheid. En worden er verschillende initiatieven georganiseerd rond dit thema. We worden gestimuleerd om aan onze veerkracht te werken en begeleiding te zoeken wanneer nodig. Taboedoorbrekend.

Hoe omgaan met rouwen op het werk?
Geestelijke gezondheid van Belgische bevolking verslechtert
Uit de vijfde nationale gezondheidsenquête (2018) blijkt dat de geestelijke gezondheid van de Belgische bevolking (van 15 jaar en ouder) slechter geworden is. Bovendien voelt de Belgische bevolking zich minder goed ten opzichte van 2013. Eén op de drie personen rapporteert psychische problemen die te maken hebben met ‘slecht in hun vel zitten’.
 
Wat we voelen, nemen we mee naar het werk
Soms is hulp onvoldoende of komt hulp te laat. Suïcide, een daad die inslaat als een bom. Het heeft een impact op meer dan één leven en die impact voelt u ook op het werk. Maar hoe gaat u daarmee om? Hoe reageert u daarop als werkgever, als team, als individu? Zelfdodingspreventie is geen aangenaam onderwerp, maar wel zinvol om bij stil te staan.

Een zelfdoding in uw omgeving meemaken is erg schokkend en vaak moeilijk te plaatsen. Als nabestaande wordt u overspoeld door heftige emoties en blijft u achter met een hoop vragen. Soms is de reden van de wanhoopsdaad moeilijk te begrijpen. Het rouwproces vergt  tijd en is anders voor iedereen. Mensen reageren allemaal anders  op verlies en hebben andere noden. De een heeft al zijn energie nodig om zich thuis staande te houden en kan zich niet concentreren, de andere heeft net de structuur van het werk nodig om afleiding te vinden.
 
Wat kunt u als werkgever doen als een collega overlijdt?
Als werkgever kunt u helpen door ruimte te creëren voor het rouwproces van de collega’s.
  • Dat kunt u doen door momenten in te lassen waarop het werk even mag wijken. Bijvoorbeeld door een herdenkingsplechtigheid te organiseren om de overledene in alle sereniteit te herdenken.
  • U voorziet een rouwregister waarin de collega’s een woordje kunnen achterlaten.
  • Of u richt in het bedrijf een herdenkingsplek in met bijvoorbeeld een foto.
  • Het is vooral aanbevolen om op zo’n moment beschikbaar te zijn voor uw mensen. Dat doet u door open te staan voor dialoog en vragen. Een groepsgesprek of persoonlijk gesprek met de directe collega’s door de leidinggevende of werkgever kan ondersteunend werken.
  • Het kan nuttig zijn om extra emotionele opvang te voorzien: voor het directe team, de directe betrokkenen. Ga na wie nood heeft aan psychologische ondersteuning van een externe preventiedienst of psycholoog. Psychologische begeleiding kan in teamverband en/of individueel georganiseerd worden. Bekijk samen met HR, de vertrouwenspersoon en de externe dienst welke dienstverlening er bestaat voor de betrokkenen.
  • Een Employee Assistance Program (zoals aangeboden door Securex)  voorzietondersteuning in geval van zelfmoordpleging/-poging van een collega (op het werk of niet). Werknemers hebben elk recht op 5 sessies in totaal (in groep en/of individueel) binnen de 3 maanden na deze gebeurtenis.
  • Werknemers kunnen ook terecht op de zelfmoordlijn (1813) en als werkgever kunt u terecht bij ‘Werkgroep Verder’ voor tips en een beleid rond rouwen op de werkvloer.
En hoe zit het met u?
Als u een dierbare moet missen, geef uzelf de ruimte en tijd om dit verlies te verwerken. Het werk verdwijnt vaak naar de achtergrond. U koestert andere prioriteiten en gedachten waardoor uw concentratie afneemt en werken moeilijker wordt. Zowel uw werkgever als uw collega’s kunnen een belangrijke rol spelen in uw ondersteuning. Durf te praten met hen en vertel duidelijk hoe u zich voelt en wat er in u omgaat. Probeer uw verdriet niet te minimaliseren en geef aan waar u nood aan heeft. Mogelijk heeft u nood aan verandering in tijdsverdeling, organisatie, … die u praktische ondersteuning kunnen bieden.
 
In elk geval, zet in op de veerkracht van uw werknemers!
Cigarette
Zijn veerkracht ontwikkelen Check de website van Tiendaagse geestelijke gezondheid en kijk ook naar ons eigen Securex opleidingsaanbod met opleidingen om uw persoonlijke groei en veerkracht te ontwikkelen: Assertieve communicatie, Mentally Fit,… Ontdek onze opleidingen
0 Reactie(s) Verberg/toon commentaren
Geen reactie.