Login
Service Contact Lex4You
Login
Werkgevers

Ontslaan met of zonder opzegtermijn?

Heeft u besloten om een van uw medewerkers te ontslaan? Pas de procedure dan nauwgezet toe om eventuele latere geschillen te vermijden. Dit is belangrijk, zeker als u iemand ontslaat met een opzegtermijn.

Geplaatst op 23 juli 2020

U heeft al het mogelijke gedaan om uw bedrijfskosten te verlagen, maar nu staat u met de rug tegen de muur: de COVID-19-crisis laat u geen andere keuze dan afscheid te nemen van een van uw medewerkers. Nu moet u de betrokkene daarvan op de hoogte brengen, op de juiste manier.

Contractverbreking met opzegtermijn

Meestal blijven ontslagen werknemers werken tijdens hun opzegtermijn. Hoe lang duurt die? Check dat eenvoudig met onze berekeningsmodule. Als u voor een opzegtermijn kiest, hoeft u geen opzegvergoeding te betalen. Wel moet u een aantal formaliteiten nakomen, zoals de ontslagbrief. Wees voorzichtig en volg alle regels om die correct op te stellen! Anders gaat de wetgever ervan uit dat u iemand ontslaat zonder opzegtermijn en bent u een verbrekingsvergoeding verschuldigd.

Om te beginnen moet u de brief in het Nederlands, Frans of Duits opstellen. De taal hangt niet af van de moedertaal van de werknemer, maar van de ligging van uw maatschappelijke zetel. Dateer en onderteken de brief en vermeld zeker ook de begindatum en de duur van de opzegtermijn. Maat zet er geen einddatum in, want de termijn kan worden onderbroken en verlengd.

Nu moet u de ontslagbrief alleen nog naar uw werknemer versturen. Dat kan met een deurwaardersexploot en dan begint de opzegtermijn te lopen vanaf de volgende maandag. Een aangetekende brief is minder duur, maar dan gaat de termijn pas in op de maandag die volgt op de 3e werkdag na de verzending.

Opzegtermijn van onbepaalde duur

Wordt uw werknemer ziek tijdens zijn opzegtermijn? Heeft hij recht op vakantie of inhaalrust? Neemt je werkneemster zwangerschaps- of borstvoedingsverlof? Wil ze volledig stoppen met werken om ouderschapsverlof of tijdskrediet op te nemen? Dit zijn stuk voor stuk geldige redenen om de opzegtermijn op te schorten en dus … te verlengen. Hoe berekent u die extra periode?

Reken altijd in kalenderdagen, van de eerste dag van de opschorting tot de laatste. Alle dagen tellen mee, dus niet alleen echte werkdagen, maar ook zondagen en zelfs feestdagen. Stel dat uw medewerker 2 weken vakantie neemt, van 3 tot 14 augustus, dan duurt zijn opzegtermijn 12 dagen langer.

Opmerking: tijdelijke werkloosheid wegens het coronavirus geeft pas  vanaf 22 juni recht op een opschorting van de opzegtermijn en dan nog alleen als die termijn vanaf 1 maart is ingegaan. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht beïnvloedt de opzegtermijn niet, in tegenstelling tot werkloosheid om economische redenen, wegens weerverlet of jaarlijkse collectieve bedrijfssluiting.

Ontslag zonder opzegtermijn

Vindt u al deze regeltjes te ingewikkeld of leeft u op gespannen voet met uw werknemer? Dan kunt u hem of haar ook ontslaan met onmiddellijke ingang. U hoeft dan geen enkele procedure te volgen, een gewone mondelinge mededeling volstaat. Toch is ook dan een document met ontvangstbewijs beter om alle latere betwistingen te vermijden.

Eén verplichting moet u natuurlijk wel nakomen: een ontslag- of verbrekingsvergoeding betalen. U betaalt dus aan uw werknemer in één keer het loon dat hij zou ontvangen als hij de volledige opzegtermijn zou presteren. Met bepaalde elementen hoeft u geen rekening te houden, zoals het vakantiegeld voor arbeiders, kosten eigen aan de werkgever en bepaalde mobiliteitsvergoedingen.

Hoe zit het met outplacement?

Soms bent u verplicht om een ontslagen werknemer outplacement voor te stellen met een aangetekende brief. Wie heeft er recht op? Alle werknemers die betrokken zijn bij een collectief ontslag, die ouder zijn dan 45 jaar of die een opzegtermijn van meer dan 30 weken hebben.

De outplacementbegeleiding van 60 uur moet de werknemer helpen om sneller opnieuw werk te vinden. Meestal dient u ze zelf te betalen. Maar de werknemer mag ze natuurlijk ook weigeren …

Ontslag stap voor stap (Ebook)

Bij ontslag komt veel kijken. Niet alleen op administratief vlak maar ook als het gaat over het sociale aspect. Volg deze praktische gids zodat u zeker bent dat u niets vergeet.

Dit zou je ook kunnen interesseren