Menu
Blog Werkgevers

Brexit : Er is werk aan de winkel!

Werkgevers | 05 november 2019 | Geschreven door Els Vanderhaegen

Hoewel er momenteel nog steeds geen deal bereikt is tussen het Verenigd koninkrijk en de Europese Unie is het momenteel alle hens aan dek.

Brexit : Er is werk aan de winkel!
Theoretisch gezien moest het Verenigd Koninkrijk op uiterst 31 oktober de Europese Unie verlaten. Deze datum werd ondertussen verlengd tot 31 januari 2020.

Omdat dit een impact heeft op het vrij verkeer van personen en goederen moeten hierover afspraken worden gemaakt.

Deal of geen deal, wat vast staat is dat de bedrijven die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk na de Brexit meer douane- en andere formaliteiten (zoals het in orde brengen van licenties) zullen moeten naleven.

U doet er als bedrijf dus goed aan om u hierop voor te bereiden.
 
Overuren als gevolg van de Brexit kan dit ?

Het is dus best mogelijk dat uw personeel heel wat extra werk, en dus overuren, zal moeten verrichten t.g.v. de Brexit. Kan dit zomaar ?
In principe moet het presteren van overuren occasioneel zijn, m.a.w. de overuren moeten het gevolg zijn van een voorval in of buiten de onderneming waardoor er meer uren dan gewoonlijk moeten gepresteerd worden. De extra uren die werknemers moeten presteren naar aanleiding van de Brexit worden beschouwd als ‘occasioneel’.

Stel: een onderneming in zonnepanelen voert heel veel producten uit naar het Verenigd Koninkrijk. Met de Brexit in het vooruitzicht moeten zij onderzoeken of zij deze producten nog zomaar kunnen uitvoeren, of zij aan bepaalde regels moeten voldoen en wat de douaneformaliteiten zijn. Dit is extra werk voor de afdeling boekhouding. Deze onderneming kan beroep doen op vrijwillige overuren of op overuren wegens buitengewone vermeerdering van het werk.

Vrijwillige overuren 
Per jaar mag elke werknemer een bepekt aantal ‘vrijwillige’ overuren presteren.
Deze vrijwillige overuren bedragen nationaal maximum 120 uren op jaarbasis, maar de mogelijkheid bestaat om dit op sectorvlak te verhogen tot 360 uren.
Dankzij vrijwillige overuren kan je als werkgever in samenspraak met je werknemer relatief eenvoudig inspelen op plotse piekmomenten. De administratieve verplichtingen zijn beperkt tot een minimum:
  • er moet een schriftelijk akkoord worden opgesteld... Dit akkoord is geldig voor zes maanden en kan nadien vernieuwd worden.
  • De vrijwillige overuren worden niet gerecupereerd.
  • Vrijwillige overuren geven recht op het normale loon, en een overloontoeslag van 50% of 100% (voor zon of feestdagen).
  • Bovendien kan men tot 11u per dag en 50u per week gaan  presteren.
 
Buitengewone vermeerdering van het werk


Wanneer men in de onderneming te maken krijgt met een buitengewone vermeerdering van het werk dan kan men de werknemers tot 11 uren per dag en 50 uren per week laten presteren.
Deze overuren moeten ingehaald worden en geven bovendien ook recht op een overloontoeslag van 50 of 100% (zon- en feestdagen).

Bovendien moet men de sociale inspectie hiervan op de hoogte brengen, een akkoord  hebben van de vakbondsafvaardiging en 24 uur op voorhand een aangepast uurrooster uithangen.

Wat kan Securex voor u doen?
Vreest u dat u door de Brexit meer werk krijgt en dat uw werknemers overuren moeten presteren ? Weet u niet goed hoe hieraan te beginnen ?
Neem gerust contact op met uw legal advisor. Hij helpt u graag verder.

Voor de vrijwillige overuren stellen wij een model van schriftelijk akkoord ter beschikking in onze e-shop. Neem dus zeker een kijkje.
 
0 Reactie(s) Verberg/toon commentaren
Geen reactie.