Menu
Blog Werkgevers

Nood aan total talent management groeit

Werkgevers | 01 maart 2019 | Geschreven door Frank Vander Sijpe

Atypische werkvormen groeien. Werkenden vragen meer autonomie en flexibiliteit. Organisaties verlangen meer wendbaarheid én expertise ‘on demand’. Vandaag zijn op de Belgische arbeidsmarkt een aantal nieuwe platformen actief die een terrein bestrijken dat veel verder gaat dan de zuivere ‘matching’ tussen vraag en aanbod.

Nood aan total talent management groeit
Niet minimaliserenEen aantal arbeidsmarktexperts onderschatten het fenomeen van de freelancers en zelfstandigen in bijberoep. Wij niet. Vele organisaties geven namelijk aan dat zij hun ‘flexibele schil’ willen uitbreiden omdat:
 
  1. ze oplossingen zien voor de structurele schaarste op de arbeidsmarkt, die de groei in gevaar brengt.
  2. ze zonder flexibiliteit en wendbaarheid niet kunnen meespelen op de volatiele markt.
 
Grijze zone voor HRBedrijven voelen de noodzaak om op korte termijn naar alternatieven te zoeken. Freelancers zijn dikwijls hooggeschoolde kenniswerkers. Ze kiezen er bewust voor om met organisaties op gelijke voet en in een tijdelijk verband samen te werken.

In de praktijk worden ze meestal rechtstreeks door het management zelf en/of via de aankoopdienst ingehuurd. Op die manier weet de HR-afdeling niet eens om hoeveel mensen het precies gaat en is het beeld over de omvang en evolutie van de flexibele schil ten opzichte van de vaste tewerkstelling onduidelijk.
 
Opportuniteit voor HRHierin schuilt een opportuniteit voor HR. Zij kunnen zich profileren als een échte businesspartner. Het impliceert een ‘total talent management’-aanpak. Deze beperkt zich niet tot het beheer van de medewerkers die op de payroll van de organisatie staan, maar is ook begaan met extern ingehuurde medewerkers. Zal HR deze kans grijpen?

Ontdek meer over de total talent management-aanpak.