Menu
Blog Werkgevers

Heropstart kapperszaken: zo zet u flexibel personeel in

Werkgevers | 14 mei 2020 | Geschreven door Frederik Dhont

Op maandag 18 mei mogen kapperszaken opnieuw open. Uw klanten moeten zich dan niet langer proberen redden met zelfgeschoren “coronacoupes” en haarkleuringen uit de supermarkt. Oef! 

Door de extra werkdruk, en de veiligheidsregels die u bij de heropening moet respecteren, stijgt de nood om werknemers flexibeler in te zetten dan vóór de coronacrisis. Wij tonen hoe u dat kunt doen aan de hand van het fictief voorbeeld van Annie.

Heropstart kapperszaken: zo zet u flexibel personeel in
Annie baat het salon Hair Care uit en heeft twee werknemers in dienst. Haar klanten konden de voorbije dagen online een afspraak reserveren, maar voor de komende weken is de agenda al bijna volzet. Annie overweegt daarom langere openingsuren en een extra openingsdagZo kan ze de wachtlijst sneller wegwerken. Maar kan dat zomaar, en zo ja, hoe regelt u dat?
 

Werken in shifts 

Voor het coronavirus toesloeg, was Hair Care geopend van dinsdag tot zaterdag, telkens van 9 uur tot 18 uur. Beide werknemers werkten toen vijf dagen per week van 9 uur tot 18 uur, met één uur middagpauze tussen 12 uur en 13 uur. Dit kwam neer op 8 uren per dag en 40 uren op weekbasis. 

Annie wil het salon nu langer openen, namelijk van 6 uur tot 20 uur. Het personeel zal daarom moeten werken in shifts. Hun nieuwe arbeidsrooster zou er bijvoorbeeld zo kunnen uitzien: 
 Werkdagen 
Werknemer 
Werktijd 
Pauzetijd 
Werktijd 
Arbeidsduur 
Dinsdag t.e.m. zaterdag 
Bea 
6:00 – 10:00 
10:00 – 10:30 
10:30 – 14:30 
8 uur/dag, 
40 uur/week 
Claudio 
11:30 – 15:30 
15:30 – 16:00 
16:00 – 20:00 
Om dat nieuwe rooster te kunnen invoeren, moet Annie eerst het arbeidsreglement aanpassenOmdat zij als kleine onderneming geen ondernemingsraad heeft, kan ze gebruik maken van een soepele procedureHaar sociaal secretariaat kan haar helpen met de administratieve stappen, die nodig zijn om het personeel te informeren en te raadplegen. 
 
Een extra dag openen mag, maar... 
Kapperszaken zijn geen ‘kleinhandel’ en moeten daarom geen rekening houden met de economische wetgeving die sluitingsuren en een wekelijkse rustdag oplegtDat lijkt op het eerste zicht goed nieuws voor Annie, want dan kan ze elke dag van de week openen. Toch moet ze met twee extra zaken rekening houden: de wekelijkse rusttijd en het verbod op zondagsarbeid. 
 
Wekelijkse rusttijd 
Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van 25/11/1974 legt in de sector van de kappers een wekelijkse arbeidsduur op van maximum 5 dagen per week en een wekelijkse onafgebroken rustperiode van 48 uren. Annie kan het salon dus wel een extra dag openen, bijvoorbeeld op maandag, maar ze zal de shifts goed moeten verdelen zodat de 5 dagen en 48 uur voor elke werknemer gerespecteerd blijven.  

Het is ook mogelijk om een afwijking van de cao te vragenDie procedure neemt wat tijd in beslag, want u moet het nieuwe arbeidsreglement voorleggen aan de voorzitter van het paritair comité nr. 314Wordt uw aanvraag goedgekeurd, dan mag u afwijken van het 5-dagenritme en de rusttijd van 48 uur, op voorwaarde dat u het personeel toch minstens 10 keer per jaar een volledig weekend gunt. 
 
Personeel inzetten op zondag? Ook verboden! 
Dat kapsalons 7/7 en 24/24 mogen openen, betekent nog niet dat Annie op zondag personeel mag optrommelenOok in coronatijden bestaat er nog steeds een verbod op zondagsarbeid! Daverbod geldt enkel voor werknemers. Annie is zelfstandige en mag persoonlijk klanten bedienen op zondag, maar ze kan zich op zondag niet laten bijstaan door haar werknemers. 
 
Tijdelijke werkloosheid blijft mogelijk tot 30/6 
Wat als er ondanks de heropening nog altijd te weinig werk is om al uw werknemers aan de slag te kunnen zetten? Dan kunt u voor uw tijdelijk werkloze personeelsleden nog altijd gebruik maken van de versoepelde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. De RVA beschouwt uw situatie immers nog tot 30 juni 2020 als overmacht. Denk er wel aan om de loongegevens zo snel mogelijk door te geven, zodat uw personeel tijdig de uitkering ontvangt.
 
Veiligheidsvoorschriften 
Dat u en uw klanten in principe een mondmasker moeten dragen en social distancing moeten naleven, wist u al. Maar er zijn nog heel wat andere richtlijnen na te leven. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar uw Externe dienst voor preventie, en naar de specifieke maatregelen voor kappers. Daarnaast bestaat er ook een gids met algemene maatregelen, die voor alle sectoren gelden. Die gids bespreekt onder meer het woon-werkverkeerhandhygiëne, indeling van de werkvloer, rust- en lunchpauzes, enz. 
 
Wat doet Securex voor u? 
Wenst u hulp bij het invoeren van een nieuw arbeidsrooster voor uw kapperszaak of schoonheidssalon? USecurex Legal Advisor kan samen met u de opties bekijken en zal u begeleiden bij de administratie. Zo is uw arbeidsorganisatie klaar voor de toekomst. 

Tip: bekijk alle info voor de heropstart van uw onderneming.
 
Bereid uw organisatie voor op de heropstart