Menu
Blog Werkgevers

Absenteïsme in 2018: kantelpunt bereikt?

Werkgevers | 11 juni 2019 | Geschreven door Heidi Verlinden

Na vijf jaren van exponentiële groei, kende het lange ziektepercentage twee jaren van vertraagde groei. We voorspelden een verdere vertraging. En wat blijkt nu? In 2018 vertraagde de groei zo sterk dat de minieme stijging vanuit statistisch oogpunt niet meer significant is.

Absenteïsme in 2018: kantelpunt bereikt?
Tegelijkertijd steeg het korte ziektepercentage dan weer wel. En dat voor het eerst sinds lang. Ook de frequentie van ziektemeldingen is in stijgende lijn. We kunnen dus spreken van een mogelijk kantelpunt.

Waarom meer kort en frequent absenteïsme?
De specifieke omstandigheden in 2018 zorgden voor meer - vooral korte - afwezigheden dan het jaar daarvoor. Er meldde zich een grotere groep werknemers ziek door een erg zware griepepidemie in het voorjaar van 2018, en ook de hete zomer zorgde voor een opstoot van het kort absenteïsme.

Een dalende kwaliteit van de motivatie en werknemers die sneller dan vroeger naar de dokter stappen verklaren vermoedelijk het stijgend aantal frequent zieke werknemers sinds 2014. Mogelijk hebben werkgevers en leidinggevenden de laatste jaren ook minder oog voor korte en frequente afwezigheden door een verschuiving van hun aandacht naar re-integratie van de langdurig zieken én door de evolutie van hun eigen werkdruk.

Waarom stagneert het langdurig absenteïsme?
De verklaring voor de mogelijke stagnatie van het langdurig absenteïsme zoeken we in de eerste plaats bij de demografische evolutie van Belgische werknemers. De groep oudere werknemers groeit nog steeds, maar minder uitgesproken. Dit heeft een vertragend effect op de groei van het lange ziektepercentage gezien de duidelijke correlatie tussen leeftijd en duur van de afwezigheid bij ziekte.

We zien ook een eerste positief signaal bij het mentaal welbevinden van de werknemers. Tot nu toe één van de belangrijkste oorzaken van lange afwezigheden. Het mentaal welbevinden is het laatste jaar licht verbeterd. Al betekent dit helemaal niet dat we op onze lauweren kunnen rusten qua preventie en aanpak van burn-out.

Een derde verklaring is het resultaat van de aanpak van lange afwezigheden. De nieuwe re-integratiewet zorgde voor meer re-integratietrajecten, zowel formele als informele. Deze werknemers verdwijnen uit de absenteïsmestatistieken doordat ze terug aan het werk gaan of ontslagen worden.
 
White Paper: Absenteïsme in 2018 Hoe evolueert het absenteïsme in de Belgische privésector? Securex vat het voor u samen in deze white paper. Download hier de White Paper
0 Reactie(s) Verberg/toon commentaren
Geen reactie.
Geef een reactie