Login
Blog Werkgevers

Welke hulp en voordelen wanneer u rekruteert?

*UPDATE*
Werkgevers | 19 februari 2020

Wilt u een eerste medewerker aanwerven? Er bestaan verschillende hulpmiddelen en premies voor bedrijven die bijzonder nuttig kunnen zijn in deze periode. Dit overzicht kan u helpen om uw weg te vinden in alle mogelijkheden die er bestaan.

Ons dossier 'Uw eerste werknemer aanwerven'
Welke hulp en voordelen wanneer u rekruteert?

In België is het niet altijd eenvoudig om uw weg te vinden in de vele steunmaatregelen. Deze materie hangt immers af van verschillende bestuursniveaus. De voordelen zijn dus niet altijd dezelfde voor bedrijven in Vlaanderen, Wallonië of Brussel.  De federale maatregelen gelden dan weer wel voor iedereen op dezelfde manier. Een woordje uitleg.

#1 Effecten van de taxshift

Tijdens de laatste regeerperiode hoorden we heel vaak spreken over de taxshift. De taxshift is een manier om het gewicht van de belastingen op arbeid – dat zeer groot is in België – te verschuiven naar andere belastingdomeinen (inkomsten uit kapitaal, accijnzen, inkomsten uit vastgoed, consumptie, vervuiling, ...).

Een van de belangrijkste maatregelen van de taxshift om de groei te stimuleren en bedrijven aan te moedigen om nieuwe mensen aan te werven, is de ondersteuning bij de aanwerving van de eerste werknemer voor ondernemers. Die hulpmaatregel is verlengd. Het zou dus jammer zijn als u er geen beroep op zou doen, omdat u dankzij deze maatregel levenslang vrijgesteld bent van de patronale basisbijdragen voor die eerste aanwerving. Die vrijstelling is bovendien niet gekoppeld aan de werknemer maar wel aan de eerste aanwerving. De vrijstelling blijft dus geldig, ook wanneer de werknemer het bedrijf verlaat en door iemand anders wordt vervangen.

Leer er alles over in onze blog - Welke kosten bespaart u als u vandaag aanwerft in plaats van over een jaar?

#2 Steunmaatregelen bij aanwerving

Bij de gewestelijke steunmaatregelen bestaat er een bijzonder interessant type ondersteuning voor bedrijven die een medewerker in een bepaalde doelgroep aanwerven (jonge, oudere of langdurig werklozen).
Het gaat om systemen zoals de aanwervingsincentive (Vlaanderen), Activa en Phoenix.Brussels (Brussel) en Impulsion (Wallonië) waarbij de werknemer een werkuitkering krijgt. Die wordt afgehouden van het nettoloon van de werknemer: hij krijgt dus hetzelfde maar de werkgever moet hem minder betalen. De duur en het bedrag van de uitkering variëren naargelang de gewesten en kunnen voor bepaalde werknemerscategorieën worden verhoogd.

#3 Premies en subsidies

Naast de fiscale vrijstellingen en de steunmaatregelen bestaan er ook heel wat premies en subsidies voor werkgevers die willen aanwerven. Om hier gebruik van te kunnen maken, volstaat het dat u een medewerker aanwerft in een van de doelgroepen die werd bepaald door de gewesten. Doorgaans gaat het om jonge, oudere en langdurig werklozen, personen met een handicap enz. Er bestaan ook opleidingspremies voor lager geschoolde werknemers. Kortom, een hele reeks maatregelen om u een duwtje in de rug te geven bij uw rekruteringen.

Hebt u hulp nodig om wegwijs te geraken in al deze steunmaatregelen?

Wij beantwoorden graag al uw vragen en helpen u om de juiste keuzes te maken door de nodige stappen te ondernemen. Contacteer ons!

Bereken de loonkost van uw eerste werknemer

Dankzij onze berekeningstool kunt u snel de loonkost van uw eerste werknemer inschatten.

Gebruik onze berekeningstool
Bereken de loonkost van uw eerste werknemer
Dit zou u ook kunnen interesseren: