Login
Blog Werkgevers

Hoe uw eerste arbeidsovereenkomst opstellen zonder flaters te begaan?

Werkgevers | 29 april 2020

Het is zover: u heeft die ene witte raaf gevonden! Rest er u alleen nog het contract op te stellen dat u aan uw nieuwe werknemer bindt. We sommen de informatie op die absoluut moet worden opgenomen in het document dat u beiden zult ondertekenen

Ons dossier 'Uw eerste werknemer aanwerven'
Hoe uw eerste arbeidsovereenkomst opstellen zonder flaters te begaan?
Uw eerste werknemer aanwerven is een proces met meerdere facetten dat steeds bezegeld wordt met de ondertekening van een arbeidsovereenkomst. Dit document zal u – en uw werknemer – beschermen tijdens de volledige duur van uw professionele relatie. Op voorwaarde uiteraard dat u er alle noodzakelijke bepalingen in heeft vastgelegd.
 
De identificatie van beide partijenEerste vereiste in een arbeidscontract: de identificatie van de betrokken partijen. De naam, voornaam en domicilie van de werkgever en de werknemer moeten er zwart op wit in worden vermeld. Vergeet ook de datum van indiensttreding van uw nieuwe werknemer (en de einddatum voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur) niet, evenals zijn of haar voornaamste werkplek met – waarom ook niet – bepalingen omtrent zijn of haar eventuele professionele verplaatsingen.
 
Het type arbeidsovereenkomstEen arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde duur, deeltijds of voltijds, ... Tijdens het sollicitatiegesprek bent u overeengekomen welk type contract u uw toekomstige medewerker zult aanbieden. Deze informatie moet absoluut opgenomen worden in de arbeidsovereenkomst, net als de aard van zijn of haar functie.

Gaat het om een arbeidersovereenkomst, een bediendenovereenkomst, een handelsvertegenwoordigersovereenkomst, een overeenkomst huisarbeid, ...? Wat is de jobomschrijving? Zal hij of zij een leidinggevende functie bekleden? U kunt beter de nodige precisie aan de dag leggen om teleurstellingen te vermijden.

  Leer ook hoe uw arbeidsreglement opstellen via onze opleiding
Het loon en de extralegale voordelenVoor u uw rekruteringsproces beëindigt, moet er natuurlijk een akkoord worden bereikt over het bedrag van de verloning. Meer nog, deze fase is noodzakelijk om uw overeenkomst te sluiten.
Het brutoloon is dan ook een van de cruciale elementen die vermeld moeten worden in dit document met juridische waarde. Idealiter worden ook de extralegale voordelen, premies en andere bonussen gespecificeerd.
 
Enkele handige optiesAnciënniteitsvoorwaarden, kilometerbeperking, een vertrouwelijkheidsclausule, ... Afhankelijk van uw sector of de toegewezen functies van uw nieuwe werknemer kunnen bepaalde specifieke bepalingen worden toegevoegd aan het arbeidscontract. Hoewel ze geenszins verplicht zijn, kunnen ze wel misverstanden en conflicten voorkomen die mettertijd zouden kunnen opduiken.
 
De ontbinding van het contractEen overeenkomst voor onbepaalde duur voorziet per definitie geen einddatum. Beide partijen zijn vrij om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Het is dus raadzaam om de ontbindingsvoorwaarden te preciseren, meer bepaald wat betreft de opzeggingstermijn of de mogelijkheid voor de werknemer om voor een rechtstreekse concurrent te gaan werken bijvoorbeeld. Kwestie van uzelf in te dekken ...
 
Raakt u niet wijs uit al deze juridische overwegingen? Weet dan dat u er niet alleen voor staat. Uw sociaal secretariaat neemt alle administratieve stappen op het vlak van human resources voor zijn rekening.
 

Alles weten over uw eerste aanwerving

Hoe rekruteren? Wat zijn uw verplichtingen? Mis onze Ebooks niet! Zo heeft u alle nodige informatie in handen.

Download onze Ebooks
Alles weten over uw eerste aanwerving
Dit zou u ook kunnen interesseren: