Login
Blog Werkgevers

Hoe omgaan met stress voor én na de vakantie?

Werkgevers | 06 juli 2021 | Geschreven door Frank Vander Sijpe

De vakantie is net begonnen! Voor de meeste van onze medewerkers is dit telkens weer - en in het bijzonder dit jaar na corona - een periode van ontspanning waar men reikhalzend naar uitkijkt. Maar wat blijkt uit bevragend onderzoek*? Bijna de helft van de medewerkers vindt de dagen vlak voor en vlak na een vakantie zo stresserend dat ze zich soms afvragen of het wel de moeite loont om vakantie te nemen. Bovendien zegt drie op de vier voor en na een vakantie heel wat harder te moeten werken dan gewoonlijk.

Hoe omgaan met stress voor én na de vakantie?

Met de groeiende bewustwording rond het belang van mentaal welzijn, is het goed om hieromtrent op bedrijfsniveau een kader mee te geven, zodat iedereen met een goed gevoel in vakantie kan gaan en er bovendien ook ten volle kan van genieten. Hoe men met vakantie omgaat, wordt uiteraard voor een deel individueel bepaald en komt dus deels neer op “maatwerk”: terwijl de ene van vakantie kan genieten door 100% te “deconnecteren” van het werk, zal de andere juist helemaal “zen” zijn wanneer hij of zij regelmatig eens kort door de mails kan fietsen.

Hierbij alvast een paar tips die ervoor zorgen dat de vakantie uitgroeit tot een periode van ontspanning en rust.

Tips voor de werknemer

  1. Voorzie permanentie: laat collega’s of een jobstudent inspringen tijdens de vakantie; activeer uw out of office en geef hierin aan hoelang u afwezig bent en bij wie mensen terecht kunnen tijdens uw afwezigheid.
  2. Vermijd deadlines vlak voor of vlak na een vakantieperiode, spreid de werkdruk in die periode.
  3. Geniet van uw vakantie op uw manier: werk als u wilt werken, maar voel u niet verplicht. Zoek vooral naar een manier die het voor u mogelijk maakt om echt tot rust te komen. Bespreek en communiceer dit met uw leidinggevende en/of met uw teamleden.
  4. Als u toch uw e-mails zou lezen tijdens de vakantie, baak dit dan goed af in de tijd (vb. dagelijks 15’) en zorg voor een goede zelfdiscipline.
  5. Probeer de eerste werkdag van uw terugkeer naar het werk zoveel mogelijk vrij te houden; plan nog voor uw vertrek op die dag een debriefing in met een collega en/of met uw leidinggevende om snel weer mee te zijn met de actualiteit en kennis te nemen van de prioriteiten.

Tips voor de werkgever
  1. Vermijd deadlines voor medewerkers vlak voor of vlak na een vakantie.
  2. Geef uw werknemers voldoende autonomie, zodat ze zelf hun werk kunnen inplannen en organiseren rond hun vakantieperiode.
  3. Creëer een sfeer van verbondenheid en zorg voor genoeg ruimte in de tijd, zodat collega’s waar mogelijk elkaars werk kunnen overnemen, of toch een minimum aan permanentie kunnen voorzien.
  4. Creëer een transparant kader voor uw medewerkers omtrent de verwachtingen rond bereikbaarheid en beschikbaarheid tijdens een vakantieperiode.
  5. Zorg voor voldoende “back-ups” in elke functie en/of project; plan de vakanties op die manier dat er steeds iemand beschikbaar of bereikbaar blijft indien dringende beslissingen moeten genomen worden.

En nu... geniet van uw vakantie!

 
Bron: studie van Securex (2016)