Menu
Blog Werkgevers

Welke gevolgen heeft de brexit voor uw personeel?

Werkgevers | 27 februari 2019 | Geschreven door Marie-Lise Pottier

Op 29 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk wettelijk gezien de Europese Unie. Op dit ogenblik zitten de onderhandelingen over deze uitstap muurvast. En dus dreigt het risico op een ‘harde’ brexit. Volgens de cijfers van Alexander De Croo, minister van Financiën, zijn vier op de vijf Belgische bedrijven nog niet klaar voor deze overgang.

Welke gevolgen heeft de brexit voor uw personeel?

Meer nog: van de 25.000 Belgische ondernemingen die met het Verenigd Koninkrijk handel voeren, zijn er maar 5000 voorbereid op de douaneformaliteiten die met de uitstap gepaard gaan.

Stelt u Brits personeel in België tewerk? Of hebt u Belgische werknemers die in het Verenigd Koninkrijk aan de slag zijn? Dan moet u rekening houden met een aantal aandachtspunten als u zich optimaal op de uitstap wilt voorbereiden.

Wij lichten twee mogelijke scenario’s toe:

  • U stelt Britten tewerk in België
  • U stelt Belgen tewerk in het Verenigd Koninkrijk
U stelt Britten tewerk in België

Britse werknemers die in België aan de slag zijn, mogen momenteel in België verblijven zonder dat ze een werkvergunning nodig hebben. Meer nog, de Europese regelgeving rond sociale zekerheid biedt werknemers een betere sociale bescherming. Concreet: tewerkstellingsperiodes in België tellen mee voor de verschillende types sociale zekerheid in het Verenigd Koninkrijk: werkloosheid, pensioenen, enz.

Die bepalingen stellen u ook in staat om dubbele verplichtingen te vermijden. Meer specifiek: een dubbele payroll voor de werkgever. Een Europese richtlijn garandeert werknemers dat de voorwaarden van het Belgische arbeidsrecht worden nageleefd.

Voor Britten die in België werken, verandert er in principe niets vóór 31 december 2020. Maar voor echte zekerheid daarrond moet België nog aangepaste wetgeving invoeren (een wetsvoorstel is bij de Kamer ingediend). En het Verenigd Koninkrijk moet soortgelijke maatregelen doorvoeren.

U stelt Belgen tewerk in het Verenigd Koninkrijk

Hebt u Belgisch personeel in het Verenigd Koninkrijk? Het Europese principe van wederkerigheid zorgt ervoor dat ook voor hen een recht op verblijf en tewerkstelling geldt. Daarnaast genieten ze bescherming op het vlak van sociale zekerheid en arbeidsvoorwaarden.

Maar bij een ‘harde’ brexit moet het Verenigd Koninkrijk – net zoals België – maatregelen nemen om aan Belgische onderdanen het behoud van een aantal rechten te garanderen tijdens een overgangsperiode. En daarrond hangt nog een pak onzekerheden…

Zijn er nog meer gevolgen voor mijn business?Natuurlijk maakt niet alleen uw personeel zich zorgen over een brexit. De brexit heeft een impact op het vrije verkeer van werknemers, maar ook op dat van goederen en diensten. U houdt er beter rekening mee dat er voor bedrijven die regelmatig met het Verenigd Koninkrijk samenwerken, een aantal formele regels komen, zoals bijkomende douaneformaliteiten.

Wilt u meer informatie over de impact van de brexit op uw onderneming? Vul de vragen op bijgevoegd formulier in. Onze experts nemen contact met u op.

0 Reactie(s) Verberg/toon commentaren
Geen reactie.
Geef een reactie