Menu
Blog Werkgevers

De toekomst van jobs

Werkgevers | 16 april 2019 | Geschreven door Katrien De Clercq

Een beter inzicht nodig in de potentiële nieuwe technologieën en hun effect op de werkgelegenheid? Dan is dit een verslag voor u.

Bron: WEF – The future of Jobs- Contributors- Till Alexander Leopold, Vesselina Ratcheva, Saadia Zahidi

De toekomst van jobs
De toekomst van het werken Nieuwe technologieën gaan een grote vraag naar nieuwe rollen creëren. Jammer genoeg zal dit de vraag naar andere jobs verminderen. Het is dus essentieel dat bedrijven hun werknemers ondersteunen door middel van omscholing en bijscholing. Ze moeten inzien dat investeren in menselijk kapitaal een pluspunt is. Daarnaast moeten werknemers een proactieve houding aannemen ten aanzien van permanente vorming. Van haar kant dient de overheid een gunstig klimaat te creëren dat helpt bij deze inspanningen. De gegevens in dit (engelstalige) rapport geven het inzicht weer van HR-leiders,  in de factoren die ons informeren over hun planning-, aanwerving-, opleiding- en investeringsbeslissingen tussen nu en 2022.

Belangrijke bevindingen

Arbeidsmarkten ondergaan grote transformaties die kunnen leiden tot goed werk, goede jobs en verbeterde levenskwaliteit. Maar het risico bestaat dat de verschillen in vaardigheden groter worden, de ongelijkheid groter wordt en ruimere polarisatie ontstaat. Een personeelsstrategie die klaar is om deze uitdagingen aan te gaan, is noodzakelijk.

·         Motors van verandering: Vier technologische vooruitgangen - mobiel breedbandinternet, artificiële intelligentie, wijdverspreide toepassingen van Big Data-analyses en cloud technologie – zullen de 2018-2022 periode domineren als motors die de bedrijfsgroei positief beïnvloeden.

·         Verandering in waardeketen: 59% verwacht een verandering in productie en distributie door de gewijzigde samenstelling van hun waardeketen.

·         Verandering van arbeidsvormen: Bijna 50% van de bedrijven verwacht dat automatisering zal leiden tot een daling van hun voltijds personeelsbestand tegen 2022. 

·         Mens-machine grens: Bedrijven verwachten een significante verschuiving in de grens tussen mensen en machines.

·         Nieuwe rollen: De groei van nieuwe beroepen zal het aandeel van de werkgelegenheid in elke bedrijfstak van 16% naar 27% verhogen. Rollen, gebaseerd of versterkt door het gebruik van technologie, zullen in vraag toenemen: data-analisten en wetenschappers, software- en toepassingenontwikkelaars en E-commerce en sociale media specialisten. Men verwacht ook een groei bij jobs waarbij ‘menselijke’ vaardigheden nodig zijn, zoals klantendienstverlening. Ook totaal nieuwe, gespecialiseerde jobs gerelateerd aan het begrijpen en het gebruiken van de nieuwste, nieuwe technologieën zoals: AI en machine learning- specialisten, big data-specialisten en proces-automatiseringsdeskundigen.

·         Groeiende instabiliteit van vaardigheden: De overgrote meerderheid van de respondenten verwacht dat, tegen 2020, de vereiste vaardigheden om de meeste jobs uit te voeren drastisch gewijzigd zullen zijn. 

·         Strategieën voor vaardigheidstekorten: Respondenten verwachten enerzijds nieuw vast personeel aan te werven dat over de relevante nieuwe vaardigheden beschikt, anderzijds de werktaken volledig te automatiseren alsook bestaande werknemers om te scholen.

·       Onvoldoende omscholing en bijscholing: Werkgevers geven aan dat het hun prioriteit is hun om- en bijscholingsinspanningen te focussen op die werknemers die hoogwaardige rollen invullen. (Zij die binnenkort relevante, nieuwe technologieën zullen gebruiken.) Tegen 2022 zal 54% van de werknemers om- en bijscholing nodig hebben.

Het is duidelijk dat overheden, bedrijven en werknemers dringend actie moeten ondernemen:

·         Overheden moeten de impact van nieuwe technologieën op de arbeidsmarkten aanpakken door een vernieuwd onderwijsbeleid dat gericht is op het snel verhogen van onderwijs- en vaardigheidsniveaus. Daarnaast moeten ze een evenwicht zien te vinden tussen relevante vernieuwingen in het onderwijs en het aanbod van vaardigheden. Misschien bieden verhoogde belastinginkomsten een mogelijkheid om die sociale vangnetten te voorzien ter ondersteuning van diegenen die zich moeten aanpassen aan de nieuwe arbeidsmarkt.

·         De industrie moet de bijscholing van haar personeel ondersteunen in de richting van nieuwe, hoger geschoolde functies om ervoor te zorgen dat het potentieel van haar personeel volledig wordt benut. Daarnaast moeten zij zorgen voor een pool van voldoende geschoold talent.

·         Werknemers moeten verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen levenslange bijscholing en loopbaanontwikkeling.


Belangrijkste puntenOverheden, bedrijven en particulieren staan voor nieuwe uitdagingen en kansen op de nieuwe arbeidsmarkt.
Bedrijven spelen een sleutelrol bij het benutten van nieuwe technologieën, het stimuleren van economische waardecreatie, het verbeteren van de kwaliteit van de werkgelegenheid en het stimuleren van de vaardigheden van hun werknemers.

Uiteindelijk is de kerndoelstelling voor overheden, voor de industrie én voor de werknemers ervoor te zorgen dat de jobs van morgen eerlijk  vergoed worden, respect en fatsoen inhouden en realistische mogelijkheden voor persoonlijke groei, ontwikkeling en voldoening aanbieden.

Ontdek meer over hoe de toekomst onze jobs zal veranderen.
Lees het volledig (Engelstalige) rapport