Login
Blog Werkgevers

De Brexit en de gevolgen voor uw personeel?

Werkgevers | 08 oktober 2019 | Geschreven door Marie-Lise Pottier

Op 31 oktober 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. Volgens de laatste beslissingen van het Britse parlement wordt het een Brexit met een deal. Alleen is het momenteel nog steeds niet duidelijk wat deze deal dan uiteindelijk zal inhouden

De Brexit en de gevolgen voor uw personeel?

In ieder geval is het aangewezen om u als onderneming voor te bereiden op de brexit die zal komen. Indien u handel drijft met het Verenigd Koninkrijk, doet u er best aan om de Brexit Impact Scan te doen. De Brexit kan uw bedrijf nl. ook raken, al vermoedt u dat in eerste instantie niet.

Stelt u Brits personeel in België tewerk? Of hebt u Belgische werknemers die in het Verenigd Koninkrijk aan de slag zijn? Dan moet u rekening houden met een aantal aandachtspunten als u zich optimaal op de uitstap wilt voorbereiden.

Wij lichten twee mogelijke scenario’s toe:

  • U stelt Britten tewerk in België
  • U stelt Belgen tewerk in het Verenigd Koninkrijk

U stelt Britten tewerk in België

Britse werknemers die in België aan de slag zijn, mogen momenteel in België verblijven zonder dat ze een werkvergunning nodig hebben. Meer nog, de Europese regelgeving rond sociale zekerheid biedt werknemers een betere sociale bescherming. Concreet: tewerkstellingsperiodes in België tellen mee voor de verschillende types sociale zekerheid in het Verenigd Koninkrijk: werkloosheid, pensioenen, enz.
 
Die bepalingen stellen u ook in staat om dubbele verplichtingen te vermijden. Meer specifiek: een dubbele payroll voor de werkgever. Een Europese richtlijn garandeert werknemers dat de voorwaarden van het Belgische arbeidsrecht worden nageleefd.
 
Voor Britten die in België werken, verandert er in principe niets vóór 31 december 2020. Dit onderwerp maakt deel uit van de deal die Europa zal afsluiten met het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast heeft België dit ook geregeld via de nodige wetgeving voor het geval er toch geen deal zou komen. Voorwaarde is wel dat het Verenigd Koninkrijk soortgelijke maatregelen doorvoert.

U stelt Belgen tewerk in het Verenigd Koninkrijk

Hebt u Belgisch personeel in het Verenigd Koninkrijk? Het Europese principe van wederkerigheid zorgt ervoor dat ook voor hen een recht op verblijf en tewerkstelling geldt. Daarnaast genieten ze bescherming op het vlak van sociale zekerheid en arbeidsvoorwaarden.
 
Het Verenigd Koninkrijk moet – net zoals België – maatregelen nemen om aan Belgische onderdanen het behoud van een aantal rechten te garanderen tijdens een overgangsperiode. Dit maakt onderdeel uit van de deal met de Europese unie en daarrond hangt nog een pak onzekerheden…

Zijn er nog meer gevolgen voor mijn business?Natuurlijk maakt niet alleen uw personeel zich zorgen over een Brexit. De Brexit heeft een impact op het vrije verkeer van werknemers, maar ook op dat van goederen en diensten. U houdt er beter rekening mee dat er voor bedrijven die regelmatig met het Verenigd Koninkrijk samenwerken, een aantal formele regels komen, zoals bijkomende douaneformaliteiten.

Daarnaast zijn er heel wat Britse ondernemingen die overwegen om zich in België te komen vestigen, om alzo de Europese regelgeving verder te kunnen toepassen.
 
Werkt u voor een Britse onderneming of heeft u weet van een Brits bedrijf dat wenst te starten met personeel in België? Securex kan informeren en assisteren met het volledige proces van registratie tot eerste loonbrief. Alle verplichte formaliteiten van de buitenlandse werkgever worden voldaan en wij informeren u doorheen heel het proces van de volgende stappen.

Wilt u meer informatie over de impact van de brexit op uw onderneming? Vul de vragen op bijgevoegd formulier in. Onze experts nemen contact met u op.