Login
Blog Werkgevers

Beperk de impact van de coronacrisis met werkbaarheidscheques

Werkgevers | 17 juni 2020

Het is belangrijk dat alle werknemers veilig, gezond, gelukkig en gemotiveerd terug aan de slag kunnen gaan. Want deze elementen zorgen ervoor dat ze zich meer betrokken voelen, dat ze beter presteren en dat ze langer blijven werken.
Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Beperk de impact van de coronacrisis met werkbaarheidscheques
Welke factoren bepalen hun welzijn? Welke acties moet u ondernemen om een duurzaam, veilig en werkbaar beleid te voeren? Laat u daarom ondersteunen om hier meer inzicht in te krijgen. En gebruik de werkbaarheidscheques om dit deel te laten financieren. Lees er hieronder alles over.
 
Wat is een werkbaarheidscheque?De werkbaarheidscheque is een maatregel van het actieplan ‘werkbaar werk’ van de Vlaamse regering Het doel van dit plan? De kwaliteit van onze loopbaan verbeteren. Met deze cheque krijgt u financiële steun om de werkbaarheidsgraad in uw bedrijf in kaart te brengen.

Maar dat is niet alles! De Vlaamse regering heeft de mogelijkheden nu uitgebreid. U kunt de cheques voortaan ook gebruiken om de impact van de coronacrisis te reduceren. Met de cheques kunt u advies, begeleiding of opleidingen financieren om
 
 • De werkbaarheid te verbeteren. Met het organiseren van surveys rond:
  • Inzetbaarheid, motivatie,  risicoanalyse psychosociale aspecten...
 • De competenties van de medewerkers te versterken om te kunnen werken in een gewijzigde arbeidscontext:
  • Change management (begeleiding en opleiding)
  • Opleiding rond leiding geven op afstand
 • De werkposten en arbeidsorganisatie aan te passen. Met workshops over
  • Ergocoaching voor thuiswerkers
  • Implementatie van telewerk
 • De impact op het psychisch welzijn aan te pakken. Met oplossingen zoals
  • De post-corona scan
  • Opleidingen rond mentaal welzijn, vitaliteit
  • Psychosociale coaching met medewerkers (individueel of in groep)

Hoeveel bedraagt de steun?
 • Het maximumbedrag per ondernemingsnummer is € 10.000
 • Een bedrijf moet zelf 40% van de oorspronkelijke factuur financieren, 60% wordt gesubsidieerd.
 • Een bedrijf mag maximaal 3 keer beroep doen op de cheques.
 • Het totaal budget van € 3.000.000 € voor de werkbaarheidscheques en de verhoging KMO-portefeuille samen. En op is op!
Wat zijn de voorwaarden?Uiteraard zijn er verbonden aan deze tegemoetkoming:
 • De werkbaarheidscheque is voor ondernemingen uit de social en socialprofitsector.
 • De onderneming moet een rechtspersoonlijkheid hebben (dus geen feitelijke vereniging, tijdelijke handelsvennootschap of maatschap).
 • Het bedrijf moet minstens 1 werknemer tellen.
 • Met een erkende dienstverlener van de kmo-portefeuille werken (zoals Securex).
 • De onderneming moet een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest hebben.
 • De aanvraag moet binnen zijn voor 31 december.
 
Hoe vraag ik werkbaarheidscheques aan?De aanvraag gebeurt online  volgens onderstaand proces:
 
Bekijk ook alle video's van de Vlaamse overheid en raadpleeg onze infografiek, daar vindt u alle informatie in een oogopslag
 
Investeer in uw toekomst en kies voor een duurzaam beleid. Securex werkt samen met u een plan uit voor meer inzetbaar werk.

 
Securex, als erkende dienstverlener, ondersteunt u in al uw projecten. Post-corona scan, surveys, ergocoaching, implementatie van telewerk... Contacteer ons voor meer info!