Login
Blog Werkgevers

#BackToWork - Wat zijn de spelregels voor telewerken?

Werkgevers | 03 september 2021 | Geschreven door Frederik Dhont

Sinds de coronaviruscrisis is de organisatie van het werk ingrijpend veranderd. Veel werknemers moesten telewerken. Maar vanaf 1 september 2021 wordt telewerken niet langer aanbevolen (behalve in Brussel). Het is dus tijd om na te denken over een geleidelijke terugkeer naar de werkplek. Niettemin hebben de maanden van telewerken geleid tot een andere kijk op terugkeer naar het werk ‘zoals vroeger’. Het woord ‘hybride werken’ ligt op ieders lippen.

#BackToWork - Wat zijn de spelregels voor telewerken?

Wat is hybride werken? Het is de mogelijkheid om te werken op kantoor en thuis of op een andere locatie (bij de klant, in een coworking space...).

Wilt u dat uw werknemers ook na 1 september kunnen blijven telewerken en heeft u telewerken nog niet in uw bedrijf ingevoerd? Dan raden we u aan om structureel telewerk in te voeren in uw onderneming.

In dit artikel nemen we de verschillende telewerkmogelijkheden onder de loep:

Structureel telewerk 

Van structureel telewerk is sprake wanneer u met uw werknemer afspreekt dat hij een bepaald aantal dagen per week thuiswerkt, bijvoorbeeld 3 dagen per week. Het telewerk is dan op regelmatige basis georganiseerd.

Om het in uw bedrijf in te voeren, moet u met uw werknemer een schriftelijke telewerkovereenkomst of een bijlage bij de arbeidsovereenkomst sluiten, waarin verplichte vermeldingen zijn opgenomen, zoals de frequentie van het telewerk of de regelingen voor de tenlasteneming van de kosten en uitgaven.

Er wordt aanbevolen een policy te hebben met informatie over het beleid van uw bedrijf en bepaalde collectieve akkoorden over structureel telewerken.

Invoeren van structureel telewerk in uw arbeidsreglement

Om structureel telewerk in te voeren, moet u met uw werknemer een schriftelijke telewerkovereenkomst of een bijlage bij de arbeidsovereenkomst sluiten. Wij raden u ook aan een policy op te stellen en dit in uw arbeidsreglement op te nemen, en wel om drie redenen:

 

Occasioneel telewerk 

Er is sprake van occasioneel telewerk als uw werknemer thuis moet werken in occasionele situaties zoals overmacht, een onverwachte staking of een bezoek aan de dokter.

Ook hier bevelen we aan om een policy op te stellen om de modaliteiten van occasioneel telewerk collectief vast te leggen:

  • De nodige apparatuur
  • Technische ondersteuning, eventuele bereikbaarheid van de werknemer tijdens het telewerk
  • De eventuele tenlasteneming door de werkgever van de kosten in verband met telewerk.

Op die manier weten uw werknemers waaraan ze zich moeten houden.

Zodra de regels zijn vastgesteld, moeten ze in het arbeidsreglement worden opgenomen en bepaalde vermeldingen bevatten, zoals de functies en/of activiteiten waarvoor telewerk mogelijk is of de eventuele bereikbaarheid van de werknemer tijdens het telewerk.


Covid-19-telewerk 

Dit is het door de cao 149 ingevoerde telewerk. Die cao biedt een wettelijk kader voor telewerk dat door de overheid verplicht is gesteld of wordt aanbevolen naar aanleiding van het coronavirus. Covidgerelateerd telewerk is alleen van toepassing als u vóór 1 januari 2021 nog niets in uw bedrijf had ingevoerd.

Ook hier zijn duidelijke schriftelijke afspraken (over apparatuur, kostenvergoeding, werklast, arbeidstijd en controle) aanbevolen.

Let op: vanaf 1 september 2021 wordt telewerken in Vlaanderen en Wallonië niet langer aanbevolen. Dit betekent onder meer dat de cao nr. 149 niet langer van toepassing is. Als u wilt dat uw werknemers kunnen blijven telewerken en u hebt nog geen structureel telewerk ingevoerd, dan is het tijd om dat te doen.

Hoe organiseert u de terugkeer naar kantoor in de beste omstandigheden?

De terugkeer naar kantoor ontheft u niet van het blijven naleven van de veiligheidsregels. U moet alle passende preventieve maatregelen blijven nemen, zoals:

  • Zorgen voor social distancing: vloermarkeringen, fysieke barrières, enz.
  • Nemen van hygiënische maatregelen: zorgen voor middelen om de handen te wassen, geschikte handgels of ontsmettingsmiddelen, een goede schoonmaak van de arbeidsplaats en de werkposten, enz.
  • Ventilatie en verluchting: natuurlijke ventilatie door het openen van deuren en ramen of mechanische ventilatie
  • Erop toezien dat in de bedrijfsruimten maskers worden gedragen bij verplaatsingen

U vindt alle preventieve maatregelen in de Generieke gids: veilig aan het werk tijdens de coronacrisis’ van de FOD Werkgelegenheid. Hou er ook rekening mee dat er richtlijnen bestaan op sectorniveau en raadpleeg ze eveneens.