Menu
Blog Werkgevers

7 vragen/antwoorden over het coronavirus (Covid-19)

Werkgevers | 03 maart 2020 | Geschreven door Sophie Lefevre

Zie al onze FAQ op www.securex.be/corona.

Sinds zondag 01.03.2020 zit België in fase 2 (op een schaal van 3) van het noodplan van de FOD Volksgezondheid. Concreet betekent dit dat het virus aanwezig is op ons grondgebied en dat de verspreiding ervan moet voorkomen worden.


 

7 vragen/antwoorden over het coronavirus (Covid-19)
De situatie evolueert van uur tot uur. De nieuwste updates kunt u vinden op de speciale pagina van de FOD Volksgezondheid: www.info-coronavirus.be 

Voor reizen naar het buitenland kunt u de rubriek "Reisadvies" van de FOD Buitenlandse Zaken raadplegen. 


We halen hier ook de vragen aan die het meeste terugkomen.

Mogen personen die terugkeren uit landen of regio's waar coronapatiënten gemeld het werk hervatten?Vandaag (03/03/2020) meldt de FOD Volksgezondheid dat personen die terugkeren uit landen of regio's waar coronapatiënten zijn gemeld, gewoon weer aan het werk kunnen.
 
U kunt hen dus niet de toegang tot de werkvloer weigeren met als enige reden de terugkeer uit een risicogebied.

Wel zijn er enkele specifieke maatregelen mogelijk. U kunt in overleg met uw werknemer tijdelijke preventieve maatregelen afspreken voor de duur van de mogelijke incubatieperiode (van 2 tot 14 dagen), bijvoorbeeld: werken in een afzonderlijk kantoor, thuiswerken en deelname aan vergaderingen met veel collega’s vermijden.

Maar wat met werknemers die binnen die 14 dagen symptomen ontwikkelen zoals koorts en/of ademhalingsmoeilijkheden? Zij moeten thuis blijven, een huisarts bellen en hun reisgeschiedenis en symptomen vermelden. De huisarts kan de situatie goed beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.

 
Moet ik deze werknemers naar de arbeidsarts sturen?Neen. De Externe Dienst voor Preventie en Bescherming voert geen testen uit.
Bovendien voorzien de autoriteiten vandaag de dag niet in systematische screeningtests voor mensen die terugkeren uit risicogebieden. Als bij de persoon in kwestie symptomen optreden, moet u deze naar zijn huisarts verwijzen.


Kan ik telewerken of vakantie verplichten?Neen, dat kunt u niet verplichten. Als telewerk binnen uw onderneming een optie is, kunt u natuurlijk wel aan uw werknemers vragen om tijdelijk thuis te werken. U kunt dat bijvoorbeeld voorstellen als ze terugkomen uit een risicogebied. Maar uw werknemers moeten daarmee wel akkoord gaan. Telewerk kan enkel in onderling overleg uitgevoerd worden.
In dit geval gaat het over occasioneel telewerk waarvoor u best een schriftelijke overeenkomst afsluit met uw werknemers. Bij uw Sociaal secretariaat kunt u een dergelijke overeenkomst verkrijgen.
En uw werknemers verplichten om vakantie te nemen als ze uit een risicogebied terugkomen? Ook dat is niet toegestaan. Vakantiedagen opnemen kan enkel in onderling akkoord.
Conclusie: u kunt uw werknemers momenteel niet verplichten om thuis te blijven!


Welke preventiemaatregelen kunt u nemen?De ‘World Health Organisation’ (WHO) heeft een advies voor werkgevers ontwikkeld. Ze wijst op een aantal preventieve maatregelen die op de werkvloer best worden genomen om de verspreiding van het coronavirus op de werkplek zo goed mogelijk tegen te gaan.
 • Voorzie propere en hygiënische werkplekken (zoals bureautafels, toetsenborden) door deze regelmatig te ontsmetten;
 • Maak uw werknemers bewust van een goede handhygiëne.
  • Zorg ervoor dat er zeep en handdoeken, bij voorkeur wegwerpbare, beschikbaar zijn.
  • Plaats dispensers met handontsmettingsmiddel op goed zichtbare plaatsen en zorg ervoor dat die regelmatig worden bijgevuld
  • Communiceer voldoende over het belang van een goede handhygiëne (affiches Handen wassen Bescherm u tegen het coronavirus)
 • Voorzie een goede respiratoire hygiëne op de werkplek door het gebruik van papieren zakdoekjes in geval van hoesten en niezen;
  • Zorg ervoor dat er papieren zakdoeken beschikbaar zijn en dat deze op een hygiënische manier weggegooid worden (gesloten vuilnisbakken).
 • Informeer de werknemers dat ze zich met ziektesymptomen zoals hoesten en/of koorts beter niet naar de werkplek begeven;
 • Voorzie thuiswerk, als het mogelijk is, in een aantal gevallen (bv. bij recent bezoek aan de regio’s waar het virus zich verspreidt);
 • Voorzie duidelijke instructies wanneer iemand ziek wordt en vermoedelijk het coronavirus heeft.

Hoe beschermt u zichzelf tegen het coronavirus?
Enkele voorzorgsmaatregelen:
Het belangrijkste is de gebruikelijke hygiënemaatregelen te nemen, vooral omdat ook het griepseizoen nog niet volledig voorbij is. Handhygiëne is essentieel om de verspreiding van het virus te beperken. Het is vooral via onze handen - besmet door te hoesten, niezen of praten - dat we het virus via speekseldruppeltjes verspreiden. 
 
Maak uw medewerkers ervan bewust  door herhaling van de basisregels:
 1. Zeker doen: was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) uw handen met water en zeep. Op onze affiche, ziet u hoe u best uw handen wast.
 2. Moet u hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in uw elleboogplooi.
 3. Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 4. Vermijd om handen te geven en te kussen.
 5. Blijf zeker thuis als u ziek bent. Ga niet naar het werk!
 6. Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
 7. Probeer erop te letten uw gezicht zo weinig mogelijk aan te raken met uw handen.
Zorg ervoor dat er zeep en handdoeken, bij voorkeur wegwerpbare, beschikbaar zijn.
Gebruik onze affiches:  
Moeten er maskers beschikbaar worden gesteld?Het gebruik van mondmaskers om een infectie met het coronavirus te voorkomen, heeft enkel zin in ziekenhuizen waar patiënten met het coronavirus verzorgd worden en in laboratoria waar het lichaamsmateriaal van deze patiënten onderzocht wordt. Het dragen van mondmaskers op publieke plaatsen heeft momenteel geen enkele meerwaarde.
Bovendien geeft het dragen van een masker een vals gevoel van veiligheid.
 
Als er maskers beschikbaar worden gesteld, moet er rekening mee worden gehouden dat maskers niet voldoende zijn om te beschermen tegen besmetting als ze niet worden gecombineerd met andere preventieve maatregelen (hygiëne).

Een masker moet ook correct worden gedragen. Op haar site herinnert de WHO ons aan de aandachtspunten:

Hoe een masker op te zetten, te gebruiken, te verwijderen en weg te gooien
 • Vooraleer u een masker opzet: was uw handen met een hydroalcoholische oplossing of met water en zeep
 • Plaats het masker zodanig dat het de neus en de mond bedekt en zorg ervoor dat het zo goed mogelijk is aangepast aan uw aangezicht
 • Wanneer u een masker draagt: probeer het niet aan te raken. Elke keer wanneer u een gebruikt masker aanraakt: was uw handen met een hydroalcoholische oplossing of met water en zeep
 • Wanneer het masker vochtig wordt: vervang het door een nieuw en hergebruik geen maskers voor eenmalig gebruik
 • Om het masker te verwijderen: haal het langs achteren weg (raak de voorkant van het masker niet aan); gooi het onmiddellijk in een gesloten vuilnisbak; was uw handen met een hydroalcoholische oplossing of met water en zeep.
 Meer weten over het nut van een mondmasker? Lees dan dit interview met dr. Steven Van Gucht, professor virologie en voorzitter van het Wetenschappelijk Comité Coronavirus.
 

Het coronavirus en de werkloosheid omwille van overmacht: wat zijn de voorwaarden?

De minister van werk heeft aangekondigd dat de RVA aanvaardt dat u tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht inroept omwille van het coronavirus.

Indien u werkloosheid voor overmacht voor het coronavirus wil inroepen, moet u zowel de link met het coronavirus aantonen als voldoen aan volgende voorwaarden:

 • de oorzaak van de werkloosheid is een plotse, onvoorzienbare situatie;
 • de oorzaak is onafhankelijk van de werknemer en de werkgever;
 • de arbeidsovereenkomst kan niet uitgevoerd worden door de overmacht. Als de uitvoering moeilijker wordt of duurder wordt voor uw onderneming, is niet aan de voorwaarde voldaan;
 • de overmacht is tijdelijk;
 • u als werkgever moet voldoen aan de administratieve verplichtingen van de RVA.

U kunt de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht, zowel voor uw bedienden als uw arbeiders inroepen.

De directeur van het werkloosheidsbureau van de RVA zal uiteindelijk beslissen of u aan alle voorwaarden voldoet. Is dat het geval? Dan zullen uw werknemers recht hebben op werkloosheidsuitkeringen voor de volledige arbeidsdagen waarop zij werkloos waren.


Aanvullende informatie op de volgende website

FOD Volksgezondheid
World Health Organization - Novel Coronavirus (2019-nCoV) travel advice
Institute of Tropical Medicine Antwerpen
Lex4You