Login
Blog Werkgevers

5 antwoorden op prangende vragen over COVID-19 en vakantie

Werkgevers | 17 juli 2020

Nadat we enkele maanden verplicht zijn thuisgebleven, is iedereen blij dat de vakantie is aangebroken. Toch is vakantie tegenwoordig niet zonder risico’s. Waarop moet u als werkgever letten wanneer een medewerker terugkeert uit het buitenland? U zit vast met heel wat vragen. Hieronder vindt u het antwoord op de belangrijkste.

5 antwoorden op prangende vragen over COVID-19 en vakantie
1. Mag ik eisen dat mijn medewerkers me vertellen wat hun reisbestemming is? Nee, u mag uw medewerkers niet verplichten om hun reisplannen door te geven. Vraag hen wel om hun gezond verstand te gebruiken. En om rekening te houden met het reisadvies van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

2. Mag ik mijn medewerkers verbieden om op reis te gaan – zeker naar een risicogebied?Nee, u hebt geen inspraak in de reisplannen van uw medewerkers. Ook niet als u vermoedt dat ze naar een risicogebied trekken. Als werkgever hebt u alleen gezag over uw medewerkers terwijl ze bij u aan het werk zijn. Tijdens hun vrije tijd mogen ze doen wat ze willen. Reist een medewerker bewust naar een risicogebied? Dan draagt hij daarvan zelf de gevolgen.

3. Mag ik van mijn medewerkers vragen om na hun reis in quarantaine te gaan?De regering geeft reisgebieden drie kleurcodes:
  • groen: geen risico
  • oranje: matig risico
  • rood: hoog risico
Is een medewerker naar een groen gebied geweest? Dan mag u geen quarantaine van hem eisen. Een medewerker die in een rood gebied is geweest, is wel wettelijk verplicht om bij terugkeer in quarantaine te gaan. Hij mag dan niet naar uw kantoor komen, maar wel telewerken.

Een medewerker die terugkeert uit een oranje gebied, krijgt van de regering alleen het advies om zich te laten testen op het virus of zichzelf in quarantaine te plaatsen. Weigert hij beide? Dan kan hij beter nog niet naar de werkvloer komen. Telewerken is een oplossing.

Let op: de medewerker moet alleen rekening houden met de kleur bij zijn terugkeer, niet bij zijn vertrek.

4. Een medewerker zit in quarantaine. Moet ik zijn loon betalen?Medewerkers die terugkeren uit een rood of oranje gebied, gaan meestal in quarantaine. Kunnen ze telewerken? Dan hebben ze uiteraard recht op hun loon.

Is thuiswerk niet mogelijk? Dan bent u verplicht om de arbeidsovereenkomst tijdens de quarantaine op te schorten. U betaalt hen dan ook geen loon. Met een quarantainegetuigschrift van hun behandelend arts hebben uw medewerkers in principe (zie artikel op Lex4You van 17/07/2020) wel recht op een uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Of u kunt met hen overeenkomen om vakantie- of recuperatiedagen te gebruiken voor die quarantaineperiode. Zo krijgen ze toch hun normale inkomen.

5. Welk ander initiatief kunt u nemen? Wij raden u aan om uw personeel te sensibiliseren door middel van een communicatie die hen eraan herinnert:
  • dat het belangrijk is om de elementaire afstands- en hygiënische maatregelen te volgen wanneer ze reizen, ongeacht de bestemming.
  • om de website van de FOD Buitenlandse Zaken te raadplegen wanneer ze terugkomen uit vakantie.
Vermeld ook hoe belangrijk het is de afstands- en hygiënemaatregelen te respecteren in het bedrijf.
Wij bieden u ons communicatiemateriaal aan
 
Heeft u als werkgever nog vragen over corona? Vind de antwoorden in onze FAQ