Login
Blog Ondernemers

Uw wettelijk pensioen opkrikken?

Dat doet u zo!
Ondernemers | 21 oktober 2020 | Geschreven door Herman Boonen

Dat ondernemers geen hoog pensioenbedrag mogen verwachten op hun pensioenleeftijd,  is niets nieuws. Na jaren hard werken bedraagt het gemiddelde wettelijke pensioen van ondernemers in België momenteel slechts 900 euro. Geen gigantische som dus om uw huidige levenstandaard mee te behouden.

Uw wettelijk pensioen opkrikken?
Maar, geen nood. Om hieraan tegemoet te komen voorziet de Belgische wetgeving verschillende formules om uw wettelijk pensioen aan te vullen met verschillende soorten pensioenverzekeringen. Interessant hierbij is dat deze een belangrijk fiscaal voordeel voor u kunnen opleveren.
 
Weetje: wist u dat er momenteel politieke discussies gaande zijn met het oog op een verhoging van het wettelijk pensioen voor zelfstandigen naar € 1.500 per maand? Een positief vooruitzicht!

De keuze van het type pensioenverzekering is sterk afhankelijk van het statuut van uw onderneming en de ondernemingsvorm. Om te weten over welk pensioenkapitaal u zult beschikken vanaf uw pensioen, moet u ook rekening houden dat de duurtijd, de hoogte van de premiebetalingen en de keuze van uw beleggingsvorm een invloed hebben op uw toekomstig pensioenbedrag.

Welke aanvullende spaarmogelijkheden bestaan er?Naast het wettelijk pensioen voor zelfstandigen, zijn er dus nog tal van opties om uw pensioen mee aan te vullen. Afhankelijk van uw situatie, zal de ene optie beter bij u passen dan de andere. We sommen de mogelijkheden voor u op:

1. Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)Een belangrijk onderdeel in het aanvullend pensioen voor zelfstandigen, is het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, oftewel: VAPZ. Deze optie kan zowel door ondernemers in hoofd- als bijberoep genomen worden, en is ook mogelijk voor meewerkende echtgenoten.

Kenmerkend aan deze optie is dat alle premies die u stort 100% aftrekbaar zijn als beroepskost. Dit heeft niet enkel als voordeel dat de basis voor uw belastingen omlaag gaat, maar ook de basis voor de berekening van uw sociale bijdragen. Interessant dus! 

Bijkomende voordelen van het VAPZ is het ontbreken van een taks op de betaalde premies en een zeer voordelige fiscale behandeling van uw eindkapitaal. Kortom, een must voor elke zelfstandige ondernemer of bedrijfsleider!
 
Weetje: wist u dat de fiscale administratie heeft beslist om de fiscale aftrekbaarheid van de VAPZ-premies in 2020 toch toe te laten? Dit speciaal voor ondernemers die uitstel van betaling vroegen van hun sociale bijdragen omwille van de coronacrisis. Voordeel hiervan is dat de pensioenopbouw dus niet in het gedrang komt en uw voorziene eindkapitaal toch haalbaar blijft.

2. De Individuele Pensioen Toezegging (IPT)Bent u actief als vennootschap? Dan is de Individuele Pensioen Toezegging een zeer interessante tweede optie. Wist u zelfs dat elke bedrijfsleider of bestuurder die een regelmatige verloning krijgt van de vennootschap ook kan genieten van de IPT?

Uw IPT-contract wordt steeds onderschreven en betaald door de vennootschap. Ook hier zijn de premies 100% aftrekbaar als bedrijfskost voor de vennootschap, wat op zijn beurt  de vennootschapsbelasting naar beneden haalt. 

Let wel, voor deze optie dient u rekening te houden dat u slechts 80% aanvullend pensioen mag opbouwen. Dit wil zeggen dat wanneer u de pensioenleeftijd bereikt, uw inkomen maximaal 80% mag bedragen van uw laatste normale bruto jaarloon van wanneer u nog actief was.

3. De Pensioen Overeenkomst voor Zelfstandigen (POZ)Sinds 2018 kunnen zelfstandigen die niet onder vennootschap werken ook een beroep doen op de Pensioen Overeenkomst voor Zelfstandigen. Deze spaarmogelijkheid is in het leven geroepen om zelfstandigen bijkomende opties te geven. Men kan het zien als de IPT voor éénmanszaken.

De POZ is zeker een mooi extraatje om uw pensioen op te bouwen. Toch moet u wel rekening houden dat deze optie beperkt is tot maximum 30% belastingvermindering via uw personenbelasting.

Zowel voor de IPT als voor de POZ bestaat de mogelijkheid  aparte premies te storten die gebaseerd zijn op uw inkomsten uit het verleden. Dit noemen we in vaktermen ook wel eens de “back-service” of “koopsom”. Via éénmalige stortingen kunt u zo uw pensioenkapitaal sterk aanvullen.

Wist u zelfs dat u hier onder bepaalde voorwaarden vroegtijdig een voorschot van kunt opnemen? Dit voor het verwerven, het bouwen, het herstellen of verbouwen van een onroerend goed binnen de Europese Economische Ruimte. Interessant, niet?

Wat is een goede spaarmogelijkheid voor mij?Het is duidelijk: er zijn tal van opties om uw wettelijk pensioen aan te vullen. Maar, de grote vraag blijft natuurlijk: welke past het best bij u? Ontdek het nu via onze pensioensimulator. Hier krijgt u een persoonlijke simulatie van uw potentieel eindkapitaal aan uw pensioenleeftijd. 
 

Een aanvullend inkomen voor een zorgeloze oude dag?

Ontdek de oplossing die het best bij u past met onze simulator

Naar de simulatietool

De resultaten van uw simulatie kunnen gebruikt worden voor een verdere verfijning en aanpassing van uw pensioenspaarplan. Afhankelijk van uw specifieke en individuele situatie kunnen onze experten een volledig gepersonaliseerd plan voor u uitwerken.

Het rendement van uw aanvullend pensioen U wilt uiteraard zoveel mogelijk rendement halen uit uw aanvullend pensioensparen. Dat kan zeker! We bekijken even de drie belangrijkste elementen voor een hoog rendementskapitaal:

1. De intrestvoetenEen eerste element in het rendement van uw aanvullend pensioen zijn de intrestvoeten. De spaarmogelijkheden om uw wettelijk pensioen aan te vullen hebben klassiek een gegarandeerde intrestvoet. Voor de specialisten onder ons is dit ook gekend onder het ‘beleggen in Tak 21’.

2. De winstdeelnameEen tweede belangrijk rendementsaspect, is de winstdeelname van de gekozen pensioenspaarmogelijkheid. Elke verzekeraar kan jaarlijks bepalen welk percentage van zijn winstdeling hij zal toekennen aan de verzekeringsproducten. Uiteraard is de winstdeelname niet gegarandeerd, dit in tegenstelling tot de gegarandeerde interestvoeten.
 
Weetje: Securex heeft in 2019 een winstdeling toegekend van 0,95% voor alle contracten met een jaarlijkse rentevoet. Dit voor contracten met een totaal bruto rendement van 2,10% voor alle stortingen van dat jaar. In de huidige financiële context een zeer mooi percentage dus.

3. De mogelijkheid tot beleggenEen derde optie om uw rendement te verhogen, is het beleggen in verzekeringsfondsen. Deze beleggingsvorm is ook wel gekend als de Tak 23 beleggingen. Met een tak 23 belegging combineert u een belegging met uw aanvullend pensioensparen. Dit type van beleggen is fiscaal zeer aantrekkelijk en zeker een geschikte manier om aan vermogensplanning te doen. Uiteraard is er geen rendements- of kapitaalsgarantie, aangezien uw geld deels wordt belegd. Maar, gezien de huidige intrestvoeten, is de kans op hoger rendement zeker aanwezig.


Het is dus duidelijk: als ondernemer kunt u bovenop uw wettelijk pensioen nog een mooi extra pensioen opbouwen. Bent u benieuwd wat dit voor u betekent? Laat onze pensioensimulator dan maar zijn werk doen.
Wilt u graag een analyse voor uw specifieke situatie? Wilt u een eerste stap zetten naar een betere pensioenopbouw? Contacteer zeker onze experten.