Login
Blog Ondernemers

Een vennootschap oprichten via authentieke akte?

Sinds 1 augustus kan het ook digitaal!
Ondernemers | 20 mei 2021

Zelfstandige worden is een grote stap, die u graag goed voorbereid neemt. Zeker als u een vennootschap wilt oprichten komt er heel wat papierwerk aan te pas. Als ondernemer moet u nog steeds fysiek bij de notaris langsgaan voor de oprichting van een cv, bv of nv omdat hiervoor een authentieke akte nodig is. Goed nieuws: sinds 01/08/2021 kan dit ook volledig digitaal!

Een vennootschap oprichten via authentieke akte?
Een vennootschap oprichten? Een samenvattingVandaag gebeurt de oprichting van een vennootschap altijd schriftelijk, met een zogenaamde akte.
Deze bevat de statuten van de vennootschap, met al haar kenmerken (naam, zetel, doel, …) en haar werkingsregels.
De juridische vorm die u kiest voor uw vennootschap bepaalt welke akte nodig is:

Een vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheidWelk type? Een maatschap, VOF en een CommV

Enkel de beherende vennoten hebben hier een onbeperkte aansprakelijkheid.* Dan volstaat een onderhandse akte. Als oprichter kunt u deze akte zelf opstellen, dus zonder de tussenkomst van een notaris. De (verkorte versie van de) onderhandse akte moet u neerleggen bij de Ondernemingsrechtbank en moet in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.

* De stille vennoten zijn enkel beperkt aansprakelijk, d.w.z. dat de aansprakelijkheid niet verder gaat dan voor het bedrag dat de stille vennoot inbrengt.
Wilt u een vennootschap oprichten via een onderhandse akte?
Het Securex Ondernemingsloket kan u hierbij helpen.

Neem contact op met uw dichtstbijzijnde kantoor!
Een vennootschap met een beperkte aansprakelijkheidWelke type? BV, CV, NV.
Om dit type vennootschap op te richten bent u verplicht een beroep te doen op een notaris om een authentieke akte (=oprichtingsakte) te laten opstellen. De notaris zorgt er dan voor dat de statuten in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.

De statuten, onderling overeengekomen, moeten neergelegd worden bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank en gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Uw financieel plan en bankattest (voor een inbreng in geld) moet u ook aan de notaris voorleggen.

Sinds 01/08/2021: vennootschap via authentieke akte ook via digitale wegConcreet betekent dit dat de authentieke akte tijdens een videocall met de notaris digitaal kan onderschreven worden. Is er een vermoeden van fraude? Dan kan er toch nog geëist worden om fysiek bij de notaris langs te gaan. 

Deze digitalisering is ongetwijfeld een meerwaarde voor heel wat ondernemers.
 

De verschillende vennootschapsvormen

Meer weten de vennootschapsvormen die allemaal bestaan en wat ze exact inhouden?

Lees er hier alles over
Dit zou u ook kunnen interesseren: