Login
Blog Ondernemers

Uw cijfers opvolgen, dat doet u zo

Ondernemers | 17 juli 2019 | Geschreven door Frederik Dhont

Ondernemen is meer dan enkel hard werken. Een échte ondernemer heeft ook interesse voor zijn cijfers en administratie. “Helaas kom ik veel mensen tegen die bureauwerk verloren tijd vinden. Nochtans is dat essentieel om uw onderneming te wapenen voor de toekomst.”

Uw cijfers opvolgen, dat doet u zo
Business coach Philippe Wyffels – zelf ondernemer in hart en nieren – spreekt uit ruim 35 jaar ervaring. Als man van de cijfers zet hij dagelijks startende en ervaren ondernemers op weg naar groei en succes. “Er is met bijna alles een inkomen te verdienen, zolang u het goed aanpakt."

blog-uw-cijfers-paspoort-(500x338)-nl.jpg

U ziet vaak mensen die hun job willen opgeven voor een ondernemersdroom. Wat drijft hen?Philippe: “Ondernemen, dat zit in u of niet. En als dat in u zit, dan moet u daar zeker iets mee doen. Maar spring nooit in een blind avontuur, want dat loopt slecht af. Neem uw tijd om alles te overwegen en berekenen en vraag desnoods raad aan een expert. Pas als u niets aan het toeval heeft overgelaten, kunt u starten.

Sommigen zien het echt groots. Ze dromen van een luxezaak in een grote stad en spiegelen zich aan bedrijven die al jaren bezig zijn. Maar uit de berekeningen tijdens de coaching blijkt dan dat ze jarenlang dag en nacht zullen werken, zonder een cent over te houden. Dat wil niet zeggen dat u uw ondernemersdroom moet opgeven, wel dat u best op zoek gaat naar een ander concept. Achteraf zijn die mensen mij dankbaar dat ik hen veel frustratie bespaard heb.”

Welk soort berekeningen bedoelt u dan concreet?Philippe: “We doen een complete financiële haalbaarheidsstudie, met verwachte inkomsten, uitgaven, winstmarges, cashflow en een fiscaal resultaat. We maken dat plan minstens voor de komende 3 jaar, want dat zijn de moeilijkste jaren om te overleven.
Niets is erger dan voortdurend tegen uw limieten werken
Philippe Wyffels
Vaak onderschat men de nodige investeringen. Een winkel inrichten, de eerste voorraden aankopen, een website en logo maken, de overname van cliënteel, … dat vreet kapitaal. Vervolgens zijn er de kosten om alles draaiende te houden: de huur, voorraden bijvullen, het personeel betalen, een lening afbetalen, enz.

In het plan zit ook een cashflowberekening. Daaruit moet blijken of er genoeg ruimte is om betalingen te doen in die eerste moeilijke jaren. Een gemiddelde klant betaalt na 30 dagen, maar intussen moet u zelf uw leveranciers betalen. Ik hamer er op om te starten met genoeg financiële middelen. Desnoods moet u die extern zoeken, want niets is erger dan voortdurend tegen uw limieten werken.”

Is financiële haalbaarheid hetzelfde als een businessplan?Philippe: “Neen. Voor ik in actie schiet als man van de cijfers, moet het businessplan volledig goed zitten: wie is mijn doelgroep, hoe geraak ik tot bij de klant, enz. Veel mensen hebben een vaag idee, maar hebben moeite met de uitwerking. Hen verwijs ik eerst door naar mijn collega’s om het concept scherp te krijgen. Want als ik het concept niet begrijp, dan zit het niet goed (lacht).”
Het is niet omdat u hard werkt, dat de inkomsten automatisch volgen.
Philippe Wyffels
De wereld verandert snel. Heeft het nog zin om 3 jaar vooruit te kijken?Philippe: “Natuurlijk, u moet altijd werken aan de toekomst en objectieven stellen. Enkel zo blijft u groeien. Ondernemen is leuk, maar het moet weldoordacht zijn. Het is niet omdat u hard werkt, dat de inkomsten automatisch volgen. Niets aan het toeval overlaten, betekent ook nadenken over een Plan B. Ook dat neem ik mee in de financiële haalbaarheidsstudie.”

Een vaak gehoorde vraag is: welke prijs moet ik aan mijn klanten vragen?Philippe: “Mensen baseren zich soms op de prijs van de concurrentie en gaan daar dan een beetje onder. En dan ziet u schrijnende toestanden van zaakvoerders die verdrinken in het werk, maar toch amper inkomsten uit hun bedrijf halen. Hun personeel verdient dus meer dan zij zelf. Dan moet u even een zijstap nemen en u afvragen waarom uw zaak niet rendabel is. Tijdens een coaching met mij blijkt dan vaak dat de prijszetting totaal verkeerd is. 

Stel, u investeert in een machine van € 20.000, waardoor u een tafel kunt maken op één uur tijd. Voordien deed u daar tien uur over. Die machine moet u doorrekenen in uw prijs, anders gaat u enkel dat ene werkuur factureren. Hetzelfde geldt voor grondstoffen, afschrijvingen en onderhoudskosten. Belangrijk is om die berekeningen óók na afloop van een project te doen. Wat heeft u er aan overgehouden? Wie daar tijd voor maakt, kan daar véél uit leren.”
shutterstock_184739738_preview.jpg
Tip: bereken na afloop van een project of uw prijszetting juist was.

Tijd besteden aan uw administratie is makkelijker gezegd dan gedaan....Philippe: “En toch is het nodig. Elke ondernemer zou minstens een halve dag per week tijd moeten maken voor efficiënt beheer. Op tijd factureren, betalingen opvolgen, de aankooppolitiek bekijken, netwerken, de website onderhouden, enz. Bent u daar zelf niet sterk in, dan laat u zich best bijstaan.

Ik zeg altijd dat men objectieven moet vooropstellen, en alles moet doen om die te bereiken. Minstens één keer per kwartaal zou u dus uw cijfers moeten visualiseren. Dat kan gewoon in PowerPoint. Vergelijk die cijfers dan met het vorige kwartaal en hetzelfde kwartaal vorig jaar. Zo maakt u de groei van de onderneming zichtbaar. Ging u vooruit of achteruit? In dat laatste geval: wat is de oorzaak en hoe kunt u zich herpakken?”

Moeten ondernemers zelf in staat zijn om die cijfers op te volgen?Philippe: “Ja, eventueel met hulp van de boekhouder. U moet zelf geen boekhouder zijn, maar minstens interesse hebben voor uw financiën. Dat is het verschil tussen een zelfstandige en een échte ondernemer. Als ik met ervaren zelfstandigen spreek over brutomarges, eigen vermogen, vlottende activa, liquiditeit, … horen ze het soms donderen in Keulen. Dat zou niet mogen.”
 shutterstock_222756625_preview.jpg
Investeren is geen natte vingerwerk, maar uw winst van morgen.

U kunt elke euro maar één keer uitgeven. Hoe beslist u over belangrijke investeringen?Philippe: “Investeer enkel als u overtuigd bent dat u er winst uit kunt halen. Koop geen dingen aan om zomaar onkosten te maken. Spendeer niet al uw inkomsten aan een hoogtewerker van € 50.000 om één keer per jaar een dakrenovatie te doen. U betaalt dan misschien minder belasting, maar u houdt ook niets meer over. 

Wat wel een veelvoud kan opbrengen, is de hulp van een ervaren coach of consultant. Zie dat zeker niet als een noodzakelijk kwaad. Maak verder ook tijd voor uw boekhouder en stel vragen. De ideale boekhouder loopt niet achter uw cijfers aan, maar denkt proactief met u mee.”
Getallen zijn belangrijk, maar mensen evenzeer
Philippe Wyffels
Om het af te leren, nog een laatste goede raad?Philippe: “Geloof in uzelf, kijk naar de toekomst en… wees eerlijk. Getallen zijn belangrijk, maar menselijke relaties evenzeer. Als ondernemer werkt u voortdurend samen met personeel, klanten, leveranciers, vennoten. Een serieuze uitdaging, want vroeg of laat ontstaan er spanningen. Ik heb al meermaals gezien dat de beste vrienden na korte tijd uiteen gaan wanneer het financieel niet goed gaat. Regelmatig laat ik afspraken duidelijk op papier zetten in samenwerking met onze juristen. En ik blijf erbij: eerlijk en correct zaken doen, blijft het langst duren.”
 
Heeft u vragen over uw cijfers en groei?
  Contacteer ons