Menu
Blog Ondernemers

Crowdfunding of Crowdlending: welke optie kiezen om mijn project te financieren?

Ondernemers | 23 november 2017 | Geschreven door Anais Pellard

Nu de economie steeds meer de digitale kant op gaat, kan de financiële sector niet achterblijven. Met name collaboratieve financiering, ook wel participerende financiering genoemd, ontwikkelt zich op een exponentiële manier en biedt verschillende opties voor ondernemers op zoek naar startkapitaal.

Crowdfunding of Crowdlending: welke optie kiezen om mijn project te financieren?

Nu de economie steeds meer de digitale kant op gaat, kan de financiële sector niet achterblijven. Met name collaboratieve financiering, ook wel participerende financiering genoemd, ontwikkelt zich op een exponentiële manier en biedt verschillende opties voor ondernemers op zoek naar startkapitaal. Het principe is simpel: privé investeerders nemen deel aan de financiering van een project door een bedrag naar keuze toe te kennen. Er zijn 2 opties: kiezen voor crowdlending of crowdfunding?

Crowdfunding: staat er iets tegenover of niet?

In de media wordt steeds vaker over crowdfunding gepraat. Meerdere platformen bestaan al, zoals Crowdin in België, de Amerikaanse reus Kickstarter of KissKissBankBank en Ulule in Europa. De werking van deze financieringsvorm is vrij eenvoudig: elke particulier of ondernemer beschrijft zijn project in detail, vermeldt de gewenste som en de financieringstermijn waarin hij het geld wil ophalen.

Er zijn 2 vormen van crowdfunding te onderscheiden. In de eerste plaats kan de fondsverwerving worden aanschouwd als een donatie- of beloningsmodel, waar financiers meestal iets in de plaats krijgen in ruil voor hun gedoneerde som, bv. een goed product. Een voorbeeld hiervan is financiers van een micro-brouwerij die een bierfles ontvangen. Bij de andere vorm krijgen investeerders aandelen van de onderneming en worden ze aandeelhouder. Dit fenomeen heet equity crowdfunding.

Particulieren die in het project willen investeren kunnen een donatie naar keuze geven Belangrijk om weten is dat naargelang het gekozen platform de donatie met of zonder tegenpartij kan zijn. In de meeste gevallen adresseren onbaatzuchtige donaties zich tot associatieve projecten, die hun eigen websites hiervoor hebben. Is dit niet het geval, dan beloven de ondernemers naargelang het bedrag van de donatie voordelen aan hun financiers. Desalniettemin moet de ondernemer een goed uitgewerkt project voorstellen aan mogelijke investeerders om succes te garanderen en er zelf promotie voor maken om zo veel mogelijk fondsen te vergaren en de gewenste som binnen te rijven binnen de termijn. Indien niet, dan is het geld verloren.

Crowdlending ofwel lenen tussen particulieren

De tweede optie bij collaboratieve financiering voor ondernemers neemt de vorm aan van een participatieve lening, waarbij derde partijen een gedeelte bijdragen aan het startkapitaal van het project. Gekend onder de term crowdlending, ofwel peer-to-peer lending, biedt deze alternatieve financieringsvorm bepaalde voordelen. Om aanspraak te maken op een lening presenteert de ondernemer zijn project in detail, maar hij moet tevens zijn financiële situatie voorleggen om zijn terugbetalingscapaciteit te bewijzen. Het gaat hier dus niet om een altruïstische financieringsvorm zoals bij crowdfunding gebaseerd op donaties: investeerders hopen bij crowdlending nteresten terug te verdienen op de uitgeleende som.

De ondernemer hoeft zelf geen promotiewerk uit te voeren en heeft minder onzekerheden wat betreft de naleving van de financieringstermijn om het geld op te halen. Nochtans verloopt de toegang naar de gewenste som niet altijd even snel: platformen van leningen tussen particulieren, zoals Mozzeno, verdelen de leningen in tranches die gefinancierd zijn door verschillende investeerders. Deze praktijk laat investeerders enerzijds een diversificatie van hun activa toe en anderzijds een vermindering van de risico’s op niet-terugbetaling. Het behalen van de lening gebeurt dus niet altijd ogenblikkelijk.

Waarom kiezen voor participerende financiering ?

Om uw onderneming te lanceren blijft, naast een duidelijk gestructureerd business plan, het vergaren van liquiditeiten een prioriteit om de leefbaarheid van het project te verzekeren. Collaboratieve financiering biedt alternatieve financieringsvormen die de deur-aan-deur aanpak bij de banken vermijden en een alternatief bieden voor het systeem van business angels. Weet evenwel dat bij zowel crowdfunding als crowdlending privé investeerders typisch geen aanspraak kunnen maken op aandelen van uw onderneming, tenzij het om equity crowdfunding gaat. Verder kunnen de platformen dienen als tussenpersonen om uw concept te testen bij het publiek.

Welke optie is ideaal voor mijn professioneel project?

De vraag is nu welke optie het beste bij uw noden past. Crowdfunding gebaseerd op donaties vraagt wat marketing rondom het project, maar laat toe om de perceptie van het project te testen nog voordat het gecreëerd wordt. Als uw financieringscampagne goed verloopt, kan u er vanuit gaan dat het publiek uw product goed zal ontvangen en kan u uw onderneming lanceren met heel weinig of zelfs geen schulden. Daartegenover staat wel dat u grote inspanningen zal moeten doen en het succes van uw campagne niet gegarandeerd is.

Langs de andere kant vereist het systeem van lenen tussen particulieren zeer weinig promotie voor uw project en de tijdsduur van het proces is korter. Deze financieringsvorm verschilt eigenlijk niet zo heel veel van leningen van financiële instellingen. In feite moedigt het behalen van een krediet de begunstigde aan om het terug te betalen. Het is aanbevolen om een levensverzekering te onderschrijven in geval van invaliditeit of overlijden en zodoende een correcte terugbetaling van de lening te verzekeren, wat er ook gebeurt. Net zoals voor traditionele kredieten, vergeet niet om de leningen tussen particulieren te vergelijken om het interessantste tarief te vinden.

Kortom, het is essentieel om uw deadline te kennen voor het ophalen van de fondsen. Indien u financieringsbeloftes of -verbintenissen heeft gemaakt die u moet behalen voor een bepaalde deadline, dan is de lening tussen particulieren het snelst en het ophalen van de som is bovendien zo goed als gegarandeerd. Als u daarentegen wenst uw financieringszoektocht te koppelen aan een campagnetest voor uw product, dan is crowdfunding op een donatiebasis de beste oplossing voor u.