Menu
Blog Ondernemers

Proeven van de deeleconomie in 9 vragen

Ondernemers | 16 maart 2017 | Geschreven door Frederik Dhont

Gebruik maken van een deeleconomie is een interessant alternatief om nieuwe klanten aan te trekken en te proeven van het leven van een zelfstandige. Deze erkende platforms worden steeds talrijker, maar wat zijn de te volgen regels als we het hebben over deeleconomie?

Proeven van de deeleconomie in 9 vragen

Aangemoedigd door enkele enthousiaste collega’s schreef ik me begin deze maand in voor Dagen Zonder Vlees. En hoewel mijn kookkunsten zich beperken tot een macaroni met kaas en “heps”, zijn het geen eentonige dagen geworden. In mijn buurt wonen er namelijk heel wat creatieve hobbykoks die originele maaltijden aanbieden via peer-to-peer apps zoals FLAVR of Menu Next Door.

1. Wanneer spreken we van deeleconomie?
Werken als hobbyist via online platformen is typisch voor “de deeleconomie”. En dit gebeurt niet enkel in de culinaire sfeer: je kan je diensten ook aanbieden als fietskoerier, als ListMinut-klusjesman/vrouw, als Airbnb-kamerverhuurder…

Al deze platformen hebben een uitgesproken commercieel doel, maar er bestaan ook niet-commerciële apps waarmee je onder meer gratis spullen met je buren kan delen. Steeds meer mensen maken daarom het onderscheid tussen “platformeconomie” en “deeleconomie”.

2. Deelt de fiscus ook mee?

Niet alleen op taalkundig vlak, maar ook op fiscaal en sociaal gebied is er nood aan duidelijkheid. Op voorstel van minister De Croo kwam er daarom een gunstig belastingstelsel voor particulieren die beperkt bijverdienen in de deeleconomie.
Sinds 1 juli 2016 moet je als “micro-ondernemer” slechts 10% voorheffing betalen wanneer je werkt via erkende platformen én hier jaarlijks minder dan €5.100 bruto-inkomsten uit haalt (inkomsten 2017). Op deze beperkte inkomsten hoef je geen sociale bijdragen te betalen. Je hoeft ook niet aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

3. 10, 20 of 50 procent?

De inkomsten die onder het gunstregime vallen zijn fiscaal geen “beroepsinkomsten” maar wel “diverse inkomsten” met een speciale regeling. Van je inkomen mag je eerst 50% forfaitaire kosten aftrekken. Op de resterende helft van dat inkomen betaal je dan 20% belasting, waardoor de werkelijke belastingdruk neerkomt op 10%.

4. Wat is een erkend platform?

Een voorwaarde voor de gunstregeling is dat het platform werd erkend door de overheid. Een vennootschap of vzw die een platform inricht, kan daartoe sinds kort een aanvraag doen via de website van de federale overheidsdienst Financiën.

Aan de erkenning zijn enkele voorwaarden verbonden, zoals de professionele betrouwbaarheid van de bestuurders, de inschrijving van het platform in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Een platform kan haar erkenning verliezen wanneer zij twee keer geen bedrijfsvoorheffing heeft ingehouden en betaald over een periode van drie jaar.

5. Word ik “zelfstandige” als ik veel verdien?

Het fiscaal gunsttarief van 10% geldt enkel voor wie jaarlijks minder dan €5.100 bruto bijverdient via een erkend platform. Als je daarentegen €5.101 of meer verdient, zullen alle verdiende bedragen beroepsinkomsten worden in het huidige en volgende jaar. Dat betekent dat je vanaf de eerste euro zal belast worden aan een veel hoger tarief.

In dat laatste geval moet je ook als zelfstandige aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds, je inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en eventueel een btw-nummer aanvragen. Tenzij je bewijst dat het om toevallige, onregelmatige inkomsten ging (bijvoorbeeld omdat de tijdstippen van betaling en dienstverlening niet overeen stemden). Wanneer je al een hoofdactiviteit hebt als werknemer of als ambtenaar, kan je zelfstandige in bijberoep worden.

6. Wat zijn mijn “brutoinkomsten”?

Je houdt dus best je brutoinkomsten in de gaten. Die kan je berekenen door jouw effectieve ontvangsten via het platform te vermeerderen met de bedragen die het platform heeft ingehouden, zoals transactiekosten, commissies, de ingehouden bedrijfsvoorheffing, en andere belastingen. Alle betaalde sommen moeten verplicht via het platform passeren.
Sommige platformen verwittigen de dienstverlener wanneer hij of zij de inkomstendrempel nadert. Maar opgelet: de drempel van €5.100 geldt niet per platform, dus als je werkt via meerdere platformen zal je zelf de optelsom moeten maken. Kom je in de buurt van de limiet, dan kan je overwegen om zelfstandige te worden in hoofd- of bijberoep.

7. Welk soort inkomsten komt in aanmerking?

Naast het bedrag is ook het soort inkomsten belangrijk. Enkel leveringen van diensten, door een particulier aan een andere particulier, komen in aanmerking voor het gunsttarief. Leveringen door of aan bedrijven vallen hier dus buiten. En als er geen enkele dienst wordt geleverd, dan geldt de nieuwe regeling evenmin, bijvoorbeeld bij het leveren van ingrediëntenboxen, of het zuiver verhuren van voorwerpen of vastgoed. Kamerverhuur via een app blijft daarom bijvoorbeeld onderworpen aan verschillende belastingregels. Het leveren van zelfbereide maaltijden is dan wel weer een “dienst” die volledig voordelig belast kan worden.

8. Pepermolen of papiermolen?

Zin in werk maar geen behoefte aan een papierwinkel? Weet dan dat elk platform een fiscale fiche zal maken van jouw ontvangsten via het platform, die ze jaarlijks ondertekend bezorgt aan de dienstverlener en aan de fiscus. Met deze fiscale fiche(s) moet je jouw inkomsten enkel nog zelf aangeven in jouw belastingaangifte onder de rubriek “diverse inkomsten”.

Baat je zelf een erkend platform uit? Dan is het jouw taak om de juiste bedrijfsvoorheffing in te houden en door te storten, en om de fiscale fiches op te maken.

9. Kan ik deeleconomie combineren met een job?

Dat hangt er van af.

Stel: je bent een zelfstandig elektricien en je wil gelijkaardige diensten aanbieden via een erkend platform. Jouw inkomsten via het platform zullen “beroepsinkomsten” zijn, die je niet mag onderbrengen in de regeling voor deeleconomie. Huisdieren verzorgen via het platform zou daarentegen wel kunnen, omdat dit geen band heeft met je activiteit als zelfstandig elektricien.

En wat als je elektricien in loondienst bent, die gelijkaardige diensten aanbiedt via een erkend platform? Dan kom je wel in aanmerking voor de gunstregeling, want de regering wil mensen een duwtje in de rug geven naar ondernemerschap.

10. Waarom een nieuwe regeling?

Delen, ruilen en bijklussen in de buurt is van alle tijden. Maar door de opkomst van allerlei apps en online marktplaatsen wordt dit steeds laagdrempeliger, georganiseerder en commercieel interessanter. België wil deze evolutie uit de grijze zone halen op fiscaal en sociaal vlak. Met een nieuwe, strikte regeling voor deeleconomie wil de regering voorkomen dat sommige inkomsten ontsnappen aan belasting, en dat nieuwe platformen zorgen voor oneerlijke concurrentie. En de overheid ziet ook kansen: zo beschouwt ze werk in de deeleconomie als een mogelijk opstapje naar een volwaardige zelfstandige activiteit (zie ook onze blog over de springplank naar zelfstandige).

Werken via een erkend platform is dus een interessante manier om nieuwe klanten te bereiken én om volledig legaal te proeven van het leven als zelfstandige. En voor onhandige Harry’s zoals mij is het een simpele manier om gezonde nieuwe smaken in huis te halen.

Nog iemand zin in macaroni met kaas en “apps”?

0 Reactie(s) Verberg/toon commentaren
Geen reactie.
Geef een reactie