Login
Blog Ondernemers

Hoe heb ik als bedrijfsleider inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid?

Ondernemers | 02 juli 2020 | Geschreven door Herman Boonen

Arbeidsongeschiktheid is vaak nefast voor een bedrijfsleider. Bij langdurig ziek zijn of door een ongeval, loopt hij het risico om tot 75% van zijn inkomen te verliezen. De tegemoetkoming via het ziekenfonds volstaat vaak niet en kan gelukkig worden aangevuld. Er bestaan een aantal mogelijkheden om als bedrijfsleider uw inkomensverlies te beperken via specifieke verzekeringen.

Hoe heb ik als bedrijfsleider inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid?
Voor werknemers is er een extra bescherming in de eerste maand, gezien de werkgever instaat voor het betalen van het loon in deze periode. Bedrijfsleiders hebben dit financieel vangnet niet en vallen onmiddellijk terug op de tegemoetkoming van het ziekenfonds.

Deze financiële context vertaald zich ook in de cijfers over langdurige arbeidsongeschiktheid.
In totaal zijn er ongeveer 400.000 langdurig zieken. Hier stellen we vast dat slechts een zeer klein deel hiervan zelfstandige bedrijfsleiders zijn. Zij vertegenwoordigen enkel 5% van het totaal aantal personen die meer dan één maand arbeidsongeschikt zijn.

Niet alleen minder omzet…Een bedrijfsleider die arbeidsongeschikt is, verliest niet alleen omzet. Hij loopt ook het risico op structureel klantenverlies, terwijl de vaste kosten blijven verder lopen. In het ergste geval kan dit leiden tot noodgedwongen stopzetten van de activiteit.

Bijkomend is het emotionele verlies van zijn bedrijfsproject een belangrijke factor voor een bedrijfsleider na een ongeval of tijdens een ziekte, om toch aan het werk te blijven, of toch zo snel mogelijk terug aan de slag te gaan.

De bruto-tegemoetkoming van het ziekenfonds bedraagt ongeveer 1.300Eur per maand als alleenstaande, en 1.600Eur per maand als gezin.

Extra financiële bescherming in geval van ziekte of ongevalNaast deze wettelijke tegemoetkoming, kunt u als bedrijfsleider kiezen om zelf een extra financiële bescherming in te bouwen in geval van ziekte of ongeval. 

Hiervoor bestaan meerdere pistes:
 
 1. De verzekering Gewaarborgd Inkomen
 2. De individuele ongevallen verzekering 24h/24h
 3. Alternatief: aanvullende dekking voor ziekte of ongeval via een pensioenverzekering

1. De verzekering Gewaarborgd Inkomen
Met deze verzekering wordt uw reel inkomen verzekerd in geval van ziekte of ongeval.

Voordelen
 • Een extra inkomen bij arbeidsongeschiktheid in geval van ziekte of ongeval (beperkt tot 80% van het beroepsinkomen)
 • Het bedrag van de premie is fiscaal aftrekbaar.
 • De vastgelegde maandelijkse rente wordt betaald vanaf ingang van de arbeidsongeschiktheid of vanaf het moment dat de zelfstandige zelf heeft gekozen (dit noemt men de “eigenrisico-periode”).
De uitkering wordt fiscaal belast als een vervangingsinkomen (aan een verlaagde aanslagvoet in vergelijking met normale beroepsinkomsten).

2. De individuele ongevallen verzekering 24h/24h
Met deze verzekering wordt uw reel inkomen verzekerd in geval van ongeval, zowel op het werk als in de privésfeer.

Voordelen
 • Een extra inkomen bij arbeidsongeschiktheid
 • Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid ontvangt de zelfstandige een dagvergoeding
 • Bij blijvende invaliditeit ontvangt de zelfstandige éénmalig een kapitaal
 • Bij overlijden wordt een kapitaal uitbetaald aan de begunstigden
 • Medische kosten die het Ziekenfonds niet dekt, worden terugbetaald tot 3 jaar na ongeval
 • Het bedrag van de premie is niet fiscaal aftrekbaar.
De uitkering wordt niet fiscaal belast als een vervangingsinkomen 

3. Alternatief: aanvullende dekking voor ziekte of ongeval via een pensioenverzekering
Dekking bij een Pensioenverzekering Gewaarborgd Inkomen 
Zoals de naam aangeeft, is deze verzekering gekoppeld aan een pensioenverzekering.
De hoofdverzekering betreft altijd een pensioenopbouw (Vrij Aanvullend Pensioen, Individuele Pensioentoezegging of Pensioenovereenkomst).

Voordelen
 • Een extra inkomen bij arbeidsongeschiktheid (beperkt tot 80% van het beroepsinkomen)
 • Het bedrag van de premie is fiscaal aftrekbaar
 • Het maandelijks bedrag kan zelf gekozen worden, vanaf wanneer en hoeveel
 • De zelfstandige kan zelf kiezen waarvoor hij zich wenst in te dekken
 • Een fiscale optimalisatie wordt op maat uitgewerkt
De uitkering wordt fiscaal belast als een vervangingsinkomen (aan een verlaagde aanslagvoet in vergelijking met normale beroepsinkomsten)

Gezien het om een aanvullende dekking gaat, liggen de premies lager dan een gelijkwaardige dekking via de gewone verzekering gewaarborgd Inkomen.

Als bedrijfsleider heeft u dan een dubbel voordeel: enerzijds opbouw van een aanvullend pensioen en anderzijds lagere premie voor de dekking van de arbeidsongeschiktheid.

ConclusieDe financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor een bedrijfsleider kunnen dus zeer ernstig zijn.
Naast de wettelijke tegemoetkoming van het ziekenfonds, is het aangewezen om zich extra te beschermen voor de gevolgen van de arbeidsongeschiktheid.

Wilt u graag een analyse voor uw specifiek situatie als bedrijfsleider? Wilt u een eerste stap zetten naar een betere financiële bescherming? 

  Contacteer onze experten!