Login
Blog Ondernemers

Freelancers en de coronacrisis

Hoe zien zij hun toekomst?
Ondernemers | 18 januari 2021 | Geschreven door Tessa Jaspers

De coronacrisis weegt zwaar op de Belgische economie. Ook freelancers ontsnappen er niet aan. Welke impact heeft COVID-19 op hun activiteiten? Hoe schatten ze hun toekomst als freelancer in?

Freelancers en de coronacrisis
Dit en nog veel meer zochten we samen met onze partner ProUnity uit. 

Dit onderzoek werd voor een eerste keer gelanceerd in mei 2020, volop tijdens de eerste coronagolf. Nadien werd er in oktober 2020 een tweede editie gelanceerd om te kijken naar de eventuele verschillen in visie met het begin van de crisis.*
 
Tot welke vaststellingen kwamen we?

Directe gevolgen van de coronacrisisDat 2020 een bewogen jaar was geldt ook voor freelancers. Het heeft zeker en vast een blijvende impact gehad, de directe gevolgen liegen er dan ook niet om:
  1. Freelancers kregen heel wat annulaties van lopende projecten of opdrachten binnen (in de 1ste golf: bijna 38% tegenover maar liefst 53,5% in de 2de golf)
  2. Een duidelijke terugloop naar vraag van hun diensten (35% tijdens de 1de golf versus 45,5% in de 2de golf)
Bovenstaande punten leiden onvermijdelijk tot een omzetdaling. Die is er jammer genoeg overduidelijk bij freelancers. Tijdens de eerste golf van de coronacrisis gaf 42,5%  aan te maken te hebben met een omzetdaling, tegenover 55,5% in de tweede golf.

De terugval van inkomsten brengt voor een aantal freelancers met zich mee dat ze moeilijkheden ondervonden om hun facturen te betalen. Zo gaf 19% van de freelancers aan in oktober vergeleken met slechts 11% aan het begin van de crisis. 

Niet alleen door annulaties  ondervonden freelancers hinder, maar ook door simpelweg zelf ziek te worden. Zo gaf iets meer dan 2% van de freelancers in de eerste editie van onze enquête aan dat ze ziek zijn geworden, en bijna 6% in de tweede editie van onze enquête. We spreken hier dus over een kleine stijging. 

Er zijn talrijke steunmaatregelen om de vaste kosten van freelancers te dekken, maar die compenseren de financiële terugslag voor de meesten onder hen niet. Daardoor zijn freelancers onzeker over hun toekomst. 

Hoe zien freelancers hun toekomst? De coronacrisis maakt dat freelancers niet anders kunnen dan grondig na te denken hoe ze in de toekomst het hoofd zullen bieden aan dit alles. Uit het onderzoek bleek dan ook dat freelancers hun manier van werken willen herzien.

De meerderheid geeft ondertussen duidelijk aan de indruk te hebben bepaalde zaken anders aan te pakken sinds de uitbraak van de coronacrisis. Zo zien we een stijging van meer dan 10% als we beide studies vergelijken (bijna 64% aan het begin van de crisis versus meer dan 75% in oktober). 

Het is ook belangrijk om competitief te blijven op de markt door bijvoorbeeld tarieven te verlagen. Zo zien we dat een kleine 14% van de respondenten aangeeft zijn tarieven te verlagen sinds de huidige tweede golf, vergeleken met 7% in de eerste golf. Dat is een verdubbeling in enkele maanden tijd.

Nieuwe opdrachten voornamelijk via online platformenBuiten een algemeen andere aanpak vinden heel wat freelancers dat ze via andere/nieuwe kanalen op zoek moeten naar nieuwe opdrachten. Tijdens golf 1 was dit nog 56% tegenover 65,5% tijdens golf 2. Dat is een stijging van bijna 10%.

Opvallend is dat online platformen een grotere rol zullen spelen.
Voor de freelancers die van plan zijn om hun tarieven te verlagen, zijn online platformen een geweldige opportuniteit. Ze spelen zelfs een steeds grotere rol in de efficiënte samenwerking tussen bedrijven en freelancers, en in het beheren ervan. Online platformen zorgen voor een beter contact en betere bescherming
David Muyldermans van proUnity
Het valt niet te ontkennen: ook bij freelancers hakt de coronacrisis er stevig op in.
Er valt echter ook positief nieuws te melden. Er zijn nog steeds tal van ondernemers die vol vertrouwen een nieuwe zaak opstarten. De markt groeide zelfs opnieuw in 2020. Niet zo gestaag als de jaren voordien, dat lijkt logisch gezien de huidige situatie. Maar het belangrijkste is dat er nog steeds een groei is!
 

Heeft u als freelancer nog specifieke noden of vragen?

Boek een gratis videogesprek in met één van onze freelance-experten en krijg een antwoord op uw vragen

Ik reserveer mijn gesprek

* Tijdens de eerste golf waren er 639 respondenten, tijdens de tweede golf 187. De vragenlijst werd telkens digitaal verstuurd en de respondenten kregen telkens twee weken de tijd om te antwoorden.