Login
Service Contact Lex4You
Login
Ondernemers

Freelancen zonder zelfstandigenstatuut? Dat kan!

De vrijheid om als freelancer zelf projecten en opdrachten te kiezen is aanlokkelijk. U zet uw expertise in voor zelfgekozen opdrachten en u bepaalt zelf uw tarief. Maar niet iedereen voelt zich geroepen om zelfstandige te worden. Er zijn ook onzekerheden en risico’s aan verbonden. Maar wist u dat u ook kunt freelancen zonder zelfstandige te zijn?

Laatst bijgewerkt op 16 oktober 2020 door Eva Micholt

1. De toekomst van werk is flexibel

Werknemers met een specifieke expertise in IT, marketing, HR of Finance zijn gegeerde profielen op de arbeidsmarkt. Waarom zou u uw expertise niet inzetten voor meerdere opdrachtgevers?  Zo krijgt u meer afwisseling en kunt u nog meer ervaring opdoen.

We zien de voorbije jaren een stijgende trend in het aantal freelancers. Daarnaast zien we ook het aantal bijberoepers toenemen. Het toont een trend naar meer flexibel werken, de zogenaamde freedomworkers. Freedomworkers zijn experten die zelf beslissen welke opdrachten ze aannemen, hoeveel ze werken en tegen welke prijs.


2. Een nieuwe manier van werken: flexibel zonder zelfstandigenstatuut

Het is lang niet nodig om te kiezen voor het zelfstandige statuut als u als freedomworker aan de slag wilt. Het zelfstandigenstatuut brengt voor veel mensen te veel risico en administratieve last met zich mee. U heeft immers geen recht op een uitkering als u zonder opdrachten zit. Of bij langdurige ziekte krijgt u een minimale vergoeding. Bovendien moet u zelf instaan voor de facturatie van uw klanten, de opvolging ervan, en ook de wettelijke verplichtingen als btw-aangifte en boekhouding bijhouden. Dat is niet voor iedereen weggelegd.

Een nieuwe en veiligere vorm van freelancen is ‘midlancen’. Daarbij valt u onder het statuut van ‘werknemer’, maar u heeft de vrijheid als een zelfstandige. U focust dus op uw expertise en de opdracht bij zelfgekozen klanten. Bovendien bepaalt u zelf uw loon. 

Daarnaast geniet u dezelfde bescherming als een werknemer: u ontvangt een uitkering bij ziekte of werkloosheid, u doet aan pensioenopbouw en administratieve taken en aansprakelijkheid zijn tot een minimum beperkt.

Deze ‘veiligere’ manier van werken is ideaal voor starters, freelancers die zekerheid willen of werknemers die dicht tegen hun pensioen zijn en niet meer willen overstappen naar het statuut van zelfstandige. Of voor iedereen die autonoom en zorgeloos projecten wilt realiseren en deel uitmaken van een toffe en sterke community.


3. OpenWork: een community van autonome consultants

Als midlancer sluit u zich aan bij een midlancevennootschap, zoals OpenWork

Het midlancebedrijf regelt dan uw contract met de opdrachtgever, zodat alles wettelijk geregeld is en zorgt voor de facturatie van uw gepresteerde uren en de uitbetaling van uw loon.

Kortom, het midlancebedrijf fungeert als uw ‘werkgever’.  U kiest zelf uw opdrachtgevers en bepaalt zelf uw inkomen. Bovendien staat u er niet alleen voor. Het midlancebedrijf fungeert ook als community van consultants, waar u workshops, opleidingen en netwerkmomenten kunt bijwonen. 

Midlancen in België via OpenWork

In de ons omringende landen is midlancen al enigszins ingeburgerd. Maar ook in België kunt u aan de slag als midlancer of autonoom consultant.

OpenWork’ is zo een midlancebedrijf dat instaat voor de commerciële  en administratieve bescherming van consultants. Bovendien neemt het midlancebedrijf de verplichtingen op als werkgever, zoals het betalen van de sociale bijdragen, de facturatie van prestaties, juridisch sluitend maken van contracten… Zo kan de autonome consultant zich focussen op waar hij echt goed in is: zijn expertise en het onderhouden van het contact met zijn klanten.

Conclusie?

Midlancen is de ideale manier van werken voor werknemers die autonoom willen werken maar niet klaar zijn voor de stap naar zelfstandige. Of werknemers met hoge anciënniteit die hun pensioenrechten niet willen verliezen, en toch hun ervaring ten dienste willen stellen van andere bedrijven.

Als midlancer combineert u dus het beste van de twee statuten: u bent autonoom, kiest zelf uw opdrachtgevers en bepaalt zelf uw dagprijs en dus ook uw maandelijks inkomen. En u bent beschermd tegen periodes zonder opdrachten, ziekte en stopzetting van contracten terwijl u een pensioen opbouwt zoals een werknemer. 

Eva Micholt
Innovation Partner

Werken op de manier die aansluit bij wat jij wilt of jouw talent? Dat is de vraag die me bezighoudt.

De wereld van werken is in beweging. De zoektocht naar zinvol werk en zelfontplooiing zorgt ervoor dat er nieuwe initiatieven  ontstaan. Die nieuwe mogelijkheden onderzoeken en ze een duwtje in de rug geven… daar krijg je me ‘s morgen voor uit bed.

Dit zou u ook kunnen interesseren