Login
Blog Ondernemers

Wat verandert er in de wetgeving voor 2021?

Ondernemers | 30 december 2020

Eén ding is zeker: het woord dat we in het nieuwe jaar niet meer willen horen, is COVID-19. Het ogenblik is nu eerder gekomen om een balans en een inventaris op te maken. Toch wilden we u dit artikel, dat u een overzicht geeft van de wetswijzigingen voor 2021 die van toepassing zijn op de zelfstandigen, niet onthouden. Beloofd, het woord COVID komt er echt niet in voor!

Wat verandert er in de wetgeving voor 2021?
Pensioenen en moederschaps- en vaderschapsverloven
 
Minister David Clarinval heeft aangekondigd dat het pensioenstelsel van de zelfstandigen vanaf 2021 op dezelfde manier zal worden berekend als dat van de loontrekkenden. Het is zijn bedoeling een einde te maken aan de correctiecoëfficiënt voor de inkomsten bij de vaststelling van deze pensioenen. Een verhoging van de minimumpensioenen met 2,65% wordt verder vooropgesteld.
 
Vanaf 1 januari 2021 hebben zowel werknemers als zelfstandigen recht op 15 dagen geboorteverlof (het vroegere vaderschapsverlof). Vanaf 1 januari 2023 stijgt dit aantal tot 20 dagen. Momenteel kan een werknemer maximaal 10 dagen geboorteverlof nemen.

Meer informatie in ons artikel op Lex4You.
 
De 'proxi-lening'
 
Sinds oktober 2020 is er een nieuwe lening, de 'proxi-lening', ingevoerd voor Brusselse startende zelfstandigen. Familieleden, vrienden of kennissen kunnen nu een lening toestaan en zullen een belastingkrediet genieten, gekoppeld aan een gedeeltelijke terugbetalingswaarborg. Deze lening is vergelijkbaar met de Vlaamse win-winlening en de Waalse 'coup de pouce'-lening.
 
Relaties tussen ondernemingen
 
Sinds april 2019 werd een reeks maatregelen ingevoerd om de relaties tussen ondernemingen te reglementeren. Deze wetgeving is in de eerste plaats bedoeld om de kleine kmo's te beschermen, naar het voorbeeld van de consumentenbescherming.
 
Twee delen van de wet met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen zijn al van kracht geworden, namelijk de maatregelen betreffende de oneerlijke (misleidende en agressieve) marktpraktijken in 2019 en het misbruik van economische afhankelijkheid in 2020.
 
Het laatste luik van deze wet zal in werking treden in 2021 en betrekking hebben op de onrechtmatige bedingen tussen ondernemingen. In dit deel wordt bepaald dat de overeenkomsten tussen ondernemingen duidelijk moeten zijn en niet mogen leiden tot een al te groot onevenwicht tussen de rechten en de plichten van de partijen.
 
Het bewijsrecht
 
Sinds 1 november 2020 is het Burgerlijk Wetboek gewijzigd op het vlak van het bewijsrecht.
 
Digitale geschriften zoals sms'en en e-mails worden voortaan erkend als geschriften met bewijskracht. 
 
Het minimumbedrag van € 375 waarvoor een schriftelijk bewijs vereist was, wordt opgetrokken tot € 3.500. Onder dit bedrag kan het bewijs van een aankoop voortaan door alle mogelijke middelen worden geleverd.
 
Een andere wijziging is dat een factuur die niet wordt betwist door een natuurlijke persoon (behalve b2b), niet als zodanig geldt als de aanvaarding van de factuur.
 
Nieuwe commerciële kentekenplaten
 
Vanaf 1 januari 2021 bestaan er naast de handelaarsplaten (Z-plaat) en de proefrittenplaten (ZZ-plaat) nog twee andere commerciële platen: de beroepsplaten en de nationale platen.
 
De beroepsplaat is bedoeld voor koetswerkmakers en herstellers van voertuigen, zodat ze gedurende vijf dagen met een voertuig kunnen rondrijden op Belgisch grondgebied (levering, controle, individuele goedkeuring).
 
De nationale plaat is verbonden aan een welbepaald voertuig en maakt het mogelijk er gedurende 20 dagen mee rond te rijden in België (levering, controle of individuele goedkeuring).
 
INFO COVID-19
 
De premies en voordelen voor de bedrijven in moeilijkheden in het kader van de coronamaatregelen worden regelmatig bijgewerkt op onze website.