Login
Blog Ondernemers

Uw bezoldiging als bedrijfsleider verminderen: welke gevolgen?

Ondernemers | 09 juli 2020 | Geschreven door Kim Leemans

Zelfs met de vele steunmaatregelen van de overheid, blijft de financiële impact van de coronacrisis groot. Sommige ondernemingen overwegen daarom om de bezoldigingen van hun bedrijfsleiders te verminderen.

Uw bezoldiging als bedrijfsleider verminderen: welke gevolgen?
Hierna overlopen we de punten waarmee bij een vermindering van de bezoldiging van de bedrijfsleider rekening moet worden gehouden.
 
  1. Waarom de bezoldiging van de bedrijfsleider verminderen?
  2. Welke fiscale gevolgen heeft het verminderen van de bezoldiging?
  3. Welke gevolgen voor uw sociale bedragen als zelfstandige?
  4. Welke gevolgen voor uw IPT, verzekering gewaarborgd inkomen, enz.
  5. Alternatieven voor het verlagen van de bedrijfsleidersbezoldiging

1. Waarom de bezoldiging van de bedrijfsleider verminderen?
Er kunnen goede redenen zijn om de bezoldiging van de bedrijfsleider te verminderen. Bijvoorbeeld uit voorzichtigheid, omdat de economische vooruitzichten van uw onderneming er momenteel niet goed uitzien. Als uw bedrijf liquiditeitsproblemen heeft op korte termijn, kan het zelfs aangewezen zijn om de bezoldiging volledig in te trekken.

2. Welke fiscale gevolgen heeft het verminderen van de bezoldiging?Uw ingehouden bedrijfsvoorheffing en uw belastingen zullen vanzelfsprekend lager zijn.

Fiscale maatregelen naar aanleiding van COVID-19
Voor alle details over de Covid-19 steunmaatregelen rond bedrijfsvoorheffing en voorafbetalingen, kunt u deze artikelen lezen op Lex4You:
 
3. Welke gevolgen voor uw sociale bedragen als zelfstandige?
Als uw belastbare bezoldigingen verminderen, dan kunt u ook uw sociale bijdragen als zelfstandige hierop laten afstemmen. Contacteer hiervoor uw dossierbeheerder bij uw sociaal verzekeringsfonds.

Maatregelen i.v.m. sociale bijdragen naar aanleiding van COVID-19
Zelfstandigen kunnen de betaling van hun sociale bijdragen voor kwartaal 1, 2 en 3 van 2020 met een jaar uitstellen. Dat gebeurt niet automatisch. U moet vóór 15 september 2020 een aanvraag indienen bij  uw sociaal verzekeringsfonds. Om een uitstel voor kwartaal 4 van 2020 te bekomen moet u vóór 15/12/2020 een aanvraag doen.
 
Bent u aangesloten bij Securex Integrity? Vraag dan hier online uw uitstel.

Belangrijk: als u de betaling van uw sociale bijdragen uitstelt tot 2021, dan kunt u die bijdragen niet aftrekken van uw inkomsten van 2020.

Meer informatie over andere steunmaatregelen vindt u op onze website en op Lex4you.

Heeft u nog vragen? Dan helpen we u graag verder op het nummer 078 05 90 18 of zijn we bereikbaar via integrity@securex.be.

4. Welke gevolgen voor uw IPT, verzekering gewaarborgd inkomen, enz.
Verwittig tot slot uw verzekeraar wanneer u uw bedrijfsleidersbezoldiging vermindert. Zo kunnen de premies van uw contracten herberekend worden. Dat is belangrijk, om dat die premies slechts aftrekbaar zijn in verhouding met uw jaarlijks uitgekeerde bezoldiging.

5. Alternatieven voor het verlagen van de bedrijfsleidersbezoldiging
Aanspreken van de reserves
Naast het  verlagen van de bedrijfsleidersbezoldiging zou de onderneming ook kunnen vasthouden aan de gewoonlijke bezoldiging en hiervoor de reserves aanspreken die in de voorbije jaren werden opgebouwd. In crisistijd is dat een riskantere beslissing die u best bespreekt met uw boekhouder of adviseur. 

Bijkomende storting bedrijfsvoorheffing op het einde van het jaar
Is het niet onmiddellijk de bedoeling om de bedrijfsleidersbezoldiging te verlagen? Maar is er momenteel toch een liquiditeitsprobleem? Dan is er nog een alternatief.
Naast de inhouding van bedrijfsvoorheffing op het loon, moeten bedrijfsleiders ook trimestriële voorafbetalingen doen. Doen zij dit niet, dan riskeren zij een belastingvermeerdering. 

Is er momenteel niet voldoende liquide om deze voorafbetaling te doen? Geen nood. Bereken dan op het einde van het jaar de belasting die u definitief verschuldigd bent en vergelijk deze met de ingehouden bedrijfsvoorheffing. 

Is de ingehouden bedrijfsvoorheffing te laag? Dan kan de onderneming op het einde van het jaar- wanneer er terug meer liquide is-   de extra bedrijfsvoorheffing (dus het tekort in vergelijking met de eindbelasting) inhouden.

Deze bijkomend gestorte bedrijfsvoorheffing door uw bedrijf kan beschouwd worden als een aanvullende bezoldiging van het inkomstenjaar 2020. Er zal geen enkele vermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn als de extra voorheffing het mogelijk maakt om het verschil tussen de verschuldigde belasting en de tijdens het jaar ingehouden bedrijfsvoorheffing te compenseren. 


Heeft u nog verdere vragen?

  Contacteer één van onze experten!