Menu
Blog Ondernemers

Afschaffing basiskennis bedrijfsbeheer: welke gevolgen?

Ondernemers | 09 augustus 2018 | Geschreven door Frederik Dhont

Vóór 1 september 2018 moest elke ondernemer die een handelsactiviteit uitoefent, de basiskennis bedrijfsbeheer kunnen aantonen.

Afschaffing basiskennis bedrijfsbeheer: welke gevolgen?
Die regel valt nu weg voor wie zijn domicilie of vennootschapszetel in het Vlaams Gewest heeft. De nadruk komt te liggen op levenslang leren. Wie daarentegen in Brussel of Wallonië gevestigd is, blijft verplicht om een attest basiskennis bedrijfsbeheer voor te leggen.  
 

Wat waren de regels vóór 1 september 2018?

Handelsondernemingen*, zowel eenmanszaken als rechtspersonen, waren vóór 1 september 2018 nog verplicht om bij de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) iemand aan te duiden die de basiskennis bedrijfsbeheer aantoont. Dat is de persoon die het dagelijks bestuur werkelijk uitoefent. Men kon de basiskennis bedrijfsbeheer aantonen via een diploma / attest of via praktijkervaring.
(* vrije beroepen vallen hier niet onder)

Het is het ondernemingsloket dat dit controleerde. Als het ondernemingshoofd zelf niet aan de voorwaarden voldeed, kan hij of zij een "aangestelde" inschakelen. In dat geval bewees vb. een echtgenoot / partner / familielid-helper / werknemer / zaakvoerder de basiskennis in de plaats van de ondernemer met een eenmanszaak. In het geval van vennootschappen moet de aangestelde zaakvoerder, (gedelegeerd) bestuurder, werkend vennoot, directeur of vast vertegenwoordiger zijn.
 

Gevolgen voor starters en gevestigde zelfstandigen

Vanaf 1 september 2018 moet geen enkele ondernemer in het Vlaams Gewest nog de basiskennis bedrijfsbeheer aantonen. Voor startende ondernemers verdwijnt er dus een drempel. Maar ook voor gevestigde zelfstandigen die een aangestelde inschakelen, is dit voordelig. Stel dat de aangestelde om één of andere reden vertrekt, dan is dit niet langer een probleem.
 
Ten tweede is de hoofdzelfstandige volledig aansprakelijk is voor alle achterstallige sociale bijdragen van zijn of haar helpers. Een vennootschap is dan weer aansprakelijk voor de onbetaalde bijdragen van haar zaakvoerders, bestuurders en werkend vennoten. Ondernemers die dat wensen, kunnen vanaf nu de functie van hun aangestelde beëindigen, zodat het risico op die aansprakelijkheid verdwijnt. De aansprakelijkheid blijft wel voortbestaan voor de sociale bijdragen tijdens de periode dat de aangestelde in functie was.
 

In de plaats: levenslang leren

Met de afschaffing vergroot de Vlaamse regering de toegangspoort tot ondernemen. Maar het blijft essentieel om te weten hoe u een bedrijf beheert. De regering wil daarom een actieplan uitwerken om ervoor te zorgen dat ondernemers zich (vrijwillig) laten opleiden. Niet alleen bij de start van hun project, maar ook doorheen de hele ondernemerscyclus.

Lees de 4 redenen waarom leren en evolueren zo belangrijk is als ondernemer

Verder zal ook het financieel plan een grotere rol gaan spelen. Daarin brengt u uw mogelijke inkomsten en uitgaven in kaart, zodat u zicht krijgt op de haalbaarheid van uw project.
 
Wist u dat? Securex biedt persoonlijke begeleiding op maat voor starters en gevestigde ondernemers.

Zo start u met kennis van zaken en krijgt u bij uw verdere groei de begeleiding waar u nood aan heeft: financieel, commercieel, organisatorisch of persoonlijke ontwikkeling.
 

En in Brussel en Wallonië?

Handelondernemingen die zich in het Brussels of Waals Gewest vestigen, blijven momenteel nog steeds verplicht om een attest basiskennis bedrijfsbeheer voor te leggen.
 
0 Reactie(s) Verberg/toon commentaren
Geen reactie.
Geef een reactie