Menu
Blog Ondernemers

5 juridische wijzigingen in 2020

Ondernemers | 09 januari 2020 | Geschreven door Burçin Alim

2020 is het Chinese jaar van de Rat. Als we de Chinese astrologie mogen geloven kenmerkt het jaar van de Rat zich door vernieuwing. Laten we daarom kijken welke vernieuwingen er u en uw bedrijf te wachten staan in 2020. 

5 juridische wijzigingen in 2020
1. Hervorming vennootschapsrecht: invoering 2e faseHet nieuwe wetboek is sedert 1 mei 2019 in werking getreden. Dit was meteen ook de startdatum van de eerste fase. Vanaf deze datum kunnen vennootschappen enkel onder de nieuwe vorm opgericht worden.

Het startschot van de 2e fase gaat over de bestaande vennootschappen. Sinds 01/01/2020 zijn bestaande vennootschappen verplicht hun statuten aan te passen bij een statutenwijziging of ze moeten zich omvormen als blijkt dat de vennootschapsvorm die men heeft opgericht niet meer bestaat.

Vanaf 1 januari 2024 worden bestaande vennootschappen die nog geen actie hebben ondernomen automatisch omgezet naar de dichtst aanleunende vorm.
 
 • Wilt u meer weten over de impact van de vennootschapswetwijziging?
  Lees dan zeker de blog 5 dingen om te weten over de hervorming van het vennootschapsrecht

 • 2. Sinds 1 januari 2020 zijn wettelijke verhogingen niet meer fiscaal aftrekbaarSinds 1 januari 2020 zijn de wettelijke verhogingen (een soort toeslag wanneer u uw sociale bijdragen niet tijdig betaalt) niet meer fiscaal aftrekbaar als beroepskost. Gewone sociale bijdragen blijven dat wel. De verhogingen die vóór 31 december 2019 zijn betaald, zijn nog fiscaal aftrekbaar; verhogingen betaald vanaf 2020 niet meer. 

  3. Hervorming Brusselse kinderbijslagOp 1/1/2020 gaat ook Brussel aan de slag met een nieuwe kinderbijslagregeling. Dit naar analogie met Vlaanderen en Wallonië, die eerder al het beheer en de betaling van de kinderbijslag overnamen van het federale niveau.
  Concreet moet u als werkgever vanaf 1/1/2020 niet meer aangesloten zijn bij een kinderbijslagfonds. Vanaf nu kiest elke werknemer zelf zijn kinderbijslagfonds in de plaats van de werkgever.
   
 • Voor meer info kunt u terecht bij ons kinderbijslagfonds Infino.

 • 4. Belangrijke wijziging m.b.t. de loopbaancheque vanaf 1 januari 2020De Vlaamse regering blijft vanaf 2020 investeren in loopbaangbegeleiding, maar voert enkele wijzigingen door om te besparen. Wat betekent dit concreet voor u?
  • U kunt een loopbaancheque pas aanvragen vanaf 7 jaar of 84 maanden werkervaring.
  • Een eerste loopbaancheque geeft recht op 4 uur coaching. Een tweede loopbaancheque wordt voor elke burger beperkt tot 3u i.p.v. 4u voorheen.
  U kunt uw loopbaancheques steeds aanvragen via VDAB en Securex kan uw begeleiding op zich nemen.

  De prijs voor één loopbaancheque blijft 40 euro, ongeacht of u een cheque inzet voor een traject van 3 of 4 uur.

  5. Overgangsregeling afkopen studiejaren loopt af op 1 december 2020Zelfstandigen kunnen hun studiejaren regulariseren (gelijkstellen of 'afkopen') voor een hoger pensioen. Vanaf 1/12/2017 trad een voordeliger regularisatiesysteem in werking voor zelfstandigen. Deze overgangsperiode loopt af op 1 december 2020.

  Voor wie op dat moment al meer dan 10 jaar afgestudeerd is, wordt afkopen aanzienlijk goedkoper. Hoe dichter u bij uw pensioen bent, hoe groter uw bijdrage zal zijn.

  Zolang u nog geen 10 jaar bent afgestudeerd, kunt u ook na de overgangstermijn nog een regulariseren aan 1.529,96 euro per studiejaar. Dit bedrag wordt elk jaar geïndexeerd.


  Heeft u hierover nog vragen?

    Contacteer ons