Login
Blog Ondernemers

10 zaken die niet mogen ontbreken in uw freelancecontract

Ondernemers | 05 november 2020 | Geschreven door Jenny Bjorklof

Een sluitend en goed gestructureerd freelancecontract is van cruciaal belang. Als het correct is opgesteld, kan het een passend en veilig vangnet vormen wanneer u dit het meest nodig heeft. Maar wat moet erin staan om er een waterdicht contract van te maken?

10 zaken die niet mogen ontbreken in uw freelancecontract
Een wettelijk bindend contract of samenwerkingsakkoord tussen mijzelf als freelancer en een klant helpt me om mijzelf en mijn bedrijf te beschermen voor mocht er iets misgaan. Het schept ook duidelijkheid en stelt realistische verwachtingen voorop over het project, zowel voor de freelancer als de klant.
 

Wat moet er zeker in staan:

1. Productinformatie
 • Wie neemt wie aan (bedrijfsnamen, ondernemingsnummers, adressen, contactpersonen…)
 • Een korte samenvatting van de omvang en scope van het project
 • De verantwoordelijkheden van beide partijen
 • Tijd en duur van het project
 • De vermelding dat het om een onafhankelijke samenwerkingsovereenkomst gaat. Het moet duidelijk zijn dat het een freelancecontract en geen arbeidsovereenkomst betreft. Dit is nodig om claims van schijnzelfstandigheid uit te sluiten.
2. Prijzen en tarieven
 • Zult u een bepaald bedrag in rekening brengen voor het hele project of voor de uren die u erin steekt?
 • Voeg een clausule met de minimale en maximale arbeidsuren toe als u per uur rekent, waarbij u aangeeft dat het project niet meer tijd zal kosten dan X en niet minder dan Y.
3. Betalingsvoorwaarden
 • Betaalschema: drie termijnen (bv. 30/30/40), twee termijnen (bv. 25/75) of vooruitbetalingsschema.
 • Over hoeveel tijd beschikt de klant om u te betalen?
 • Wat gebeurt er als de klant te laat betaalt?
4. Projectdetails, taken en deliverables
 • Geef een kort en gestructureerd overzicht weer dat u kan bekijken met de klant en eventueel nog kan aanpassen. 
5. Wat als er extra werk komt buiten en bovenop het oorspronkelijke project?
 • Licht de procedure toe die u zal handhaven als dit gebeurd.
6. Hoeveel revisies zijn inbegrepen en hoe luidt de procedure als er meer revisies nodig zijn?

7. Voorwaarden en modaliteiten
 • Mag u externe dienstverleners inschakelen?
 • Hoe kan men een klacht indienen?
 • Bestaat er een concurrentiebeding of een niet-wervingsclausule?
 • Mag u reclame maken rond de samenwerking met de klant?
8. Auteursrechten en intellectuele eigendom
 • Wie bezit wat?
 • Behoud alle auteursrechten van uw werk totdat het project is voltooid en betaald. Zodra alles is afgerond, worden de rechten overgedragen aan de klant.
9. Annulering & ziekte
 • Geef op hoe het contract moet worden beëindigd (proces).
 • Hoe lang bedraagt de opzegtermijn?
 • Stopzettingsvergoeding of annuleringskosten
  • Als het project om welke reden ook wordt beëindigd (de klant gaat failliet, annuleert het project, enz.) is de klant verplicht u financieel te vergoeden voor de tijd die u al in het project heeft gestoken.
 • Wat gebeurt er wanneer een externe oorzaak, onverwachte omstandigheden of toeval een partij verhinderen haar verbintenissen na te komen (overmacht)?
10. Handtekeningen, datum, tijd
 • Dit is misschien vanzelfsprekend maar zonder deze elementen kan uw contract nietig verklaard worden.

Voornoemde lijst geeft u een overzicht van enkele essentiële elementen die u in uw contract kunt opnemen om uzelf en uw klant te beschermen ingeval er iets misgaat. Daarnaast denk ik dat het voor freelancers altijd een goed idee is om de hulp in te roepen van juridische experts bij het opstellen van hun contracten. Gewoon om er zeker van te zijn dat het contract aan alle noodzakelijke vereisten voldoet.
 

Wilt u graag advies krijgen over het opstarten en runnen van uw freelancebedrijf?

Navigeer naar onze Start2Freelance-pagina voor tips, weetjes en andere noodzakelijke info.

Meer weten
Wilt u graag advies krijgen over het opstarten en runnen van uw freelancebedrijf?
Dit zou u ook kunnen interesseren: