Menu
Blog Ondernemers

Hoeveel kost een werknemer u?

Ondernemers | 20 september 2018 | Geschreven door David Dewilde

U wilt een medewerker aanwerven in uw onderneming? Proficiat! Wat u nu waarschijnlijk vooral bezighoudt, is hoeveel u dat zal kosten.

Hoeveel kost een werknemer u?
De voornaamste kosten zijn het brutoloon en de sociale werkgeversbijdrage. Maar houd ook rekening met bijkomende kosten zoals vakantiegeld, de uitbetaling van een bonus en een arbeidsongevallenverzekering. Wij geven u een overzicht van de factoren die de loonkost bepalen.
 

Bepaal het brutoloon   

Het brutoloon bepaalt u als werkgever zelf, maar u moet zich in Belgi├ź wel aan minimumlonen houden. Per sector zijn er minimumlonen opgesteld, ofwel baremalonen. Kijk verder ook naar de leeftijd en de ervaring van uw werknemer en naar de afspraken die u met hem heeft gemaakt. Die factoren kunnen namelijk voor een hoger loon zorgen. Om er zeker van te zijn dat u alle elementen in rekening brengt, gebruik onze simulator om de loonkost van uw medewerker te berekenen.

De loonkost van uw werknemer is afhankelijk van:

  • het aantal werkuren (voltijds of deeltijds)  
  • de sector  
  • het niveau van de functie
  • het statuut (werknemer of zelfstandige)  
  • de ervaring en/of leeftijd  

Bijdragen voor de sociale zekerheid en bedrijfsvoorheffing

Op elk loon betaalt de werkgever sociale zekerheidsbijdragen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Enerzijds is er de werkgeversbijdrage, of ook wel de patronale bijdrage. Dankzij de taxshift bent u hier volledig van vrijgesteld bij de aanwerving van uw eerste werknemer! U heeft zelfs recht op voordelen tot en met uw zesde aanwerving. Anderzijds is er ook een werknemersbijdrage. Bij werknemers in de priv├ęsector wordt dan van het brutoloon een bijdrage van 13.07% afgehouden.

Naast de sociale bijdragen is er nog de bedrijfsvoorheffing. Deze belasting houdt u als werkgever in op het belastbare loon – het brutoloon min de sociale bijdragen – van uw werknemer. Het exacte bedrag hangt af van het loon en de gezinssituatie van uw medewerker.  

Neem bijkomende kosten onder de loep  

Naast het loon en de sociale bijdragen, zijn er nog andere elementen die mee de loonkost kunnen bepalen. Denk maar aan het vakantiegeld en de eindejaarspremie. Maar dacht u ook al aan deze?

  • Premie voor uw arbeidsongevallenverzekering  
  • Aansluitings- en beheerskosten voor het sociaal secretariaat  
  • Kosten voor verplichte preventie en bescherming op het werk  
  • Aansluiting bij een vakantiekas (enkel voor arbeiders)

Benieuwd hoeveel de totale loonkost voor uw werknemer bedraagt?

0 Reactie(s) Verberg/toon commentaren
Geen reactie.