Menu
Blog Ondernemers

Van idee tot project

Ondernemers | 03 november 2016 | Geschreven door Vincent Delhelle

Je hebt een concept gevonden dat je bevalt en dat lijkt overeen te stemmen met de verwachtingen en de behoeften van jouw toekomstige/potentiële klanten? Dan is het moment gekomen om jouw idee om te zetten in een project.

Van idee tot project

Er is geen betere manier om jouw ideeën te concretiseren dan ze neer te pennen. Om te vermijden dat je iets vergeet, stellen we je voor om dit in twee afzonderlijke plannen te gieten, zodat je op alles zult kunnen anticiperen.

Het financiële plan


De belangrijkste stap om na te gaan of jouw idee al dan niet geconcretiseerd kan worden, is het opstellen van een financieel plan. Dankzij dit plan zal je een helder en precies zicht hebben op de toekomstige inkomsten en de eventuele uitgaven waarmee je zeer snel, en ook in de toekomst, geconfronteerd zult worden.

Dit laatste punt is inderdaad belangrijk. Probeer in jouw plan een dimensie op korte termijn en een dimensie op lange termijn te voorzien. Zo zal je snel de eerste uitgaven kunnen bepalen: creatie van de branding, van de eerste producten, van de verplaatsingen naar de potentiële belanghebbenden, enz. Het is echter ook belangrijk te denken aan de uitgaven die je op lange termijn zult moeten doen. Uiteraard kan dit tweede deel van het financiële plan evolueren. Blijf dus attent voor veranderingen en voorzie indien mogelijk steeds manoeuvreerruimte.

Het businessproject

In dit tweede “plan” wordt al de rest voorzien. Daarom hebben we het hier eerder over een “businessproject”. Dit project omvat eigenlijk alle informatie die je in de eerste stap hebt verzameld en vergaard.

Eerst en vooral moet je er jouw hoofdactiviteiten in voorstellen: wat je van plan bent aan te bieden aan jouw klanten. Het is hierbij belangrijk dat je de inhoud van jouw producten- of dienstenaanbod in detail beschrijft.

Vervolgens moet je er de informatie met betrekking tot jouw marktonderzoek aan toevoegen: wat zijn de nieuwigheden in de sector, wie zijn de concurrenten die al dezelfde producten of diensten aanbieden, enz. Deze elementen zullen jouw project geloofwaardiger en solider maken. Als je weet met wat en met wie je de strijd aangaat, ben je beter voorbereid.

Een ander punt, en niet van de minste, zijn de doelstellingen en resultaten die je nastreeft. Deze twee punten zijn verre van identiek. Jouw doelstellingen zijn hetgeen je wilt bereiken. Terwijl de nagestreefde resultaten bijvoorbeeld overeenstemmen met de verkoopcijfers die je wilt behalen in het eerste jaar of het aantal filialen dat je na drie jaar wilt openen.

Tot slot moet je nadenken over jouw marketingstrategie en jouw verkoopstrategie. Beide zijn intrinsiek met elkaar verbonden en vereisen een volwaardige voorbereiding vooraf.

Heb je jouw bedrijfs- en financieel plan opgesteld? Hebt je vragen over de verschillende punten? Aarzel dan niet onze website te raadplegen en contact op te nemen met onze coaches! De volgende keer gaan we dieper in op het onderwerp en zullen we het hebben over het statuut en de rechtsvorm van jouw toekomstige onderneming.

0 Reactie(s) Verberg/toon commentaren
Geen reactie.