Menu
Blog Ondernemers

Moet u vrezen voor een fiscale controle?

Ondernemers | 31 mei 2018 | Geschreven door Levie Van Laeken

Fiscale controle … een begrip waarmee zelfstandige ondernemers niet graag geconfronteerd worden. Helaas valt dit niet te vermijden in het leven van een zelfstandige. Daarom is het belangrijk om u er goed op voor te bereiden. Een fiscale controle kan u immers veel geld kosten, vooral als zelfstandige.

Moet u vrezen voor een fiscale controle?

Hoe kan u een fiscale controle vermijden?

Een financieel fiasco vermijden, dat wil elke ondernemer ongetwijfeld wel. Hoewel de kans op een eventuele controle niet te vermijden valt, kunt u zich wel verzekeren op een degelijke verdediging tijdens een fiscale controle. Als ondernemer laat u zich best omringen door financiële en juridische experten. Zij kunnen u bijstaan wanneer u vragen hebt, of u adviseren tijdens de controle. Dit alles kan via een fiscale rechtsbijstandsverzekering.

Dit type verzekering dekt tot een bovengrens van € 20 000 de kosten van onder andere:

  • Het verdedigen van uw belangen bij een fiscale controle, inclusief een eenvoudig verzoek om inlichtingen rond uw aangifte.
  • De erelonen van advocaten, boekhouders, revisors, fiscalisten, gerechtsdeurwaarders en bemiddelaars.
  • De kosten voor gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures.
  • Het administratief of gerechtelijk beroep bij een bestreden beschikking door de fiscale administratie, zowel van de directe als de indirecte belastingen.

Door het nemen van dergelijke verzekering bent u optimaal verzekerd. Wist u bovendien dat de premie van deze verzekering fiscaal aftrekbaar is indien u kiest voor de aftrek van de reële kosten?

Maakt uw onderneming (veel) kans op een eventuele controle?

De FOD Financiën maakte vorig jaar haar controleacties ter verhoging van de spontane naleving van de fiscale verplichtingen bekend. Zo werden ook de specifieke criteria gepubliceerd die aangeven wanneer uw onderneming meer kans maakt op een fiscale controle.

Er worden vijf mogelijke factoren beschreven die de kans verhogen op een eventuele controle. Uw onderneming maakt dus meer kans als:

  • Ze één of meerdere (gedeeltelijke) vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing heeft aangevraagd waarvan de toekenningsvoorwaarden moeten worden nagekeken;
  • Er wordt vermoed dat er onterecht een btw-tegoed is ontstaan of werd verrekend;
  • U verlaagde roerende voorheffing heeft betaald op de betaalde of toegekende dividenden;
  • Er in uw eventuele hoedanigheid van grote onderneming de belastbare meerwaarden op aandelen op deelbewijzen die u heeft verwezenlijkt niet heeft aangegeven;
  • U geen belastgingsaangifte heeft ingediend, zelfs na het ontvangen van een herinnering. Uw onderneming zal in dat geval een controle krijgen en er zal speciale aandacht aan u gegeven worden wanneer uw onderneming regelmatig de aangifte vergeet in te dienen.

Uiteraard hangt een eventuele controle niet enkel van deze zaken af. Er zullen ook nog andere controles uitgevoerd worden op de fiscale situatie van zowel particulieren als ondernemingen. Het is dus mogelijk dat u op basis van de bovenstaande criteria geen controle denkt te verwachten, maar dat u er dus wel één krijgt. De vraag is dus niet of u gecontroleerd zal worden, maar eerder wanneer…

Wenst u meer informatie over een fiscale rechtsbijstandsverzekering? Neem zeker een kijkje op onze pagina.

 

0 Reactie(s) Verberg/toon commentaren
Geen reactie.