Menu
Blog Werkgevers

Wat met yoga, fitness en massages op het werk?

Werkgevers | 28 september 2018 | Geschreven door Hermina Van Coillie

Steeds meer zien we mooie initiatieven binnen bedrijven om het welzijn op het werk voor werknemers te verhogen.

Wat met yoga, fitness en massages op het werk?
Steeds meer zien we mooie initiatieven binnen bedrijven om het welzijn op het werk voor werknemers te verhogen. Zo berichtte ‘De Standaard’ eergisteren dat 7.000 werknemers van het schoonmaakbedrijf Het Poetsbureau zes gratis consultaties krijgen bij de psycholoog. Andere bedrijven bieden massages, yogalessen of fitness –en welzijnsprogramma’s aan.

Dit zijn allemaal zeer waardevolle initiatieven. Zeker in dit concrete geval, omdat de focus eindelijk eens gaat naar een groep werknemers die maar al te vaak over het hoofd wordt gezien. Heel veel ontwikkelings- en opleidingsbudgetten worden opgeslorpt door de hogere profielen en leidinggevenden. En een poetsvrouw die de kans krijgt zich persoonlijk te ontwikkelen via deze consultaties, zal zich weerbaarder en gelukkiger voelen in haar privéleven. En dit straalt uit naar haar werkcontext.  

Focus op werkbaar werk en welzijnsinitiatievenHierbij is het belangrijk dat deze welzijnsinitiatieven samengaan met een focus op het werk zelf. Als organisatie is het cruciaal om het werk zelf ‘werkbaar’ te maken. Mensen fysiek en mentaal uitputten, en ze s ’avonds tegelijk een massage aanbieden, is geen duurzaam initiatief. Wie zijn werk niet graag doet of niet belangrijk vindt, zal wellicht en zelfs hopelijk niet in die organisatie blijven omwille van welzijnsprogramma’s.

Vorige week hoorde ik van werknemers bij een Belgisch bouwbedrijf dat zij een zeer uitgebreid persoonlijk ontwikkelingsplan aangeboden krijgen. Ik vind dat zelf ook belangrijk, maar dat mag voor mij niet de reden zijn om voor dat bedrijf te gaan werken. Het werk zelf (of de jobinhoud) en de sector bijvoorbeeld zijn eveneens cruciaal in deze keuze.

Autonome of ‘ik wil’- motivatie
Autonome motivatie of ‘ik wil’-motivatie is de cruciale bouwsteen om mensen langer en gezond aan het werk te houden. Werknemers die hun job leuk, interessant, belangrijk, waardevol of zinvol vinden, willen het langst werken, tot 4 jaar langer zelfs.

Uit een recent onderzoek van Securex naar motivatie bij 1671 Belgische werknemers blijkt dat werknemers die enkel werken omdat het moet, dubbel zoveel langdurig afwezig zijn dan hun collega’s: 22% is 21 dagen of meer afwezig door ziekte of privé-ongeval (versus 10% bij hun collega’s). Het verhogen van de autonome motivatie verlaagt het risico op langdurige afwezigheden aanzienlijk.

Welzijnsprogramma’s die de fysieke en mentale gezondheid verhogen -‘ik kan’-, maken idealiter integraal deel uit van deze aanpak. Het klopt dat ook deze programma's, indien op een goede manier ingezet, vaak het absenteïsme en de burn-out kansen verlagen. Kortom, een duurzaam inzetbare medewerker is iemand die ‘wil’ en ‘kan’ werken.

Yogacursus verhoogt de autonome motivatie nietHet is goed dat bedrijven meer oog hebben voor het welzijn van hun medewerkers. Maar het is even belangrijk om op hun autonome motivatie te werken. Een yogacursus verhoogt niet altijd de autonome motivatie en daaroor zijn werknemers die voor een organisatie kiezen omwille van de leuke yogacursus niet noodzakelijk uw beste aanwinst. Als niet op de juiste manier ingezet, is een yogacursus vergelijkbaar met een externe beloning. Zeer nefast voor de autonome motivatie. Dan krijg je eerder ‘gecontroleerd’ gemotiveerde werknemers. Gecontroleerde motivatie gaat gepaard met heel wat negatieve gevolgen.

Om in te zetten op de motivatie pleit Securex voor een drieledige aanpak gericht op autonomie, verbondenheid en competenties (ABC). De werkcontext verhoogt idealiter de verbondenheid tussen collega’s en leidinggevenden. Daarnaast moeten werknemers ook het gevoel hebben autonoom te kunnen werken of werk te doen dat inspeelt op hun competenties. Anders zien ze nog altijd hun werk als iets van ‘moeten’, in plaats van ‘willen’. En iets wat opgelegd wordt, doet u niet zo goed als iets wat uit uzelf komt.

Een tip? U streeft best naar een werkcontext die in lijn ligt met de talenten van uw medewerkers en waarin langer werken voor elke werknemer leuk, zinvol en belangrijk wordt. Dit kan bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een juridisch kader dat maatwerk, job crafting, persoonlijke ontwikkeling en tijds- en plaatsonafhankelijk werken faciliteert en ondersteunt.

Het ideale welzijnsprogrammaWelzijnsprogramma’s die de autonomie van de werknemers bewaren (dus geen verplichte veggie maaltijd op donderdag), die inspelen op de competenties (dus niet meteen iedereen een marathon laten lopen) en die de collega’s over alle rangen heen dichter bij mekaar brengen, zijn dan de ideale aanvulling.
 
0 Reactie(s) Verberg/toon commentaren
Geen reactie.
Geef een reactie