Login
Blog Werkgevers

Dag Y: zitten de sociale verkiezingen erop? Toch niet!

Werkgevers | 22 oktober 2020 | Geschreven door Bart Vingerhoets

Dag Y is bijna aangebroken. Uw werknemers kunnen hun stem uitbrengen om hun vertegenwoordigers voor de volgende 4 jaar te kiezen. En daarna zit al het werk erop, toch? Niet helemaal, ontdek de volgende stappen hieronder.

Dag Y: zitten de sociale verkiezingen erop? Toch niet!
Na de verkiezingen heeft u nog heel wat werk voor de boeg. Zo moet u de resultaten van de verkiezingen aanplakken. Daarna moeten de ondernemingsraad (de raad) en het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk (het comité) geïnstalleerd worden. En misschien wordt er beroep aangetekend tegen de uitslag van de verkiezingen. Dat vertraagt de installatie van de nieuwe raad of comité.

Op uw lauweren rusten zit er dus jammer genoeg niet onmiddellijk in. Maar geen nood, op basis van 4 cruciale datums gidsen wij u door de dagen en weken na de verkiezingen.
 
Dag 1 na de verkiezingen: sluit de  kiesverrichtingen af
De dag na de verkiezingen begint de carrousel al opnieuw te draaien. Dan moet de voorzitter van het stembureau u de verkiezingsdocumenten in een verzegelde omslag bezorgen. U moet die documenten tot 25 dagen na de verkiezingen bewaren.

Als er beroep wordt aangetekend tegen de uitslag van de verkiezingen, moet u de documenten aan de arbeidsrechtbank overmaken.

Wordt er geen beroep aangetekend, dan kunt u de verkiezingsdocumenten 25 dagen na de verkiezingen vernietigen.
 

Dag 2 na de verkiezingen: plak de uitslag van de verkiezingen en de samenstelling van de raad en het comité aan

De volgende stap laat niet lang op zich wachten. 2 dagen na de verkiezingen moet u de uitslag en de samenstelling van de raad en het comité aanplakken.

U plakt dat bericht aan op de plaats waar u ook de aanplakking op dag X heeft gedaan. Heeft u de info van dag X niet aangeplakt, maar elektronisch verstuurd? Dan plakt u de uitslag en de samenstelling aan op de plaats waar u de aanplakking zou gedaan hebben.
Dit bericht mag u pas 86 dagen na de verkiezing verwijderen.

Bij de samenstelling van de raad of het comité moet u ook de werkgeversvertegenwoordigers en hun vervangers vermelden. Deze vertegenwoordigers worden niet verkozen door uw werknemers, maar duidt u zelf aan. U kiest hen uit de werknemers met een leidinggevende functie in uw onderneming.
 

Dag 45 na de verkiezingen: installeer uw raad of uw comité

Voor de derde datum, slaan we even een stap over. Want meestal verlopen de verkiezingen vlot en wordt er geen beroep tegen de uitslag ingediend. En dan kunt u ten laatste 45 dagen na de verkiezingen uw raad of comité installeren.

Werd er toch beroep aangetekend tegen de uitslag, dan moet u wat langer wachten om die eerste vergadering te organiseren. U kunt uw raad of comité dan ten laatste 30 dagen na de definitieve gerechtelijke uitspraak installeren.

Heeft u al een huishoudelijk reglement voor uw raad of comité? Kijk dan even na of u daarin andere regels heeft vastgelegd over de organisatie van die eerste vergadering. In dat geval volgt u de regels uit dat reglement.

Er komt nog heel wat kijken bij de installatievergadering. Download hier uw starterskit met alle documentatie die u nodig heeft.
 

De installatie van uw raad

Als er in uw onderneming een ondernemingsraad werd verkozen, moet er tijdens die eerste vergadering een voorzitter en secretaris aangeduid worden.

De voorzitter is het hoofd van de onderneming of een gemachtigde vertegenwoordiger. De voorzitter zit de vergaderingen voor en leidt de debatten in goede banen.

De secretaris wordt aangeduid onder de werknemersvertegenwoordigers. De secretaris staat de voorzitter bij in de uitvoering van zijn taken. Meestal stelt de secretaris de notulen van de vergadering op.

Tijdens de eerste vergadering stelt de raad best een reglement op om de goede werking vast te leggen. Zo’n huishoudelijk reglement is eigenlijk onmisbaar. Heeft u geen idee hoe u een dergelijk reglement opstelt? Geen nood, download onze starterskit in de e-shop en u heeft alle documenten bij de hand.
 

De installatie van uw comité

Ook in dit overlegorgaan moet er een voorzitter en secretaris aangeduid worden.

Net als bij een ondernemingsraad is het ondernemingshoofd of een gemachtigde vertegenwoordiger voorzitter van het comité. Hij heeft dezelfde taken als de voorzitter in de raad.

De secretaris van het comité is geen werknemersvertegenwoordiger. Bij het comité treedt de interne preventieadviseur op als secretaris, omdat het comité zich vooral buigt over het welzijn van uw werknemers.

Ook bij het comité zijn duidelijke regels over de werking onontbeerlijk. Net als bij de raad is een huishoudelijk reglement van grote waarde. Natuurlijk kunt u ook voor dit reglement op ons een beroep doen!
 

Dag 15 na de verkiezingen: eventueel beroep tegen de verkiezingsuitslag

Het scenario hierboven speelt zich in de meeste gevallen ook zo af. Maar jammer genoeg verlopen niet alle verkiezingen vlekkeloos. In dat geval kan er beroep aangetekend worden tegen de verkiezingsuitslag.
Dat beroep moet ten laatste 15 dagen na de verkiezingen ingediend worden.
Bijna alle betrokken partijen kunnen dat doen:
  • U als werkgever
  • Uw werknemers
  • De betrokken vakbonden of organisaties van kaderleden
Het beroep moet ingesteld worden bij de arbeidsrechtbank. De partijen kunnen een verzoek indienen om;
  • de procedure volledig of gedeeltelijk te vernietigen
  • de beslissing te vernietigen waarbij de procedure werd stopgezet
  • de verkiezingsuitslag te verbeteren
De arbeidsrechtbank spreekt zich ten laatste 69 dagen na de verkiezingen uit over de zaak.

Maar ook dan is de zaak nog niet altijd definitief van de baan. Er kan nog hoger beroep aangetekend worden bij het arbeidshof. Dat beroep moet ten laatste 84 dagen na de verkiezingen ingediend worden. Gebeurt dat niet, dan kunt u uw raad of comité ten laatste 30 dagen later installeren.

Wordt er wel beroep ingediend, dan doet het arbeidshof ten laatste 144 dagen na de verkiezingen een definitieve uitspraak.

Zodra de uitspraak definitief is, kan u dan ten laatste binnen de 30 dagen uw nieuwe raad of uw nieuw comité installeren.
 
Securex gidst u door deze procedure
De verkiezingsdag is achter de rug. Tijd voor de organisatie van de overlegorganen. Download daarvoor onze starterskit met handige documenten die u helpen om alles in goede banen te leiden.
Bestel uw starterskit