Login
Blog accountants

Welke impact heeft de coronacrisis op boekhouders?

Een studie van Securex meet de impact van deze crisis
Accountants | 10 december 2020 | Geschreven door Patricia de Nobrega

Een studie uitgevoerd na de eerste lockdown bij 994 boekhouders uit het hele land toont aan in welke mate boekhouders getroffen werden door de gezondheidscrisis. Doorgedreven digitalisering, telewerken, meer ondersteuning van hun zelfstandige klanten en ondernemers, stress: de werkdruk van de boekhouders piekte.

De resultaten in beeld
Welke impact heeft de coronacrisis op boekhouders?
Hoe trof de crisis u? Ontdek een overzicht van de resultaten van de enquête in beeld
Het bedrijfsbeheer

De eerste volledige lockdown in de lente van 2020 had een enorme impact op het beheer van de boekhoudkundige activiteiten. 53% van de ondervraagde boekhouders ervaarden een grote of zelfs heel grote impact op het beheer van hun klanten, 44% op het beheer van hun personeel (telewerk, quarantaine ...) en 38% op het eigenlijke beheer van hun boekhoudkantoor.

Deze impact gaat twee richtingen uit. Enerzijds is er een negatief impact aangezien 6% van de boekhoudkantoren hun deuren moesten sluiten. 24% bleef wel open, maar zagen hun activiteiten sterk verminderen. Anderzijds stegen de aanvragen van klanten bij 34% van de boekhouders.

De klantendienst

Volgens 77% van de ondervraagde boekhouders veranderden de noden van zelfstandige klanten die zwaar getroffen werden door de lockdown, drastisch. 7 op de 10 boekhouders stelden een aanzienlijke stijging van de contacten met hun klanten vast. Contacten die gezien de omstandigheden voor 71% van de boekhouders steeds meer op afstand gebeurden.

Boekhouders speelden een belangrijke rol in deze crisis, omdat ze hun klanten adviseerden en begeleidden in het beheer van de steunmaatregelen en subsidies, zoals het overbruggingsrecht, de coronapremies en de tijdelijke werkloosheid door overmacht. Bijna 9  op de 10 boekhouders vonden dat ze voldoende geïnformeerd waren om te beantwoorden aan de noden en verwachtingen van hun klanten.

De nood aan informatie

Boekhouders moesten hun klanten dus meer informeren, zodat ze zich konden aanpassen aan deze crisis. Zo hadden 8 op de 10 boekhouders raad nodig over de verschillende steunmaatregelen en premies en aarzelden ze niet om advies in te winnen. Alhoewel ze  zich ook moesten informeren over zaken die hen niet rechtstreeks aangingen om hun klanten zo doeltreffend mogelijk te helpen.

Een op vier boekhouders had nood aan advies over COVID-19 (gezondheid, psychosociale opvolging, ...). 44% wilde meer weten over de overheidsmaatregelen omtrent de lockdown en 19% van de boekhouders moest informatie inwinnen over de digitalisering van hun boekhoudkantoor, alsook het telewerk.

De vragen over de toekomst

Gemiddeld dacht 53% van de boekhouders dat de coronacrisis 3, 6 of 12 maanden na het einde van de eerste lockdown een negatieve invloed zou hebben op hun activiteiten. De grote meerderheid van de boekhouders heeft echter vertrouwen in de toekomst: 81% denkt zijn activiteiten niet te moeten stopzetten door de crisis.

De impact op de relatie met hun klanten is misschien iets opvallender, aangezien 53% van de boekhouders vindt dat de kwaliteit van de klantencontacten aanzienlijk beïnvloed werd. Volgens 45% onder hen is de impact op het vertrouwen van de klanten naar hun toe even groot.

Een stresserende periode

Over het algemeen zijn de boekhoudkantoren deze gezondheidscrisis redelijk goed doorgekomen. Het is echter wel zo dat de werkdruk enorm is toegenomen. Dit vooral door bijstaan van klanten in dossiers inzake steunmaatregelen, overbruggingsrecht en coronapremies, maar ook door een stijging in strategisch advies verlening  om de financiële stabiliteit van bedrijven te bewaren.

Ook die extra werkdruk had tot slot een niet te verwaarlozen impact, aangezien 44% van de ondervraagde boekhouders aangeeft tijdens de eerste lockdown last te hebben gehad van stress of negatieve stemmingen.

Hebt u vragen over deze studie? Neem contact met ons op